================================================================
eBibliotek 1800                                   8. januar 2007
Nyhedsbrev 1:2007

http://www.ebib1800.dk             mailto:postmester@ebib1800.dk
================================================================

Indhold
*******

1: Forskjeligt...
2: Aktuelle udgivelser
3: Kommende udgivelser
4: Hvad sker der så i 2007?
5: Administratrivialiteter

_______________________________________________________________

1: Forskjeligt...
=================

*Boghandlerrobot?
- eller hvad man nu skal oversætte Book Vending Machine med. I
hvert fald forlyder ovre fra USA, at man har opfundet en
maskine, der kan udskrive og indbinde en bog efter brugerens
ønske. Maskinen hedder Espresso, og kommer på markedet i løbet
af foråret 2007 - New York Public Library får sin i februar, og
derefter skulle 10-25 biblioteker og boghandler følge efter.
Prisen pr. bog er overkommelig, produktionsprisen er ca. 1 cent
pr. side, altså 5 dollar for en bog på fem hundrede sider, incl.
farvetrykt og lamineret omslag. Og selv om firmaet bag beregner
fx. 100 % avance, så er 10 dollar eller godt en halvtredser i
dansk valuta jo en overkommelig pris for en bog i den størrelse.
Produktionstid pr. bog: 7 minutter.

Svært at tro, ikke? - men se selv på
http://www.ondemandbooks.com/, hvor der også er en video, der
viser maskinen i arbejde.

*PayPal på dansk
- nej, ikke helt, for det foregår stadig på engelsk, når man
betaler via PayPal. Men det er nu muligt at betale i dansk
valuta, og den mulighed vil jeg naturligvis indarbejde på
eBibliotek 1800. Så i nær fremtid er det præcis det beløb, der
står i danske kroner, der betales, uden omregning til Euro -
også når man benytter PayPal.

...............................................................

2: Aktuelle udgivelser
======================

5. november udkom Eugéne Sue: Latréaumont og Arthur Conan Doyle:
De landflygtige

10. december udkom Charles Dickens: Fårekyllingen ved arnen

og den 17. december udkom Alexandre Dumas: Greven af Monte
Cristo.

Læs mere om disse herunder:

Eugéne Sue: Latréaumont
http://www.ebib1800.dk/abasue.htm#latreaumont
---------------------------------------------

Jules Duhamel de Latréaumont planlægger - med hjælp fra Spanien
og Holland - at rejse Normandiet mod Louis XIV, mest for at
skaffe sig penge, men også fordi han hader Louis. Til den ende
binder han den naive politiske filosof Francois van der Enden,
der forsyner ham med den republikanske ide, der skal gøre
Normandiet til en fritænker-republik; den tidligere
overjægermester ved Louis' hof, chevalier de Rohan, der skal
agere kransekagefigur, samt hans egen nevø Auguste des Préaux og
dennes elskerinde Louise de Vilars, der ved hjælp af deres
forbindelser blandt adelen i Normandiet skal skabe misfornøjelse
med det franske overherredømme over provinsen, til sig.

Det er en historie om, hvordan en samvittighedsløs, moralsk
anløben opportunist udnytter sine omgivelser skrupelløst til
egen fordel, og i en grad, der næsten får det franske kongerige
under den egocentriske Louis XIV til at bryde sammen. Næsten,
for det er også en - historisk - roman om et oprør, der aldrig
blev til noget, men alligevel fik fatale følger for de
implicerede.

(ISBN-13 978-87-7979-119-0)

Denne udgave efter: Latréaumont eller Ludvig den Fjortendes Hof.
En historisk Roman af Eugéne Sue. Oversat af J. N. Petersen.
Trykt hos og forlagt af J. G. Salomon. Kjøbenhavn 1844. Til
forsiden er benyttet en tegning af Honoré Daumier (1808-79):
L'Armistice (1871).

Sues historiske roman Latréaumont er i dag mest husket for, at
den har afgivet inspiration til en anden, senere fransk
forfatters psedonym: Isidore Ducasse, der bl.a. skrev Maldorors
sange, skrev under navnet Conde de Lautrémont (de forskellige
leksika og hjemmesider er lidt uenige, hvad angår stavemåden). I
sig selv er den et særsyn i Sues produktion, idet det nemlig er
en egentlig historisk roman, med historisk emne og historiske
personer. Begivenhederne, den beskriver, er dog af den slags,
der sætter sig få spor i historiebøgerne - en revolution, der
aldrig blev til noget, og efter Sues beskrivelse mest gik ud på
at forsyne titelpersonen Lautréamont med midler til at føre et
behageligt og ansvarsløst liv - men endte med at koste ham og de
personer, han udnyttede, livet.

Omkring to trediedele af bogen går med at tegne personer og
begivenheder, der ligger flere år forud for den mislykkede
revolution, og først i tredie del kommer der "gang i den" - og
bogen ender med, hvad der nærmest er fire små skuespil, hver for
sig om en af de fire hovedpersoners sidste timer før
henrettelsen. Det er måske ikke stor litteratur (hvad det begreb
så dækker), men i sin iskolde, beskrivende afstand og den
bagvedliggende tidens ubønhørlige gang mod dødstimen er det
måske Sue, når han er bedst.

Som nævnt er revolutioner, der ikke føres ud i livet, ikke noget
der normalt bliver husket, men man kan på nettet - fortrinsvis
pga. af filosoffen van der Endens medvirken -finde forskelligt,
fx. en udskrift af van der Endens forhørsprotokol fra den 26.
sept. 1674:
http://users.pandora.be/fvde/SourcesP/St_FvdE_26_09_1674.pdf
(fransk) og forskellige breve fra van der Enden, der
relaterer sig til komplottet samme sted:
http://users.pandora.be/fvde/index.htm?Various7 samt på
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Franciscus_van_den_Enden
(engelsk) -  findes også i en hollandsk udgave, men det er ikke
et sprog, jeg har noget godt forhold til ;o)

...............................................................

Arthur Conan Doyle: De landflygtige
http://www.ebib1800.dk/abadoyle.htm#delandflygtige

Da Louis XIV forskyder sin elskerinde gennem mange år, Francoise
de Montespan for at gifte sig med sine børns guvernante madame
de Maintenon, spiller den unge huguenot Amory de Catinat,
kaptajn i kongens livgarde, en særdeles aktiv rolle i kongens
tjeneste.

Efter at kongen har giftet sig med madame de Maintenon, ophæver
han under indflydelse fra hendes og sine katolske rådgivere, det
edikt, der sikrer huguenotterne religionsfrihed i Frankrig, og
For at undgå kongens efterstræbelser, må Amory flygte sammen med
sin kusine Adéle og hendes fader, købmanden Théophile Catinat,
og to amerikanere til de franske provinser i Canada, hvor de på
deres vej mod de frie engelske kolonier må slås med både
indianere og fanatiske katolske forfølgere.

(ISBN-13 978-87-7979-120-6)

Denne udgave efter: De Landflygtige. En Fortælling fra to
Verdensdele af A. Conan Doyle. Oversat fra Engelsk. Joh.s
Anderssen Forlag, Bergen u.å. [1904] Oversætter: Elisabeth
Brochmann (1855-1915).

Korset på forsiden er et såkaldt huguenot-kors, som blev taget i
brug omkring midten af 1680'erne. Det har også sin helt egen
historie:

http://www.honoreslaegten.dk/Huguenotterne/korsets_tilblivelse.htm

Atter en historisk roman og fra næsten samme tidsperiode, men
til forskel fra Sue skrev Doyle en del af slagsen, og det var
den del af hans produktion, han selv var mest begejstret for.
Hovedpersonerne, Catinat-familien, er fiktion, men de fleste af
det øvrige persongalleri har eksisteret - Louis XIV, madamerne
Maintenon og Montespan naturligvis, men også missionen/fortet
Sainte Marie - idag den trediestørste by i Ontario med en
søsterby på den anden side af floden i Michigan, men så sent som
i 1867 var der rester af den, som man kan læse i et uddrag af en
bog om jesuitterne i Nordamerika her:
http://www.nanations.com/jesuits/saint_marie.htm (engelsk) -
mohawk-høvdingen "Den flamske Bastard" (Le Bâtard Flamand), de to
guvernører og spejderen Du Lhut - som har givet navn til byen
Duluth i Minnesota. Denne sidste har i dag sine egen hjemmeside:
http://www.civilization.ca/vmnf/explor/dulh_e1.html (engelsk)

En meget grundig, næsten dagbogsagtig, gennemgang af områdets
historie kan man finde på

http://www.telusplanet.net/public/dgarneau/metis-a.htm (engelsk)

- vælg perioderne 1679-1684 og 1685-1699 for at finde den
periode, "De landflygtige" handler om.

...............................................................

Charles Dickens: Fårekyllingen ved arnen
http://www.ebib1800.dk/abadickens.htm#faarekyllingen

Den lille mrs. Peerybingle og hendes mand, fragtmanden John, har
et, på trods af en vis aldersforskel, lykkeligt ægteskab. Prik
er en ven for alle, der er i nød, bl.a. Bertha, en blind pige i
nabolaget.

En dag har John en fremmed, ældre og noget forvirret herre med
sig hjem, der synes at gøre et særegent indtryk på Prikken, som
hendes mand kalder hende. Den følgende dag deltager Prik og John
i fejringen af forlovelsen mellem mr. Tackleton, en
ondskabsfuld, ældre legetøjsfabrikant, og May Fielding, en af
Priks gamle skolekammerater. Ved denne lejlighed opdager John,
at Prik har en temmelig intim samtale med den fremmede, der også
kaster, hvad der viser sig at være en forklædning, og afslører
sig som en ung, kraftig mand.

John frygter, at hans kone er ham utro, og tilbringer natten i
pinefuld jalousi - er den fremmede en af Priks
ungdomsforelskelser, og kan han, hendes gamle ægtemand, holde
fast på hende?

Årets julegave 2006 var den femte og sidste af Dickens
julehistorier, som egentlig er nr. 2, udgivet året efter "Et
juleeventyr". Selvfølgelig skrev han stadig historier til
julenumrene af sine forskellige blade, men indholdet relaterede
sig ikke til julen som sådan - og det gør det egentlig heller
ikke i denne, der foregår i januar måned.

Næste år finder jeg nødvendigvis på noget andet - Hoffmanns
"Musekongen og Nøddeknækkeren" er jo oplagt, Jules Verne har
skrevet en julefortælling til Le Figaro 1889 - "Monsieur Ré-
dièze et mademoiselle Mi-bémol", som vist aldrig har været
udgivet på dansk, og der er også andre muligheder.

(ISBN 978-87-7979-121-3)

Denne udgave efter: Charles Dickens' Samlede Værker, oversatte
af L. Moltke. Fjerde gennemsete Udgave. Bd. 1: Juleæventyr. F.
H. Eibes og J. Erslevs Forlag, København 1889.

Forsiden er efter en originalillustration af John Leech (1817-
1864).

...............................................................

Alexandre Dumas pére: Greven af Monte Cristo
http://www.ebib1800.dk/abadumas.htm#montecristo

Sømanden Edmond Dantés vender i 1815 hjem fra en rejse på
Orienten for at gifte sig med sin forlovede, Mercedes. Inden han
når så langt, har hans misundelige "venner", Danglars,
Caderousse og Mondego, hvilken sidste også er forelsket i
Mercedes, ved en falsk anmeldelse sørget for at få ham anholdt,
og den lokale dommers kongetro stedfortræder, de Villefort, der
føler sit gode navn og rygte truet af en forbindelse mellem
Napoleon og hans fader Noirtier de Villefort, sørger for, at
Dantés bliver spærret inde på slottet If i bugten ved
Marseilles. Her møder Dantés abbed Faria, der gennem flere år
underviser ham i alverdens ting, og afslører de forræderier, der
er skyld i hans fængsling. Til sidst afslører Faria, hvor en
uddød italiensk fyrsteslægt har skjult sin formue, på øen Monte
Christo, og da han dør, skjuler Dantés sig i ligposen og
undslipper sit fangenskab. Hans eneste tanke er nu hævn over
sine bødler...

ISBN 978-87-7979-124-4 (kpl.)

Denne udgave efter: Denne udgave efter: Greven af Monte Cristo.
Roman af Alexandre Dumas. Bogforlaget Gefion A/S, København
1933.

Forsiden til 1.-3. del er af Gustave Staal (1817-1882), og
forestiller Dantés og abbed Faria i fængslet; forsiden til 4.-6.
del er af en anonym fransk illustrator, og forestiller scenen,
hvor madame Villefort forgæves anråber sin mand om ikke at dømme
hende for giftmordene på diverse familiemedlemmer: "For vort
barns skyld!"

Udgaven fra Gefion er i det store og hele identisk med den, som
Martins Forlag fra midten af 1930'erne og op gennem det tyvende
århundrede udsendte i flere oplag - og hvor oversætteren er lige
så uoplyst som i Gefions udgave. Gefion var ikke ligefrem kendt
for at besørge nye oversættelser, så sandsynligheden - og
sproget i den originale tekst - taler for, at der er tale om en
genudgivelse af en ældre oversættelse - velsagtens avisføljeton-
udgaven fra 1880/1894. Hvorom alting er, er det nok denne
oversættelse, der om nogen kan kaldes "standard-udgaven" på
dansk, og reklamesloganet fra tidligere udgaver lyver ikke - det
*er* en uforkortet oversættelse. Jeg har sammenlignet med den
originale franske tekst, og den svarer 99,9 procent til den
danske.

I øvrigt er denne udgave ført tilbage til den fransk
standardudgaves seks dele, og den papirbesparende opsætning i
den danske udgave - enormt lange afsnit, hvor dialog og
beskrivende dele i stedet for afsnit kun var delt med
tankestreger - er splittet op til en mere letlæselig opsætning,
der ligger tæt op ad den franske.

Greven af Monte Christo skrev Dumas i samarbejde med
historikeren Auguste Maquet, som også har været Dumas
kollaboratør på flere andre af hans mest succesrige romaner: "De
tre musketerer", "Dronning Margot", "Den sorte tulipan" og flere
andre.

Maquet skrev også romaner under eget navn, men ingen af dem
huskes i dag - selv om rygtet vil vide, at han i modsætning til
Dumas blev formuende på sine skriverier.

Greven har mellem år og dag affødt talrige efterfølgere; hans
videre bedrifter blev bl.a. beskrevet af tyskeren Adolf
Mützelburg - i mange år kaldet Dumas-Mützelburg på bogrygge og
titelblade, så tæt var han på Dumas' stil - med "Verdens Herre" og
den i dag glemte "Millionbruden". Diverse afkom findes også -
Grevens søn og Grevinden af Monte Cristo - hvoraf jeg har en
enkelt i dansk oversættelse stående - optræder også i adskillige
inkarnationer i litteraturen. Mere eller - som oftest - mindre
notable forfattere har forsøgt sig med temaet, fx. Gaston Leroux
(ham med spøgelset i Operaen), Stephen King, Dashiell Hammett...
Hvis man som jeg synes, den slags kan være ganske underholdende,
anbefales en tur på nettet til "Alexandre Dumas, suites,
plagiats, pastiches et hommages" (på fransk):

http://www.pastichesdumas.com/php/liste.php?titre=&auteur=&categorie=2&genre=&type=&apres=&avant=&langue=&pays=&interet=-1&mode=Voir+couvertures

(linket peger på en søgning på Monte Christo, og alene dér
findes 83 stk.! Hvis dit mail-program hugger linket i stykker,
kan du bruge

http://www.pastichesdumas.com

for at komme til hovedsiden)

Jeg skal undlade at plage læserne med de fleste af dem, men de
to Mützelburg-sequels kunne jeg godt finde på at udgive og
muligvis også den portugisiske "Dødningehånden" af Alfredo Hogan
(uden for Portugal ofte udgivet under forfatternavet F. le
Prince - velsagtens for at undgå at betale forfatteren) som
handler om Benedetto, Villeforts illegitime søn, og *hans* søgen
efter hævn - mest fordi det kunne more mig at læse dem!

...............................................................

- alt som vanlig i formaterne Adobe Acrobat, Mobipocket og
Microsoft Reader - og nu også printbar HTML.

...............................................................

3: Kommende udgivelser
======================

Februar 2007 udkommer

* W. Clark Russell: De to kaptajner - i ny, uforkortet
oversættelse

* Nathaniel Hawthorne: Huset med de syv gavle - en klassisker i
amerikansk litteratur, der af en eller anden grund kun er
udgivet to gange på dansk - i 1857, hvilken udgave danner forlæg
for denne - og - som Illustreret Klassiker!

...............................................................

4: Hvad sker der så i 2007?
===========================

Fødte, døde og andre jubilæer
=============================

En del forfattere og oversættere, der døde i 1936, er fra nytår
fri for ophavsret. Det gælder bl.a. Rudyard Kipling -
Junglebogen, Havet Helte og mange, mange andre - og Carl
Muusman, der som - meget flittig - forfatter nok mest huskes for
den humoristiske Sherlock Holmes-pastiche "Sherlock Holmes på
Marienlyst" og sine beskrivelser af forlystelseslivet i
København i 1880-erne og 90-erne (Det glade København 1-3). Som
oversætter har han bl.a. stået for Dumas' fire bøger om de tre
musketerer, og Dumas d. Yngres "Kameliadamen", Sardous "Madame
Sans-Gene" mfl.

Derudover skal i flæng nævnes Maxim Gorkij, Federico Garcia
Lorca, Luigi Pirandello, G. K. Chesterton, Johan Skjoldborg - og
der er sikkert mange flere...

Jubilæumsmæssigt skal nævnes, at 2007 er hundredåret for Joris-
Karl Huysmans' død (fransk, ikke meget oversat til dansk, men
dog en hovedskikkelse i den franske "dekadente skole"), 150-året
for Joseph Eichendorffs, Eugene Sues og Alfred de Mussets død,
200-året for H. W. Longfellows fødsel, 150-året for Herman Bangs
og Henrik Pontoppidans fødsel, og endelig hundredåret for Daphne
du Mauriers og Hergés (tegneserien TinTin) fødsel.

Fra andre boldgader skal nævnes, at det også er hundrede år
siden skuespillerne John Wayne, Laurence Olivier, Katherine
Hepburn, Fay Wray og kunstneren Frida Kahlo blev født - og det
skulle ikke undre mig, om vi måske kommer til at høre mere om
dem i aviser og tv end de ovenfor omtalte forfattere?!

Planlagte udgivelser:
=====================

Her på forlaget fortsætter vi vores Jules Verne-serie med nogle
knap så sjældne værker: Den Monte-Christo-inspirerede
"Frihedshelten Mathias Sandorf" og og "Mathias Sandorffs hævn", samt
"Rejsen til Månen" og "Rundt om Månen", hvilke to gerne skulle ende
op i en udgave af den aldrig tidligere oversatte "Nordpolen til salg"
(Sans dessus dessous), der også har d'herrer Maston,
Barbicane og Nicholl fra "Rejsen til Månen" som hovedpersoner.
Charles Dickens er på trapperne med "Bleak House" og Frederick
Marryat med "Pashaen med de mange Fortællinger" - en
samling til dels umoralske historier á la "Tusind og een Nat", som
viser en anden side af søromanernes fader. Derudover har jeg
sværere og sværere ved at holde fingrene fra Emile Zola, omend
det i første omgang næppe vil være hans enorme 20-binds
slægtshistorie Les Rougons-Macquarts, jeg tør binde an med. Men
jeg har støvet en del af hans noveller op, som for de flestes
vedkommende kun foreligger i samtidige ugeblads-oversættelser på
dansk, og vi kunne jo starte der.

Ellers tager vi en runde til på de forfattere, vi i forvejen har
i stalden: Carsten Hauch med "Guldmageren" - og måske sidst på
året "Charles de la Bussiere" - af nogle kaldt "Romanen, Dumas
aldrig fik skrevet" - P. Fr. Rist: "En rekrut fra 64", et par af
Bergsøes novellesamlinger osv.

Og for resten - kig gerne ind på forlagets hjemmeside i ny og næ
- de bøger, der er på vej, står gerne listet op nederst på siden
- og det hænder, at jeg tager nogle ind undervejs, der ikke har
været annoncerede - trods alt er forlaget jo en hobby, og
bøgerne er dem, jeg har lyst til at læse.

...............................................................

5: Administratrivialiteter
==========================

Dette nyhedsbrev udgives lejlighedsvis af eBibliotek 1800.

Nyhedsbrevet er tænkt og udført i ren tekst og læses derfor
bedst med en skrifttype af Courier-typen ("skrivemaskineskrift")
på skærmen - hvis man vil se det, som det er tænkt. (Men det kan
sagtens læses med alle mulige andre skrifttyper  ;-)

Den eneste oplysning om abonnenterne, der er tilgængelig for
udgiveren, er den email-adresse og evnt. navn, du har oplyst.
eBibliotek 1800 vil ikke på noget tidspunkt sælge eller udlevere
denne oplysning til tredjeperson.

Hvis du ikke mere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du
afbestille det ved at svare på det - fra den mailadresse, du er
tilmeldt på - med teksten UNSUBSCRIBE i emnefeltet.

Dit abonnement er oprettet på mailadressen: