================================================================
eBibliotek 1800                                  8. oktober 2006
                     Nyhedsbrev 5:2006

http://www.ebib1800.dk             mailto:postmester@ebib1800.dk
================================================================

Indhold
*******

1: Forskjeligt...
2: Aktuelle udgivelser
3: Kommende udgivelser
4: Peter Frederik Rist 1844-1926
5: Administratrivialiteter

_______________________________________________________________

1: Forskjeligt...
=================
* Den største nyhed denne gang er vel nok, at jeg - forsøgsvis -
har indført et nyt distributionsformat - HTML - til glæde for
de, der har ønsket mulighed for at udskrive bøgerne (ideen med
eBøger forsvinder jo ligesom lidt på den måde, men hvis det er
det, man ønsker...!) Kopibeskyttelsen er på den måde endnu
ringere end i de andre 3 formater, men jeg vil indtil det
modsatte eventuelt er bevist, vælge at tro på, at man overholder
ophavsretslovgivningen og ikke starter en masseproduktion.

eBøger i HTML-formatet distribueres som zip'ede filer, der
indeholder en tekstfil - forfatter-titel.html - og to
billedfiler, nemlig hhv. forlagets logo og forsiden. Formatet,
der benyttes er i øvrigt oprindelig udviklet som grundlag for
fremstilling af Rocket eBooks, det er ganske kompakt og
indeholder i modsætning til så mange andre grundformater hele
bogen i een fil, nydeligt opformatteret med kapitler og
indholdsfortegnelse osv. Da begrebet sideskift jo imidlertid
ikke eksisterer i HTML, vil opsplitningen i sider ved udskrift
dog blive lidt tilfældig.

Det er indtil videre kun nye udgivelser, der tilbydes som HTML.

* Som man kan se på forlagets hjemmeside, har jeg "shinet"
knapperne lidt op - ikke alle sider er gennemgået, men det
ordner sig!

* Sony har langt om længe fået gjort sig færdige med deres
eReader:

http://www.sony.com/reader

- og den ser jo nydelig ud, skærmen er tilsyneladende så stor,
at man også kan læse tegneserier på den (i 4 gråtoner), men er
foreløbig kun til salg i USA til den lidt pebrede pris af 350 US
$ - omsat til danske penge ca. 1800 kr. - med fortjeneste til en
dansk distributør og moms bliver det vel sagtens til 2.500-
3.000.-, hvis den nogensinde når hertil (Deres forrige forsøg
nåede aldrig uden for Japan). For den pris kunne man nok få en
rigtig god PDA, som også kan bruges til så meget andet end at
læse bøger på.

Med til billedet hører også, at Sony selvfølgelig måtte opfinde
deres eget format - BBeB eller BroadBand eBook - til eReader'en;
retfærdigvis skal dog nævnes, at den også kan bruges til Adobe
Reader PDF-filer og almindelig tekst.

...............................................................

2: Aktuelle udgivelser
======================

1. oktober udkom P. Fr. Rist: Lasse Månsson fra Skåne og George
Sand: Teverino

Læs mere om disse herunder:

P. Fr. Rist: Lasse Månsson fra Skåne
http://www.ebib1800.dk/abarist.htm#lassemaansson
-------------------------------------------------

Som i Etlars Gøngehøvdingen befinder vi os på svenskekrigenes
tid - 1558. Carl X Gustav kommer over isen fra Fyn, og hans
tropper invaderer bl.a. den lille falsterske by Gaabense. De
svenske soldater hærger overalt, dog ikke skåningen Lasse
Månsson, der såret efterlades hos bonden Ole Hassel. Efterladt
sammen med ham er også den lumske og griske korporal Prinz, der
er udnævnt til byens beskytter - salvegarde - af Carl Gustav,
indtil Lasse er rask og igen kan slutte sig til hæren, medens
resten af tropperne drager videre mod København. Han plejes af
Ole Hassels smukke datter Anne, men forholdet mellem dem bliver
snart af mere nær karakter.

Da korporalen stjæler Lasses penge og hest, drager han efter
ham, men kommer et årstid senere tilbage. Svenskerne er igen på
Falster, og Lasse, der som skåning jo egentlig er dansk, flygter
fra sine tidligere kampfæller og gemmer sig dybt inde i en
nærliggende skov, hvor Anne senere slutter sig til ham for at
undgå de lystne svenske lejesvendes efterstræbelser. De er
lykkelige sammen i skoven for en tid, men det skal ikke vare
ved...

(ISBN-10 87-7979-118-2
ISBN-13 978-87-7979-118-3

Denne udgave efter:
P. Fr. Rist: Lasse Månsson fra Skaane. 5. udgave. Gyldendalske
Boghandel - Nordisk Forlag, København 1929.

Det siger måske noget om Rists evner som forfatter, at hans bog
om et så lidet succesrigt afsnit af Sveriges historie udkom i en
svensk oversættelse i 1923. Bogen blev anmeldt i Svenska
Biblioteksbladet. Her hedder det bl.a.: "Bondebefolkningens
lidelser under de hårde indkvarteringer males anskueligt og dog
med dæmpede farver, tidens tro og overtro træder levende frem
for læseren, den historiske tidsskildring  er gennemgående af en
sjældent set vederhæftighed og fylde. Dette gør det, sammen med
skildringen af de to unges robinsonade med dens indramning af
bølgende blød dansk natur, velmotiveret at denne roman nu får
lov til at fremkomme i en svensk oversættelse, omend denne ikke
fuldstændigt kan gengive originalens stilsikre kunst."

Til al overflod er Lasse Månsson også filmatiseret i form af en
stumfilm fra 1921, instrueret af A. W. Sandberg og med ingen
mindre end Poul Reumert i hovedrollen som Lasse. Programmet til
filmen kan man læse her (links'ene skal være på een linie):

http://dnfx.dfi.dk/app-img/filmografi/program/LASSE%20MAANSSON%20FRA%20SKAANE.pdf

og lidt flere oplysninger om filmen er der

http://dnfx.dfi.dk/pls/dnf/pwt.page_setup?p_pagename=dnffuldvis&p_parmlist=filmid=16027

...............................................................

George Sand: Teverino
http://www.ebib1800.dk/abasand.htm#teverino

Den unge kunstner Leonce beslutter at give sine følelser til
kende for den gifte kvinde lady Sabina G..., han har elsket i
årevis uden at hun har bemærket det. Han inviterer hende med ud
på, hvad der viser sig at blive en 24 timer lang tur i bjergene
på grænsen mellem Frankrig og Italien. Med på turen kommer
efterhånden en landsbypræst, en ung fugletæmmerske og en
italiensk vagabond, der efter aftale med Leonce udgiver sig for
dennes ven marquis Teverino.

Det hele udgør på overfladen en letbenet komedie i gammel fransk
stil, hvor selskabet dinerer, kigger på de smukke landskaber og
diskuterer om kunst, moral og følelser, men hvor også jalousien
kommer frem, da den falske marquis charmerer lady Sabina og
Leonce ubevidst kaster sin kærlighed på den purunge
fugletæmmerske.

(ISBN-10 87-7979-117-4
ISBN-13 978-87-7979-117-6)

Denne udgave efter: Teverino. Novelle af George Sand, oversat af
P.B. Blicher. S. Trier, Kbh. 1852. Til forsiden er anvendt en
tegning af George Sands søn Maurice Sand (1823-1889) fra en
tidlige fransk udgave.

...............................................................

- alt som vanlig i formaterne Adobe Acrobat, Mobipocket og
Microsoft Reader samt nu også HTML.

...............................................................

3: Kommende udgivelser
======================

Omkring 1. november udkommer

* Eugene Sue: Latréaumont - historisk roman fra Ludvig XIVs tid,
som handler om en sammensværgelse med Ludvig XIV af Frankrig og
det mislykkede forsøg i 1674 på at omdanne Normandiet til en
selvstændig republik.

* Arthur Conan Doyle - De landflygtige - som også foregår på
Ludvig XIVs tid, men ti år senere end Latréaumongt, hvor vi
følger huguenotterne Amory de Catinat og hans kusine på flugt
fra Frankrig i 1685, da Ludvig ophævede Nantes-ediktet, som
siden 1598 havde garanteret huguenotterne - eller calvinisterne
- trosfrihed.

...............................................................

4: Peter Frederik Rist 1844 - 1926
==================================

Igen en "ny" dansk forfatter i stalden hos eBibliotek 1800. Ikke
en af de store kendte, men Rists lille forfatterskab er nu
alligevel nok værd at beskæftige sig med. En stor del af hans
produktion er af (militær)historisk art, og falder derfor
tildels udenfor eBibliotek 1800s rammer, men også hans
skønlitterære værker henter for de flestes vedkommende deres
motiver fra krigshistorien. Hans debut som skønlitterær
forfatterskab indledtes med En rekrut fra 64, en skildring af
krigen mellem Danmark og Tyskland i 1864 skildret gennem en
dansk menigs øjne. Bogen fik følgende skudsmål af Georg Brandes
(fra Samlede Skrifter bd. 13):

"En Rekrut fra Fire og Treds er Titelen paa en navnløs Bog, hvis
ubekendte Forfatter ved dette ene Bind har erhvervet sig en
fremragende Plads i den danske Literatur. Der er ikke skrevet
noget bedre og fyldigere om Krigen 1864. Hvad her er ydet er paa
den ene Side en Attenaarigs Sjælehistorie, saa godt fortalt, at
den knap er givet saa godt i nogen dansk Roman, paa den anden
Side - afspejlet i Ynglingens Bevidsthed - Opholdet i det
belejrede Fredericia, Rejsen gennem Fyen og den sidste Uge ved
Dybbøl. Bogen bevæger sig fra Feltlivets halvt idylliske
Kedsomhed til Beskydningens og Stormens Rædsel, men saaledes at
man har Følelsen af ubetinget Sanddruhed og Ægthed i
Gengivelsen, skønt Alt er Liv. Man læser med en Spænding, som
kendte man ikke forud Afgørelsen.

Her er en Vrimmel af skarpt opfattede Skikkelser, alle meget
danske, fængslende ved det Lune, de besidder, eller ved det
Lune, hvormed deres Enfold er skildret; og en Rigdom af
Kendsgerninger, smaa Paalideligt iagttagne Fakta, medens der
aldrig savnes Belysning eller Stemning. Her er meget, som vækker
Medfølelse, og meget, som vækker Harme; men Forfatteren selv
tager aldrig Parti, og hans Bog er ikke skrevet saadan, at noget
Parti kan tage den til Indtægt."

- og videre:

"Denne Bog er en stilfærdig Bog - stedse stilfærdigere jo mere
larmende dens Æmne bliver. Den er helt igennem simpel,
omhyggeligt anlagt, ædru og gennemsigtigt skrevet, uden et
eneste Stænk af Raskhed eller Flothed, uden urolig Kvikhed som
uden Trivialitet; den har Ægthedens Kendemærke."

Rists - af omfang beskedne - skønlitterære karriere fortsattes
med novellesamlingen Soldater og romanen Efter Dybbøl,
novellesamlingen Jonathan, pastichen Pagebreve, som ikke har
nogen krigsmæssig baggrund, samt endnu en samling noveller:
Fortællinger og Typer, hvori han også forsøger sig med et par
små skuespil, Spind og Rust. Og det er - bortset fra de
historiske værker Fra Støvlettiden og Olaf Ryes Saga - sådan set
det.

Hele den skønlitterære del af produktionen kan forventes
genudgivet over de næste par år på eBibliotek 1800.

Udover egne værker virkede Rist også som redaktør af bl.a. det
populærhistoriske tidsskrift for historie og geografi Musæum og
den lange række af Memoirer og Breve, som Gyldendal udsendte i
over en årrække i den første del af det 20. århundrede.

5: Administratrivialiteter
==========================

Dette nyhedsbrev udgives lejlighedsvis af eBibliotek 1800.

Nyhedsbrevet er tænkt og udført i ren tekst og læses derfor
bedst med en skrifttype af Courier-typen ("skrivemaskineskrift")
på skærmen - hvis man vil se det, som det er tænkt. (Men det kan
sagtens læses med alle mulige andre skrifttyper  ;-)

Den eneste oplysning om abonnenterne, der er tilgængelig for
udgiveren, er den email-adresse og evnt. navn, du har oplyst.
eBibliotek 1800 vil ikke på noget tidspunkt sælge eller udlevere
denne oplysning til tredjeperson.

Hvis du ikke mere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du
afbestille det ved at svare på det - fra den mailadresse, du er
tilmeldt på - med teksten UNSUBSCRIBE i emnefeltet.

Dit abonnement er oprettet på mailadressen: