================================================================
eBibliotek 1800                                   1. august 2006
                       Nyhedsbrev 3:2006

http://www.ebib1800.dk             mailto:postmester@ebib1800.dk
================================================================

Indhold
*******

1: Forskjeligt...
2: Aktuelle udgivelser
3: Kommende udgivelser
4: Den grønne stråle - i virkeligheden
5: Nyt dansk ebogs-initiativ
6: Administratrivialiteter

_______________________________________________________________

1: Forskjeligt...
=================

* Med udgivelsen af Ingemanns "Noveller" fra 1827 har jeg
fuldendt udgivelsen af samtlige hans mindre romaner,
fortællinger og noveller. Nogen vil måske indvende, at
"Landsbybørnene" mangler, men selv om den er mindre kendt end de
historiske, er det også det eneste område, den er "mindre" på -
det er en roman på 400 temmelig store sider - men den skal nok
komme - måske i 2007.

* Hvad angår udgivelsen af Oehlenschläger, havde jeg egentlig
tænkt at udgive det hele i to omgange - Alle novellerne + Aly og
Gulhyndy i et "bind", og Øen i Sydhavet i et andet. Ved nærmere
studier viste det sig, at novellerne faldt i nogle tidsmæssigt
meget klart afgrænsede "klumper", og så kunne jeg jo ikke nære
mig for at udgive dem - ligesom Ingemann-udgaven - som de udkom
dengang: Eventyret Aly og Gulhyndy kom som "Digtninger" bind 1 i
1811, og udkommer hos eBibliotek 1800 ultimo august,
"Lykkeridderne og andre fortællinger" udkom som "Digtninger"
bind 2 i 1813, så den enlige "Straffen efter døden", som
oprindelig udkom i Carsten Hauchs tidsskrift "Iris" i 1819, og
endelig de sidste seks historier, som alle første gang udkom i
Oehlenschlägers eget blad "Prometheus" mellem 1832 og 1834.

En anden ting, der viste sig under bearbejdelsen, var at
novellerne fra "Digtninger II" i vidt omfang var forkortet i de
samlede udgaver af Oehlenschläger værker, som han foranstaltede
senere i livet - "Munkebrødrene" endog i en grad, så den ene af
titlens to brødre forsvandt ud af historien på et tidligt
tidspunkt, og aldrig blev genfundet igen. "De to jernringe" fra
"Prometheus" fandtes desuden slet ikke i den samlede udgave fra
1851, jeg oprindelig brugte som forlæg. Ved hjælp af Liebenbergs
og Selskabet til Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifters store
udgave fra 1861 ff. håber jeg at have fået tilbageført det meste
til sin oprindelige form, der efter min mening er langt mere
spændende læsning end de forkortede og "opstrammede" senere
versioner.

* Til Wilkie Collins' "Tabt og fundet" er at bemærke, at den
anvendte oversættelse er fra 1854, og altså må være oversat
efter Collins' første udgave. Forfatteren udsendte en revideret
udgave i 1861 - bl.a. fordi han følte at romanen var blevet
uretfærdigt overset pga. Krimkrigen - og skulle nogen føle for
at drive sammenlignende studier, findes den reviderede udgave
(på engelsk) hos bl.a. Project Gutenberg.

...............................................................

2: Aktuelle udgivelser
======================

5. juni udkom Wilkie Collins: Tabt og fundet, samt Adam
Oehlenschläger: Straffen efter døden, Lykkeridderne og andre
fortællinger og Den blege ridder (Fortællinger fre "Prometheus"

4. juli udkom B. S. Ingemann: Noveller (1827) og Jules Verne:
Den grønne stråle

Læs mere om disse herunder:


Wilkie Collins: Tabt og fundet
http://www.ebib1800.dk/abacollins.htm#tabtogfundet
--------------------------------------------------

Hvorfor er den respektable maler Valentin Blyth så
hemmelighedsfuld med hensyn til, hvor hans plejedatter, den
døvstumme Mary - til daglig kaldet Madonna - stammer fra? Denne
hemmelighed bliver ikke afsløret, før hans ven, den unge,
rebelske Zack Thorpe, en dag møder en mystisk fremmed.

I anden del af Tabt og fundet følger man den mystiske
fremmedes bestræbelser på at finde hemmeligheden bag Madonnas
ophav - og hvorfor det har hans interesse.

(ISBN 87-7979-111-5)

Denne udgave efter: Tabt og fundet. Roman af Wilkie Collins.
"Dagbladets" Feuilleton. København 1857.

Til forsiden er anvendt et maleri af Pierre-Auguste Renoir
(1841-1919): Frédéric Bazille maler 'Le Héron'

...............................................................

Adam Oehlenschläger: Straffen efter døden
http://www.ebib1800.dk/abaoehlenschlaeger.htm#straffenefterdoed
en
-------------------------------------------------------------

Om småsvindleren og udbytteren hr. Harpix, hans død, og hans
krops sære vandring efter døden.

(ISBN 87-7979-109-3)

Denne udgave efter: Oehlenschlägers Digterværker og Prosaiske
Skrifter. 7. Bind. Andr. Fred. Høsts Forlag, Kbh. 1851

Til forsiden er anvendt et maleri af Dirck Jakobsz (ca. 1497-
1567): Portræt af Pompejus Occo

...............................................................

Adam Oehlenschläger: Lykkeridderne. (Digtninger II)
http://www.ebib1800.dk/abaoehlenschlaeger.htm#lykkeridderne
-------------------------------------------------------------

Oehlenschlager udgav to bind "Digtninger". Den første
indeholder kun eventyret "Aly og Gulhyndy", som udkommer her på
forlaget i efteråret 2006.

Denne samling Digtninger - bind 2, som her udsendes under
titlen Lykkeridderne - udkom første gang 1813 og indeholder:

* Reichmuth von Adocht - om den skønne, alt for tidligt afdøde
borgmesterfrue Reichmuth i Køln

* Maleriet - de to venner Sigfrid og Ludvig elsker den samme
pige og skilles efter en duel, hvorfra Sigfrid flygter i den
tro, at han har myrdet sin ven.

* Lykkeridderne - den indbildt kloge narrer den mindre kloge -
og så alligevel...

* Munkebrødrene - - de forældreløse brødre Martin og Johannes
lever i kloster i Florents. Johannes forelsker sig i den
skønne Angelica, og forsøger at flygte fra klostret, men
bliver forhindret i sit forehavende, og prioren fortæller ham
kort efter, at Angelica er død. Men en dag får klosterkirken
et nyt altermaleri af Rafael, der forestiller den hellige
Madonna med barnet. Johannes synes, han kender denne
Madonna...

* Eremitten - Theodor og Susanne rejser til Susannes far, der
lever i ensomhed som eremit i Harzen. De kommer dog for
sendt, faderen er netop død, men i hans hus finder de hans
levnedsbeskrivelse, som udgør hovedparten af fortællingen.

(ISBN 87-7979-108-5)

Denne udgave efter: Oehlenschlägers Eventyr, Fortællinger,
Noveller og Roman, udgivne af F. L. Liebenberg. Selskabet til
Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter, København 1861 samt
Oehlenschlägers Digterværker og prosaiske Skrifter, bd. 7.
Andr. Fr. Høsts Forlag, København 1851.

Forside: Efter et maleri af Paris Bordone (1500-1571):
Italienske elskende

...............................................................

Adam Oehlenschläger: Den blege ridder
http://www.ebib1800.dk/abaoehlenschlaeger.htm#denblegeridder

Oehlenschläger udgav i 1830'erne tidsskriftet "Prometheus",
der blandt andet indeholdt de kortere fortællinger eller
noveller, der her er samlet:

* Den blege ridder - Rane og Else synes bestemt for hinanden,
da en hjemvendt tempelridder, der er undsluppet den franske
kong Philips efterstræbelser, kommer imellem.

* Den gale Uglspeil - borgersønnen Lukas elsker adelsfrøkenen
Rosa, hvis formynder ikke ønsker et ægteskab mellem de to. En
galning, der indbilder sig at være Tile Uglspeil, hjælper med
at bringe alt på sin rette plads.

* De tvende jernringe - halvbrødrene Francesco og Lorenzo er
hinandens modsætninger og kommer ofte op at toppes. En
sigøjnerske forærer dem hver en lakeret jernring, der skal
minde dem om, at de hver for sig kun har een broder i livet.
Men agter de det ikke, vil engang synet af broderens ring
styrte forbryderen i fortvivlelsens afgrund.

De tre sidste fortællinger er omfattet af en rammefortælling -
Digtersamtale - om tre unge digtere, der diskuterer forskellige
kunstformer og giver sig selv som opgave at skrive en
fortælling hver, ud fra forskellige forudsætninger. Resultaterne
er de følgende tre noveller:

* Den italienske digter blandt de vilde - en italiensk digter
forliser under en rejse i et koldt, nordisk land, hvor han må
tilbringe resten af livet hos et vildt og krigerisk folk.

* Digterbesøget - skildring af digteren Herman Wessels
(fiktive) besøg hos den gamle Johannes Ewald.

* Den billige kunstdommer - den unge Vinfred kommer omkring
i verden, men må sande, at livets mening findes i det jævne og
dagligdags, ikke på højderne.

(ISBN 87-7979-110-7)

Denne udgave efter: Oehlenschlägers Eventyr, Fortællinger,
Noveller og Roman, udgivne af F. L. Liebenberg. Selskabet til
Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter, København 1861 samt
Oehlenschlägers Digterværker og prosaiske Skrifter, bd. 7.
Andr. Fr. Høsts Forlag, København 1851.

Forsiden er efter Francisco Hayez' (1791-1882) maleri Kysset

...............................................................

B. S. Ingemann: Noveller (1827)
http://www.ebib1800.dk/abaingemann.htm#noveller1827

Indhold:

* Det forbandede hus - Et ungt ægtepar køber et hus, der har
tilhørt mandens gamle læremester. Men huset er forbandet,
"inden et år skal der bæres lig ud derfra..."

* Gravmælet - Luise, enke efter den lokale præst, lader
fremstille et smukt gravmæle for sin mand til ophængning i
kirken. På gravmælet har hun også ladet indsætte sit eget
dødsår.

* Den gamle rabbin - Den gamle Philip Moses er måske den sidste
rettroende jøde i Hamborg, hvor alle andre jøder har blandet
sig op med de kristne og overtaget deres vaner for ikke at
udsætte sig for forfølgelser.

* Kunstberiderfamilien - Den unge grev Falkenberg finder i
Berlin en cirkus, som han så i Danmark, dengang han var barn.
Han beundrede allerede dengang den lille Gjasinda,
cirkusprinsessen, og indgår derfor en aftale med Gjasindas
bedstefader, kunstberideren Ritter, om at lære gøglerfaget på
fjorten dage. Ritter betinger sig dog, at han ikke søger
at indgå en forbindelse med Gjasinda, et ægteskab mellem en
greve og en cirkusprinsesse vil ikke være til glæde for nogen
af parterne - Ritter taler af egen bitter erfaring.

(ISBN 87-7979-112-3)

Denne udgave efter: Bernh. Sev. Ingemann: Samlede Eventyr og
Fortællinger, bd. VIII og XII, Kunstforlaget Danmark, København
1913
...............................................................

Jules Verne: Den grønne stråle
http://www.ebib1800.dk/abaverne.htm#groennestraale

Brødrene Melvill har udset den pedantiske videnskabsmand
Aristobulus Ursiclos til deres søsterdatter og plejedatter
Helenas fremtidige mand. Men Helena vil ikke giftes - i hvert
fald ikke før hun har set "den grønne stråle", et naturfænomen,
der formodes at gøre den heldige, der iagttager det, i stand
til at finde den rette - og forkaste den forkerte - ægtemage.

At få dette syn at se er dog ikke så enkelt endda, og sammen med
morbrødrene drager hun ud på en længere tur rundt i øgruppen de
Indre Hebrider - Iona og Staffa - ved Skotlands nordvestkyst i
sin jagt på fænomenet.

(ISBN 87-7979-113-1)

Denne udgave efter: Jules Verne: Den grønne Straale. "Dagens"
Føljeton. Trykt i "Dagens" Bogtrykkeri, Kristiania 1884. Den
grønne stråle er aldrig tidligere udkommet i Danmark.

Forsiden benytter et udsnit af en original-illustration til
Den grønne stråle af Léon Benett (1839-1917)

...............................................................

- alt som vanlig i formaterne Adobe Acrobat, Mobipocket og
Microsoft Reader.

...............................................................

3: Kommende udgivelser
======================

I slutningen af august udkommer

* Carit Etlar: Tranens varsel, en roman, som strækker sig over
flere århundreder frem til Etlars egen tid, og som forfatteren
selv anså for noget af det bedste, han havde skrevet.

* Adam Oehlenschläger: Aly og Gulhyndy - Et eventyr. Det
foregår godt nok et eller andet sted i den arabiske verden, men
iflg. forfatteren er eventyret alligevel rundet af den gode
sjællandske muld!

...............................................................

4: Den grønne stråle - i virkeligheden
======================================

Jules Vernes grønne stråle er en virkelig foreteelse, som man
bl.a. kan læse om her:

http://en.wikipedia.org/wiki/Green_ray

Artiklen er på engelsk. Der er en del links nederst til andre
sider om emnet, bl.a. et par stykker med en hel del fotos.

5: Nyt dansk ebogs-initiativ
============================

For en uges tid siden dumpede der en stor kuvert ind ad døren,
som indeholdt et venligt introduktionsbrev fra Dansk
Bibliotekscenter til "Forlagets nye salgskanal - ebog" samt en
brochure om foretagendet.

Af indholdet fremgik det, at man - hvilket vil sige et
samarbejde mellem Dansk Bibliotekscenter (som ejes af Staten,
Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune og Gyldendal) og
Info Media Huset (som ejes af JP/Politikens Hus og Berlingske
Officin) - i løbet af efteråret vil starte en "distributions-
central" for ebøger i Danmark - lidt i stil med svenske eLib,
der også udspringer af et samarbejde mellem flere svenske
forlag. Tilsyneladende opererer man kun med salg og udlejning af
ebøger - ikke biblioteksudlån, med mindre det da falder under
sidstnævnte vending. Det er i hvert fald ikke direkte nævnt.

Ud over de gængse formater, som også benyttes her på forlaget -
Adobe Reader, Mobipocket og Microsoft Reader - vil man tillige
benytte formatet DXReader, som tillader læseren at udskrive hele
eller udvalgte dele af et givet værk. Initiativet ligner lidt
den distributionsmåde, der fx. benyttes til ebøger på Amazon.
Formatet bruges tilsyneladende i stigende grad af
ebogsdistributører rundt om i verden - hvad der imidlertid kunne
få min alarmklokke til at ringe, er at der tilsyneladende ikke
findes en offentligt tilgængelig beskrivelse af det format, der
ligger til grund - "DX-XML". På ebog.dk forestiller man sig, som
jeg opfatter det, at DX-XML også danner grundlag for udgivelser
i Mobipocket og MSReader - så man som forlægger får et valg
mellem enten Adobe Reader *eller* DXReader/Mobipocket/MSReader
(eller både og, naturligvis). Men hvorfor - udover det rent
praktiske for ebog.dk - de to ellers selvstændige formater
Mobipocket og MSReader skal hægtes op på DX-Reader-formatet er
mig lidt af en gåde. (Her på forlaget benyttes samme source-
filer til både Adobe Reader og de to andre).

Der er også i materialet en henvisning til en hjemmeside,
ebog.dk, hvor man ved nærmere eftersyn i det store og hele
genfinder indholdet af den trykte brochure, der er udsendt til
forlagene.

Det virker i øvrigt lidt, som om man først og fremmest vil satse
på undervisningsmateriale.

Introduktionsmaterialet skæmmes efter min opfattelse af manglen
på oplysninger om eller eksempler på, hvad man egentlig
forestiller sig, det skal koste for forlagene at sætte deres
udgivelser til salg som ebøger via ebog.dk, ud over at man
vistnok regner med at dele salgsprisen for den enkelte bog
mellem ebog.dk og forlagene. (Det kunne jeg naturligvis spørge
dem om ved lejlighed...)

Det bedste - hvis den her vogn ellers skal komme op og køre -
ville nok være at nøjes med en deleordning, og i øvrigt lade
være med at sætte udsalgspriserne alt for højt. Hvis det bliver
for dyrt for forlagene - der er jo stadig nogen, der tror, at
man kan spinde guld på hvad som helst på 'nettet, som desværre
ikke harmonerer med mange potentielle køberes lige så
urealistiske forventninger om, at alt skal være gratis (eller i
hvert fald meget, meget billigt), når man handler på nettet - så
taber man de små udgivere og de marginale udgivelser, for hvem
gider betale en formue for at distribuere et værk, der måske
interesserer 5 købere over 5 år? Og hvis det bliver for dyrt for
ebogs-køberne - ja, så vil de heller ikke være med. En eBog er
jo ikke en bog i gængs forstand, den har lave produktions- og
lageromkostninger, den har ingen videresalgsværdi antikvarisk,
og disse ting bør afspejle sig i udsalgsprisen.

Til sidst: Der er på hjemmesiden en mulighed for at bestille den
omtalte brochure. Det behøver man imidlertid ikke, hverken som
forlag eller potentiel ebogskøber - for der står faktisk det
samme - og mere - på hjemmesiden som i brochuren.

6: Administratrivialiteter
==========================

Dette nyhedsbrev udgives lejlighedsvis af eBibliotek 1800.

Nyhedsbrevet er tænkt og udført i ren tekst og læses derfor
bedst med en skrifttype af Courier-typen ("skrivemaskineskrift")
på skærmen - hvis man vil se det, som det er tænkt. (Men det kan
sagtens læses med alle mulige andre skrifttyper  ;-)

Den eneste oplysning om abonnenterne, der er tilgængelig for
udgiveren, er den email-adresse og evnt. navn, du har oplyst.
eBibliotek 1800 vil ikke på noget tidspunkt sælge eller udlevere
denne oplysning til tredjeperson.

Hvis du ikke mere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du
afbestille det ved at svare på det - fra den mailadresse, du er
tilmeldt på - med teksten UNSUBSCRIBE i emnefeltet.

Dit abonnement er oprettet på mailadressen: