================================================================
eBibliotek 1800                                     17. maj 2005
                     Nyhedsbrev 2:2005

http://www.ebib1800.dk             mailto:postmester@ebib1800.dk
================================================================

Indhold
*******

       1: Forskjeligt...
       2: Aktuelle udgivelser
       3: Kommende udgivelser
       4: Administratrivialiteter

_______________________________________________________________

1: Forskjeligt...
=================

Nyhedsbrevene kommer noget uregelmæssigt for tiden - hvilket
skyldes at næsten al "writing power" er sat ind på Mark Twains
Jeanne d'Arc-bog. Den kom ikke i marts, som jeg ellers havde
stillet i udsigt i sidste nyhedsbrev, men den er nu så vidt
fremskreden, at jeg kan love, at den er mellem de første
udgivelser i efterårssæsonen.

For nye læsere skal oplyses, at mit eksemplar af Jeanne d'Arc-
bogen er af så ringe trykkvalitet - norsk avistryk fra 1905 - at
tekstgenkendelsen stort set måtte give op over for den, og
derfor skriver jeg den ind "i hånden" - det var en bog, jeg ikke
havde læst i forvejen, og som jeg har glædet mig en del til at
komme i gang med.

Og her kan man så observere, at det menneskelige øje jo er en
genial opfindelse, der sammen med hjernen ganske uden videre
indsætter og genkender mønstre, der kun delvist er til stede -
noget, et computerprogram vist endnu ikke har været i stand til.

_______________________________________________________________

2: Aktuelle udgivelser
======================

Generelt har jeg ikke været god til at overholde mine egne
tidsfrister her i foråret, men siden sidst er udkommet seks
værker, hvoraf de to er af en "ny" forfatter her på forlaget:
Walter Scott. Begge værker af ham stammer fra en samling kaldet
"Krøniker fra Canongate", hvor de er pakket ind i en historie om
en vis læge, mr. Crystal Croftangry, som får dem fortalt af
forskellige bekendte. Denne indpaknings-metode blev ofte brugt
af datidens forfatter, bla. Dickens, men har ikke nogen særlig
betydning for historierne, og er ofte i nyere udgaver og for
dens sags skyld også datidens oversættelser udeladt - som jeg
også har valgt at gøre det. Der er endnu to "Krøniker" - "Lægens
datter", som udkommer senere i år, samt et bind to, der kun
består af en eneste, murstenstyk roman: Den smukke pige fra
Perth, som der endnu ikke er sat udgivelsesdato - endsige år -
på.

Men om de enkelte udgivelser i øvrigt:

Den 5. marts udkom:

* B. S. Ingemann: Efterladte fortællinger (Gratis)
  http://www.ebib1800.dk/abaingemann.htm#efterladte

En samling af fortællinger, som ved Ingemanns død i 1862 henlå
u-udgivne, eller kun havde været udgivet i ugeblade. Desuden
fragmenter af to uafsluttede historier:

    * Pulcinellen
    * De tvende dråber
    * Fjendskab efter døden
    * Faster Helene
    * Det hemmelige vidne
    * Den fremmede
    * Kilden og Dugdråben
    * Guldfuglen eller Den plukkede høne
    * Julerosen (fragment)
    * En ubenævnt fortælling (fragment)

(ISBN 87-7979-083-6)

De fleste af disse fortællinger er hentet i "Samlede Eventyr og
Fortællinger" XII.-XIII. Bind, Kunstforlaget Danmark, København
1913. - Den korte dialogfortælling "Kilden og Dugdråben" er dog
fra "Efterladte Eventyr og Fortællinger", C. A. Reitzel,
København 1864 - den foreligger ikke i senere udgaver af en
eller anden grund. 3-4 sider med smånotater i den oprindelige
1864-udgave har jeg valgt at udelade - de ligner mest den slags
små, fedtede sedler, vi gemmer bagest i skrivebordsskuffen,
fordi der ikke rigtig er andet at stille op med dem.

----------------------------------------------------------------

Den 24. marts udkom

*  Jules Verne: Slottet i Karpaterne (Gratis)
   http://www.ebib1800.dk/abaverne.htm#karpaterne

Fra det forladte Karpaterslot kommer røg og sære lyde, og
beboerne af den lille landsby i nærheden vil undersøge sagen. De
to modige udsendte vender tilbage efter at have fået jaget en
skræk i livet. Spøger det på borgen eller har det hele en
naturlig forklaring?

- I modsætning til, hvad visse - mindre velunderrettede - sider
rundt om på nettet påstår, har denne historie intet med vampyrer
at gøre - Bram Stokers "Dracula", der gør denne forbindelse
mellem Transsylvanien og vampyren til folkeeje, udkom først 5 år
efter Slottet... )

Bogen - som er et af Vernes mest særprægede værker - er udgivet
i anledning af forfatterens 100-års dødsdag den 24. marts 2005,
og er af samme årsag ganske gratis.

(ISBN 87-7979-084-4)

Udgaven er baseret på:
Jules Verne: Slottet i Karpaterne. Kunstforlaget Danmark,
København 1913, oversætteren er ukendt. Der er tale om en
fuldstændig oversættelse af værket.

----------------------------------------------------------------

Også den 24. marts udkom

*  Vilhelm Bergsøe: Flyvefisken "Prometheus" (Gratis)
   http://www.ebib1800.dk/ababergsoe.htm#flyvefisken

Bergsøes fremtidsvision i form af en beretning om en rejse fra
Køge til Panama-kanalen (i virkelighedens verden blev denne
først indviet i 1914!) i 1969 - præcis hundrede år efter, at
novellen blev skrevet - med en dampdreven vandflyvemaskine.

(ISBN 87-7979-085-2)

Udgaven er baseret på:
Erindringer fra en Reise med Flyvefisken "Prometheus", Vilhelm
Bergsøe: Romaner og og Fortællinger, 6. bind. Gyldendalske
Boghandel, Kjøbenhavn og Kristiania 1914

----------------------------------------------------------------

Den 9. maj udkom

* George Sand: Djævlesumpen (50.-)
  http://www.ebib1800.dk/abasand.htm#djevlesumpen

Germain sørger stadig over sin afdøde kone, da hans svigerfader
sender ham afsted for at bejle til den rige enke Catharine
Guérin.

Da han tager afsted, får han følgeskab af den 16-årige "Lille
Marie", der skal samme vej for at komme i tjeneste hos en bonde
i nærheden af den landsby, hvor enken bor, og på vejen dukker
også hans søn Pierre, der ikke vil være foruden sin fader, op.
Enken viser sig ikke ganske at svare til svigerfaderens
varebeskrivelse, og det vil næppe falde nogen vanskeligt at
forestille sig, hvordan det hele ender.

Men som sædvanlig, når det er Sand, får historien nogle ekstra
drejninger, og det hele er overstrøet med en mild og
overbærende, stilfærdig humor.

(ISBN 87-7979-086-0)

Denne udgave er baseret på:
Georges Sand: Djævlesumpen - En Landsby-Idyl. - L. Jordans
Forlag, København 1849. Oversætteren foreligger ikke oplyst.

----------------------------------------------------------------

Ligeledes den 9. maj udkom

* Walter Scott: Enken i højlandet (25.-)
  http://www.ebib1800.dk/abascott.htm#hojlandsenken

Elspat McTavish er enke efter MacTavish Mhor, en af de sidste
skotske røverbandeledere. Hun bor alene med sin søn Hamish, og
lever i håbet om, at denne en dag vil genoptage faderens - i
hendes øjne ædle - håndværk. Hamish ser imidlertid bedre end sin
mor, at tiderne er endegyldigt skiftet, og slutter sig til et
regiment regeringssoldater, der skal slås mod franskmændene i
kolonierne. Da han kommer hjem for at sige farvel til Elspat,
giver moderen - der misbilliger hans handlinger - ham en
sovedrik, så han ikke når at komme tilbage inden orlovens udløb,
og derfor kan forvente at blive anklaget og dømt for
desertering.

(ISBN 87-7979-088-7)

og

* Walter Scott:  (Gratis)
  http://www.ebib1800.dk/abascott.htm#kvegdrivere

To kvægdrivere, højlænderen Robin Oig M'Combich og hans ven,
yorkshiremanden Harry Wakefield, rager uklar over
græsningsretten til en eng. Harry udfordrer Robin til at afgøre
tvisten med en nævekamp på engelsk manér, men Robin vil hellere
gå rettens vej eller slås efter Højlandets skikke med sværd.
Harry slår ham i gulvet, og glemmer derefter det hele. Det
skulle han imidlertid ikke have gjort, for en højlænders ære
fornærmer man ikke ustraffet.

Dette er formentlig Scotts korteste værk - 2 kapitler af meget
uensartet længde. Scott regnede selv fortællingerne i første
bind af Krøniker fra Canongate for noget af det bedste, han
havde skrevet. Samtidens kritikere mente noget andet - muligvis
fordi de er så meget anderledes end størsteparten af hans øvrige
produktion, og man hellere ville have nogle flere ridderromaner.

(ISBN 87-7979-087-9)

De to Scott-bøger er baseret på:
De to Quægdrivere - og - Den højlandske Enke, i Fortællinger fra
Canongate, P. G. Philipsens Forlag, København 1869. Oversætter:
Ludvig Moltke (1805-1872)

- alle udgaver i formaterne Adobe eBook Reader, Microsoft Reader
  og MobiBook

________________________________________________________________

3: Kommende udgivelser
======================

De nærmest kommende udgivelser bliver

* B. S. Ingemann: De underjordiske
- en meget tidlig roman i forfatterskabet fra 1817, der handler
om konflikten mellem de førkristne "underjordiske" på Bornholm
og kristendommen

Charles Dickens: Strenge Tider
- om livet i en engelsk fabriksby i tiden omkring den
industrielle revolution, hvor mennesker behandles som maskiner,
der kun lige akkurat får mad nok og hvile nok til at holde dem
igang.

* Walter Scott: Lægens datter
- beretningen om Menie Gray, datter af dr. Gideon Gray - og nok
så meget et indlæg i debatten om Englands af og til noget
tvivlsomme aktiviteter i kolonierne, her Indien.

________________________________________________________________

4: Administratrivialiteter
==========================

Dette nyhedsbrev udgives ca. 11 gange årligt af eBibliotek 1800.

Nyhedsbrevet er tænkt og udført i ren tekst og læses derfor
bedst med en skrifttype af Courier-typen ("skrivemaskineskrift")
på skærmen - hvis man vil se det, som det er tænkt. (Men det
kan sagtens læses med alle mulige andre skrifttyper ;-)

Den eneste oplysning om abonnenterne, der er tilgængelig for
udgiveren, er den email-adresse, du har oplyst. eBibliotek 1800
vil ikke på noget tidspunkt sælge eller udlevere denne
oplysning til tredjeperson.

Hvis du ikke mere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du
afbestille det ved at svare på det - fra den mailadresse, du er
tilmeldt på - med teksten UNSUBSCRIBE i emnefeltet.

Dit abonnement er oprettet på mailadressen: