================================================================
eBibliotek 1800                                  2. oktober 2005
                     Nyhedsbrev 4:2005

http://www.ebib1800.dk             mailto:postmester@ebib1800.dk
================================================================

Indhold
*******

       1: Forskjeligt...
       2: Aktuelle udgivelser
       3: Kommende udgivelser
       4: Administratrivialiteter

_______________________________________________________________

1: Forskjeligt...
=================

* Værkfortegnelsen for Prosper Merimée på eBib1800.dk er
opdateret med nogle noveller, der er udkommet i samlinger i
nyere tid, og en del værker fra J. L. Heibergs tidsskrift
"Kjøbenhavns flyvende Post" årgang 1830. Heibergs oversættelser
er noget mere direkte end visse af de øvrige, jeg har kendskab
til - fx. slutningen af "Redoutens indtagelse" - der her hedder
"Erobringen af en Skandse", hvor de andre oversættelser slutter
med oberstens replik "Gør intet - redouten er taget" eller
lignende, slutter Heiberg bramfrit af med "Sk... være med det"
svarte han: "Skandsen er tagen". I øvrigt indeholdt den omtalte
årgang ud over de allerede kendte Mateo Falcone, Tamango og
altså Erobringen af en Skanse også Federigo og skuespillet
"Lejligheden" (L'Occasion).

* Hjemmesiden vil i løbet af den næste uges tid blive opdateret
med en del oversætterbiografier og et lille løft af udseendet,
så farveholdning og skrifttyper gennemføres på hele sitet.

* Emails fra bibliotekerne har de sidste par måneder været oppe
at vende i medierne, da Datatilsynets fortolkning af loven om
behandling af personoplysninger, således at ukrypterede
kvitteringer på e-mails ikke er lovlige, medførte, at man nu
ikke mere kan få en email med en bekræftelse af en bestilling,
meddelelse fra biblioteket om at en given bog er kommet hjem - i
hvert fald ikke en mail, hvori bogens titel nævnes - eller
elektroniske rykkere. Det er er da meget muligt at Datatilsynets
fortolkning af de gældende regler er rigtige - alligevel hænger
tingene ikke rigtig sammen med regeringens erklærede målsætning
om, at papir-kommunikation med det offentlige så vidt muligt
skal erstattes af email - bl.a. manifesteret i eDag og e2Dag-
kampagnerne. Og idioti er det da! Og bliver det ikke mindre af,
at Datatilsynet nu også vil kigge på nethandelens mails osv. -
ad absurdum, tror jeg, en dag vil vel også et nyhedsbrev som
dette være ulovligt, fordi det kan afsløre noget om modtagernes
interesser.

På det mere filosofiske plan er der vist noget Datatilsynet - og
muligvis lovgiverne - har glemt: Der er næppe nogen bøger på de
danske biblioteker, der er så kompromitterende at låne, at nogen
kan have glæde af at tappe disse mails. Og hvis man virkelig
skulle have behov for suspekt litteratur om bomber, kanoner og
afklædte kvinder, så er internettet i dag en langt nemmere
tilgængelig kilde. Og kan man vel forestille sig, at de
millioner af nethandlende rundt om i verden vil rette sig efter
det danske Datatilsyns afgørelser? Næppe!

_______________________________________________________________

2: Aktuelle udgivelser
======================

Den 12. september udkom:

* Mark Twain: Personlige erindringer om Jeanne d'Arc (100.-)
  http://www.ebib1800.dk/abatwain.htm#jeanne

Twain's Jeanne er en - til tider lidt naivt beundrende - "drama-
dokumentarisk" roman bygget over Jeanne d'Arc's liv, bygget på
Twains studier af kildemateriale i Frankrig og England igennem
tolv år. Man følger hende gennem den lidt ældre, forældreløse
lavadelsmand Louis de Conte, der som legekammerat og senere
personlig sekretær er tæt på begivenhederne lige fra hendes
barndom til den bitre slutning.

Der er ikke meget i denne storslåede roman af den Twain, vi
normalt kender til i Danmark - hverken fra "Begravelse i
Nevada" eller "En Connecticut Yankee ved kong Arthurs Hof". Det
er derimod en, efter sigende ganske nøjagtig, biografisk roman
over en af historiens store og uforklarlige skikkelser, fortalt
af en stor forfatter, der beundrede hende.

(ISBN 87-7979-093-3 )

Udgaven er baseret på
Mark Twain: Jomfruen af Orleans.
"Dagbladet"s Trykkeri, Kristiania 1905

---
Jeg skal ikke lægge skjul på, at det undrer mig såre, at dette
værk tilsyneladende aldrig er udkommet i Skandinavien, når
undtages denne føljeton-udgave fra en norsk avis. Jeg har læst
den to gange - tre, hvis man tager indskrivningen med - på
ganske kort tid, og den er stadig lige fascinerende.

For resten har jeg til forsiden brugt en tegning af Jeanne fra
1429, den stammer fra en protokol fra Paris's Parlament, og selv
om portrætligheden nok ikke ligefrem er slående, er det vel den
eneste fremstilling af Jeanne fra et tidspunkt, hvor hun var i
live. (Et statuehoved af en vis St. Maurice siges at være en
fremstilling af Jeanne af en kunstner, der havde set hende. Det
kan man så se her:

http://www.stjoan-center.com/picessay/picessay7.html

sammen med en mængde andre, senere afbildninger.

----------------------------------------------------------------

Ligeledes den 12. september udkom:

*  Wilkie Collins: Det frosne hav
   http://www.ebib1800.dk/abacollins.htm#detfrosnehav

Clara Burnham er forlovet med Frank Aldersley, da hendes
tidligere elsker Richard Wardour, som hun dog ikke ønsker at
have noget at gøre med, dukker op. Han sværger, at den mand, der
har taget hende fra ham, skal dø, hvis han nogen sinde møder
ham. Han melder sig derpå i fortvivlelse som deltager på en
nordpolsekspedition, hvor Frank Aldersley også er engageret...

Denne lille historie begyndte tilværelsen som et skuespil, der i
1857 opførtes på Dickens' private teater med Dickens og Collins
i rollerne som de to elskere. Blandt tilskuerne til en af
forestillingerne befandt sig dronning Victoria med familie og H.
C. Andersen, der på dette tidspunkt opholdt sig hos Dickens på
Gads Hill.

(ISBN 87-7979-092-5)

Udgaven er baseret på:
"Den Stærkeste", Søndagspostens Fraklipningsfeuilleton.
Frantz Christtreus Bogtrykkeri, København 1902.
Scene-overskrifterne er tilføjet fra en senere engelsk udgave.

Til forsiden er benyttet et udsnit af et maleri af Caspar David
Friedrich (1774-1840): Das Eismeer.

Om Andersens ophold hos Dickens kan man læse her:

http://www.hcandersen-homepage.dk/charles-dickens-1857.htm

Besøget var ikke den store succes, Andersen "overstayed his
welcome" temmelig meget, men det opfattede han vist aldrig...

Da jeg planlagde denne udgivelse, havde jeg ingen anelse om, at
der var et skuespil undervejs om netop denne begivenhed. Men det
var der altså, og det har netop haft premiere den 16. september:

http://www.odsherredteater.dk/2004/gaesten.htm

----------------------------------------------------------------

- alle udgaver i formaterne Adobe eBook Reader, Microsoft Reader
  og MobiBook

________________________________________________________________

3: Kommende udgivelser
======================

Midt i næste måned holder jeg en lille privat E. T. A. Hoffmann-
festival - uden nogen særlig anledning, jeg havde bare lyst til
at læse disse værker:

* E. T. A. Hoffmann: Tre fortællinger, som indeholder
  Sandmanden, Sylvesternatten og Artushoffet

* Adelbert de Chamisso: Peter Schlemihls vidunderlige historie

og

Alexandre Dumas: Kvinden med fløjlshalsbåndet

Forklaring følger i næste nyhedsbrev... og for resten vil der
ved samme lejlighed blive lagt en - så vidt jeg ved - temmelig
komplet oversigt over danske Hoffmann-oversættelser på nettet.

________________________________________________________________

4: Administratrivialiteter
==========================

Dette nyhedsbrev udgives ca. 11 gange årligt af eBibliotek 1800.

Nyhedsbrevet er tænkt og udført i ren tekst og læses derfor
bedst med en skrifttype af Courier-typen ("skrivemaskineskrift")
på skærmen - hvis man vil se det, som det er tænkt. (Men det
kan sagtens læses med alle mulige andre skrifttyper ;-)

Den eneste oplysning om abonnenterne, der er tilgængelig for
udgiveren, er den email-adresse, du har oplyst. eBibliotek 1800
vil ikke på noget tidspunkt sælge eller udlevere denne
oplysning til tredjeperson.

Hvis du ikke mere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du
afbestille det ved at svare på det - fra den mailadresse, du er
tilmeldt på - med teksten UNSUBSCRIBE i emnefeltet.

Dit abonnement er oprettet på mailadressen: