================================================================
eBibliotek 1800                                   05. marts 2006
Nyhedsbrev 1:2006

http://www.ebib1800.dk             mailto:postmester@ebib1800.dk
================================================================

Indhold
*******

1: Forskjeligt...
2: Aktuelle udgivelser
3: Kommende udgivelser
4: Den græske frihedskrig
5: Administratrivialiteter

_______________________________________________________________

1: Forskjeligt...
=================

* eBibliotek 1800's nyhedsbreve fra 2005 er lagt på hjemmesiden.

* Bestyreren af Det danske Jules Verne Selskabs hjemmeside har
for nylig lagt sidste hånd på en komplet oversigt over indholdet
af samtlige 74 bind af serien "I ledige Timer" fra Carl Allers
forlag 1896-1913. Der er rigelige mængder af feuilleton-romaner
af forfattere, der ikke siger mange noget i dag (de kan jo
sagtens have skrevet udmærkede ting, selv om de er glemte), men
man kan også finde forfattere som Henry Rider Haggard, André
Laurie, Arthur Conan Doyle, en enkelt historie af Wilkie
Collins- samt naturligvis - Jules Verne. Nu er det i hvert fald
blevet nemmere på forhånd at vide, hvilke bind, man skal på jagt
efter!

...............................................................

2: Aktuelle udgivelser
======================

8. februar udkom Jules Verne: Øhavet i flammer - første danske
udgave nogensinde - og B. S. Ingemann: Kakkelovnskrogs-
historier. Læs mere om disse herunder:

Jules Verne: Øhavet i flammer
http://www.ebib1800.dk/abaverne.htm#oehavet
-------------------------------------------

Grækenland, 1827. Den græske frihedskrig har stået på i seks år,
og fra det meste af Europa strømmer frivillige til hjælp. Den
unge franske søofficer Henry d'Albaret plejer sine sår på Korfu,
hvor han forelsker sig i bankieren Elizundos smukke datter
Hadjine. Deres bryllup er fastsat, men fem dage før meddeler
bankieren Henry, at det ikke kan finde sted - Hadjine skal i
stedet ægte den mystiske kaptajn Nicolas Starkos, der er ude
efter den enorme arv, Hadjine står til at få. Bankieren dør
imidlertid af et slagtilfælde, før brylluppet er en
kendsgerning, og Hadjine opdager, at hendes far har været bank
for sørøvere og slavehandlere i det græske øhav. - Sammen med
sin tjener Xaris forsvinder hun med arven...

(ISBN 87-7979-082-8)

Øhavet i flammer er den første udgave på dansk af dette værk.
Oversættelsen er af Kim N. Jensen efter Jules Verne: Arkipelagen
i Eld och Lågor. Historisk Berättelse. Oscar L. Lamms Förlag,
Stockholm 1889. Gennemgået og suppleret efter den franske
originaltekst.

Til forsiden er anvendt et udsnit af titelbladet fra en tidlig
fransk udgave af tegneren Léon Benett (1839-1917).

...............................................................

B. S. Ingemann: Kakkelovnskrogs-historier
http://www.ebib1800.dk/abaingemann.htm#kakkelovnsfortellinger
-------------------------------------------------------------

"De småfortællinger, nærværende bind indeholder, kunne man
måske, for at betegne deres karakter, kalde Kakkelovnskrogs-
historier. Det er nemlig sådanne fortællinger, der til dels er
fremstået i hyggelige vinteraften-kredse, på opfordringen til at
fortælle en historie.
De er som oftest udsprunget af den stemning, der gerne tillader
fantasien at dvæle ved den dunkle, hemmelighedsfulde side af
menneskenaturen - uden at lade den prosaisk bortforklarende
forstand gribe forstyrrende ind i fremstillingen."
(Fra forfatterens forord i første-udgaven)

Indhold:
Frøbenet
Linnedsamlersken
Glasskabet
Vægterfamilien
Bogtrykkersvenden
Selv-citationen
Det tilmurede værelse
Niels Dragon
De fortryllede fingre
Familie-synet

(ISBN 87-7979-101-8)

Denne udgave er hentet fra: Samlede Eventyr og Fortællinger,
IX.-XI. bd. Kunstforlaget Danmark, København 1913. Desuden er
suppleret med forord og nogle afsnit, der var udeladt i 1913-
udgaven fra: Samlede Eventyr og Fortællinger, bd. 5: Nye Eventyr
og Fortællinger. Forlagt af Universitetsboghandler C. A.
Reitzel, København 1847.

...............................................................

- alt som vanlig i formaterne Adobe Acrobat, Mobipocket og
Microsoft Reader.

...............................................................

3: Kommende udgivelser
======================

21. marts udkommer:

* Walter Scott: Bruden fra Lammermoor - den tragiske slutning på
denne roman er forlægget for Donizettis pragtfulde belcanto-
opera "Lucia di Lammermoor", som jeg personlig sætter stor pris
på i en gammel Decca-udgave med Joan Sutherland som Lucia -

* Frederick Marryat: De tre kuttere, en forholdvis kort
fortælling om besætningerne på tre små skibe - en engelsk
"cutter" er nærmest en "jagt" på dansk, men jeg har dog valgt at
bibeholde den gamle oversættelses "kutter" - en adelsmands
lystbåd, en smuglerskude og en toldkrydser - der - tja, nærmest
opfører en lille, humoristisk runddans i den engelske kanal.

* Vilhelm Bergsøe: Italienske noveller, der indeholder den
romanlange "Pillone" om en ædelmodig italiensk brigantes skæbne,
"En nat i flaviernes amfiteater", om en ung skandinav, der
påtager sig at holde nattevagt alene i Colosseum. "Mezza notte"
handler om et ikke helt almindeligt æsel, og "Kløften med de
klirrende våben", er forskellige sagn om maurernes erobringer og
kampe på Ischia.

...............................................................

4: Den græske frihedskrig
=========================

"Bagtæppet" for Jules Vernes "Øhavet i flammer" er den græske
frihedskrig 1821-29. Også dengang var Balkans politiske forhold
et gigantisk rod, og det vil nok føre for vidt at komme med en
detaljeret gennemgang af de hændelser, der fra en mislykket
opstand i Valakiet og Moldavien i 1821 leder til proklamationen
af den græske nationalkongres, den græske frihedskrig, der efter
russisk, engelsk, tysk og fransk indblanding endelig i 1832
fører til udnævnelse af den bayerske fyrste Otto I af
Wittelsbach til konge over et frit Grækenland i 1832.

Wikipedia har et udmærket afsnit på engelsk:

http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_War_of_Independence

hvor man også kan se malerier med bl.a. scener fra slaget ved
Navarino og massakren på Chios.

En meget grundig oversigt findes på

http://members.fortunecity.com/fstav1/1821/en1821.html

med illustrationer til de fleste begivenheder:

http://members.fortunecity.com/fstav1/1821/pictures.html

Siden er JAVA-baseret; den kan virke lidt rodet, så man skal
bruge lidt tid på at finde rundt, men det er umagen værd.

...............................................................

5: Administratrivialiteter
==========================

Dette nyhedsbrev udgives lejlighedsvis af eBibliotek 1800.

Nyhedsbrevet er tænkt og udført i ren tekst og læses derfor
bedst med en skrifttype af Courier-typen ("skrivemaskineskrift")
på skærmen - hvis man vil se det, som det er tænkt. (Men det kan
sagtens læses med alle mulige andre skrifttyper  ;-)

Den eneste oplysning om abonnenterne, der er tilgængelig for
udgiveren, er den email-adresse og evnt. navn, du har oplyst.
eBibliotek 1800 vil ikke på noget tidspunkt sælge eller udlevere
denne oplysning til tredjeperson.

Hvis du ikke mere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du
afbestille det ved at svare på det - fra den mailadresse, du er
tilmeldt på - med teksten UNSUBSCRIBE i emnefeltet.

Dit abonnement er oprettet på mailadressen: