================================================================
eBibliotek 1800                                27. december 2005
Nyhedsbrev 5:2005

http://www.ebib1800.dk             mailto:postmester@ebib1800.dk
================================================================

Indhold
*******

1: Forskjeligt...
2: Aktuelle udgivelser
3: Kommende udgivelser
4: Administratrivialiteter

_______________________________________________________________

1: Forskjeligt...
=================

* eBibliotek 1800 startede i slutningen af 2004 et samarbejde
med det svenske eBogsforlag og distributionsfirma eLib. I løbet
af 2005 er alle vores udgivelser kommet på eLib, og det betyder,
at man, hvis man er låner på Københavns, Aarhus' eller
Randersegnens biblioteker har mulighed for at låne vores
udgivelser i Adobe Acrobat eller Mobipocket-udgaver. Desuden kan
man købe de udgaver, der ikke er gratis, hos en lang række
svenske online-boghandler. Priserne er naturligvis i svenske
kroner, men ligger - afhængig af dagskursen - tæt på priserne
ved køb direkte fra eBibliotek 1800s hjemmeside. Og så kan man
downloade sine køb omgående.

ELib distribuerer også eBøger for bl.a. de danske forlag Modtryk
og Klim. Måske kan det forekomme sært som dansker at skulle købe
sine danske eBøger via Sverige - men der findes ikke et lignende
foretagende noget andet sted i Norden.

Fra eBibliotek 1800 skal vi benytte lejligheden til at sige tak
for et godt og gnidningsløst samarbejde med Margareta, Py och
Fabian i 2005, og ser frem til at fortsætte i 2006!

* På hjemmesiden er de fleste af oversætterbiografierne nu
opdateret, og mange af oversætterne er det lykkedes at
fremskaffe portrætter af! Desuden er E. T. A. Hoffmann-siden
suppleret med en værkfortegnelse med - efter vor bedste
overbevisning - alle danske udgaver. Ligesom Merimée- og Clack Russell-
værkoversigterne er der tale om et løbende projekt, og vi modtager
bidrag med glæde.

* Jubilæer og frigivne forfattere i 2006

Af notable litterære fødsler og dødsfald med jubilæumsstatus i
2006 kan nævnes

* George Bernard Shaw 1856-1950 (150-års fødselsdag)
* Carl Ewald 1856-1908 (150-års fødselsdag)
* Henry Rider Haggard (150-års fødselsdag)
* Henrik Ibsen 1828-1906 (100-års dødsdag)
* Alexander Kielland 1849-1906 (100-års dødsdag)
* Heinrich Heine 1797-1856 (150-års dødsdag)

og af betydningsfulde - på en eller anden måde - dødsfald i 1935
(hvorfor 1935? Fordi deres litterære ophavsret udløber ved
midnat 31.12.2005!) var der bl.a.

* Alfred Dreyfuss 1859-1935 - eBibliotek 1800 er i besiddelse af
en samtidig dansk oversættelse af hans erindringer fra tiden på
Djævleøen - og en genudgivelse kunne komme på tale...
* Chr. Erichsen 1867-1935 - det er ikke som forfatter, vi mindes
ham, men som forlægger og forkæmper for - ganske vist som oftest
bearbejdede udgaver - børnebogen i Danmark er hans betydning
uvurderlig!
* Simon Koch - 1871-1935. Forfatter af en del i dag glemte
værker, og en overgang gift med Agnes Henningsen. Han skal
nævnes her, fordi han står som oversætter af to af Israel
Zangwills (1864-1926) samlinger af pragtfulde, humoristiske
noveller: "Ghetto-historier" - som dermed er frit tilgængelige.

Udvalget er naturligvis ganske og aldeles subjektivt - masser af
andre mere eller mindre betydningsfulde personer blev født eller
døde i 1806, 1856, 1906 eller 1935 ;o)

*Ordbog over det danske Sprog eller som den også kaldes "den
store danske ordbog" er nu tilgængelig på nettet. Den dækker
rigssproget fra 1700 til ca. 1950 og inddrager i et vist omfang
dialekter, fagsprog og slang. Du finder den på:

http://ordnet.dk/ods/index_html

2: Aktuelle udgivelser
======================

I november udkom E. T. A. Hoffmann: Tre fortællinger, Adelbert
von Chamisso: Peter Schlemihls forunderlige oplevelser og George
Sand: Indiana. I december naturligvis årets julegave, Charles
Dickens' Klokkerne og Carsten Hauch: Vilhelm Zabern. Læs mere om
disse herunder:

* E. T. A. Hoffmann: Tre fortællinger
http://www.ebib1800.dk/abahoffmann.htm#trefortellinger

Indhold:

* Sandmanden *
Den unge student Nathanael kan ikke glemme visse tildragelser i
barndommen, bl.a. faderens pludselige død ved et besøg af den
mystiske "Sandmand" - en skrækfigur skabt af en barnepiges
historie - advokaten Coppelius. Da Nathanael senere forelsker
sig hovedkulds i den yndige, men noget stive og tavse Olympia
Spalanzani, dukker barometersælgeren Coppola op - er han endnu
en inkarnation af "Sandmanden"? Og hvad er Olympia egentlig for
et væsen?

* Artushoffet *
- kaldes børssalen i Danzig, der er udstyret med sære og
fantastiske malerier og udskæringer. Den drømmeriske
købmandselev Traugott er især fascineret af to af figurerne - en
borgmester fra forne tider og hans page. Men en dag står de to
figurer lyslevende for ham i selve Artussalen. - Denne både
sprogligt og indholdsmæssigt ganske humoristiske fortælling
foreligger i denne udgave for første gang i komplet oversættelse
på dansk.

* Sylvesternatten *
- eller Nytårsnat - går en mand uden mål og med i Berlins
nattemørke gader. Han falder ind til et selskab, hvor han møder
sin tabte elskede, Julie, der måske er i ledtog med Djævelen og
stjæler sine elskeres sjæle til ham. Senere møder han på en
knejpe Peter Schlemihl, manden uden skygge, og manden uden
spejlbillede, kaldet general Suvarov, men i virkeligheden en vis
Erasmus Spikher, der forføres af den skønne Giulietta (=Julie)
til at sælge sit spejlbillede til den Onde. Erasmus' historie
danner afslutningen på "Sylvesternatten".

Sandmanden og Sylvesternatten er hentet i Fortællinger af E. T.
A. Hoffmann Kbh. 1821.
Artushoffet er delvis efter A. P. Liunges oversættelse i
ugebladet Flora, 1819 nr. 10-16. Liunges oversættelse er
kraftigt beskåret, den foreliggende udgave er en fuldstændig
oversættelse af undertegnede efter den originale tyske tekst med
afsæt i den gamle oversættelse.

Til forsiden er benyttelse Frans van Mieris (1635-1681):
Portrait of a Young Lady, 1672. Hoffmann hentyder flere gange i
sine fortællinger til denne engang ganske populære maler.

(ISBN 87-7979-094-1)

* Adelbert von Chamisso:
Peter Schlemihls forunderlige oplevelser
http://www.ebib1800.dk/abachamisso.htm#peterschlemihl

Ved et selskab hos den rige købmand Thomas John træffer Peter
Schlemihl den mærkværdige grå mand, der opfylder alle gæsternes
ønsker. Da Schlemihl forlader selskabet, følger den grå mand
efter ham, og giver ham et ganske specielt tilbud: Han skal
sælge sin skygge for Fortunatus utømmelige lykkepung.
Peter Schlemihl går ind på tilbuddet og er godt tilfreds med sin
handel. Men snart må han sande, at penge ikke er alt, da alle
undviger den sære mand, der mangler sin skygge. Han opsøger den
grå mand for at få sin skygge tilbage mod at aflevere
Fortunatus-pungen. Men sådan handler man ikke med - Djævelen...

Denne udgave efter: Peter Schlemihls vidunderlige Historie.
Meddelt af Adelbert von Chamisso. Oversat af P. Strøm. Forlagt
af P. Hauberg og Jul. Gjellerup. København u.å. (1888)

Forsiden er en illustration til Chamissos fortælling fra en
ældre tysk udgave (Leipzig 1860)

ISBN 87-7979-096-8

* George Sand: Indiana
http://www.ebib1800.dk/abasand.htm#indiana

Indiana er en ung, smuk kreolerinde, gift som 16-årig med den
betydeligt ældre, pensionerede officier oberst Delmare. Da den
kønne, men umoralske kvindebedårer Raymon, der har et forhold
til tjenestepigen, Indianas fostersøster Noun, gør tilnærmelser,
kan der kun ske een ting - hvad der da også gør.

Indianas vege fætter, Ralph, der er hemmeligt forelsket i
Indiana, ser til fra sidelinien.

Sands første roman uden "medskribent" var i sin tid et stærkt
indlæg i debatten om de franske kvinders forhold og rettigheder.
selv om den i dag ud fra et vist synspunkt kan sammenlignes med
en gang ugebladsromantik. Den er også den vel nok oftest udgivne
af hendes romaner på dansk.

Denne udgave er redigeret af Vivi Nygaard Jensen efter: Indiana
- Af George Sand. Udgivet af C. K. Kjøbenhavn. Bianco Lunos
Bogtrykkeri 1855.

Forside efter Paul Gavarni: Un Couplet de Vaudeville (1839)

(ISBN 87-7979-097-6)

* Charles Dickens: Klokkerne
http://www.ebib1800.dk/abadickens.htm#klokkerne

- en fortælling om nogle klokker, som ringede et gammelt år ud
og et nyt år ind.

I Klokkerne møder vi Traveren, det fattige bybud Toby Veck, fast
overbevist om, at fattige - som han selv - er "født onde", en
holdning han hele tiden bekræftes i af byens borgeres naragtige
talen ned til ham og andre fattige. Denne selvudslettende
holdning går så vidt, at den truer med at ødelægge både ham selv
om hans familie, indtil ånderne fra klokkerne i den kirke, hvor
han plejer at holde til, mens han venter på arbejde, viser ham
konsekvenserne.

Novellen er nr. 2 af Dickens "julehistorier", skrevet året efter
"Et Juleeventyr"., og nok den af de fem, der ligger tættes op ad
denne.

Denne udgave er bearbejdet efter Charles Dickens's samlede
Værker, oversatte af L. Moltke. 4. udgave. F. H. Eibes og J.
Erslevs Forlag, København 1889

Forsiden forestiller Toby Veck i Dickens samtidige illustrator
John Leech's streg.

(ISBN 87-7979-098-4)

* Carsten Hauch: Vilhelm Zabern
http://www.ebib1800.dk/abahauch.htm#vilhelm_zabern

Vilhelm Zabern, købmandssøn fra Bergen, kommer som ung mand i
forbindelse med enken Sigbrit Willumsen og hendes trettenårige
datter Dyveke. Da den unge hertug Christian - den senere
Christian den 2. - kommer til Bergen, sørger Sigbrit for at få
præsenteret sin datter for ham, og grunden er lagt for den
kærlighedsaffære, der først slutter ved Dyvekes død under
mystiske omstændigheder i 1517. Vilhelm Zabern, der senere
bliver skriver og oversætter for Christian og fru Sigbrit,
fortæller i erindringsform om intriger, bedrag, magtmisbrug og
kærlighed i højere kredse i Danmark i starten af 1500-tallet.

Denne udgave efter: C. Hauch - Vilhelm Zabern. En Autobiographi
fra Christian den Andens Tid. Gyldendalske Boghandel - Nordisk
Forlag, København og Kristiania 1911.

Forsiden er af Luplau Jansen, og stammer fra samme udgave som
ovenfor anført.

(ISBN 87-7979-099-2)

- alt som vanlig i formaterne Adobe Acrobat, Mobipocket og
Microsoft Reader.

3: Kommende udgivelser
======================

Som sædvanlig kan man her ved årets afslutning reflektere over,
hvad vi ikke nåede, og hvad planerne er for næste år - således
også i år :o)

For at starte med det sikre: De første udgivelser i 2006 kommer
i slutningen af januar, og bliver Jules Verne: Øhavet i flammer
- første udgave på dansk af L'Archipel en Feu - en samling
Ingemann-noveller ("Kakkelovns-historier" fra 1847), samt
formentlig Walter Scott: Bruden fra Lammermoor.

I løbet af året vil vi så søge at nå det, der var planlagt til,
men ikke kom i 2005: Oehlenschlægers noveller - Clark Russells
De to sørøverkaptajner, som faktisk har ligget klar længe, men i
den gamle danske udgave er forkortet på en måde, så grundplottet
er delvis uforståeligt, hvorfor vi har skaffet en engelsk
original til at komplettere den efter - et udvalg af P. F. Rists
romaner, startende med den dystre Lasse Månsson fra Skåne - mere
Carsten Hauch - og endelig beretningen om en rejse i 1850'erne
til Salt Lake City.

Til vores Jules-Verne-fans har vi fremskaffet en tidlig norsk
udgave af "Den grønne stråle", som aldrig er udkommet i Danmark,
og den iler vi naturligvis med at bringe for dagens lys igen -
det vil nok blive til noget sommerferielæsning. Der kommer også
et par af hans mere gængse værker til efteråret. Nyoversættelser
af Verne bliver det næppe til i 2006, men længere fremme skulle
der være muligheder for Face en Drapeau, Famille Sans-Nom,
L'Ecole des Robinsons eller Sans dessus dessous - jeg har ikke
helt taget stilling til, hvilken af dem, jeg tager først. Årets
store Dickens-udgave kunne godt være "Bleak House" - BBC
udsender for tiden en pragtfuld nyindspilning af samme, som man
kun kan håbe bliver købt til dansk TV - Dumas kommer på igen med
Greven af Monte Christo, der kommer mere Walter Scott og Conan
Doyle, og desuden har vi forsømt et par af vore "gamle"
forfattere, Jack London, Frederic Marryat, Mary Shelley, Edgar
Allan Poe og ikke mindst Eugene Sue, så mon ikke vi også finder
noget frem af dem.

En af vore største læsersucces'er har vist sig at være de
foreløbig 3 Wilkie Collins-udgivelser. Den næste bliver "Tabt og
Fundet" ("Hide and Seek"), som er vel undervejs i korrektur-
læsningen. Romanen er af bl.a. Tage la Cour i "Mord i
biblioteket" beskrevet som den første engelske detektivroman, og
"lang som et ondt år" - det sidste skal man nu ikke tage så
højtideligt, den er på ca. 600 sider, hvilket vel turde være
meget normalt for den tids romaner - og ingenting ved siden af
meget af, hvad der skrives i dag.

Tja - sådan er planerne for 2006 - afvigelser kan forekomme -
hvor meget vi når, vil vise sig når vi når til enden af året ;o)

4: Administratrivialiteter
--------------------------

Dette nyhedsbrev udgives lejlighedsvis af eBibliotek 1800.

Nyhedsbrevet er tænkt og udført i ren tekst og læses derfor
bedst med en skrifttype af Courier-typen ("skrivemaskineskrift")
på skærmen - hvis man vil se det, som det er tænkt. (Men det kan
sagtens læses med alle mulige andre skrifttyper ;-)

Den eneste oplysning om abonnenterne, der er tilgængelig for
udgiveren, er den email-adresse og evnt. navn, du har oplyst.
eBibliotek 1800 vil ikke på noget tidspunkt sælge eller udlevere
denne oplysning til tredjeperson.

Hvis du ikke mere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du
afbestille det ved at svare på det - fra den mailadresse, du er
tilmeldt på - med teksten UNSUBSCRIBE i emnefeltet.

Dit abonnement er oprettet på mailadressen: