================================================================
eBibliotek 1800                                15. februar 2005
                     Nyhedsbrev 1:2005

http://www.ebib1800.dk             mailto:postmester@ebib1800.dk
================================================================

Indhold
*******

       1: Forskjeligt...
          * Fejl i download af gratis Mobipocket udgaver
          * eBibliotek 1800 udgaver til udlån
          * Hjælp! Emile Zola på dansk?
       2: Aktuelle udgivelser
       3: Kommende udgivelser
       4: Baggrund: Lady Franklin (OBS: Lang artikel!)
       5: Administratrivialiteter

_______________________________________________________________

1: Forskjeligt...
=================

* Tilsyneladende har det gennem længere tid været umuligt at
downloade de gratis bøger på eBibliotek 1800's hjemmeside i
Mobipocket-format. Fejlen skyldes sandsynligvis, at serveren
nægter at kendes ved denne filtype. Da leverandøren af
serverplads tilsyneladende ikke er til at tale til omkring
problemet, må det naturlige modtræk herfra vel være at skifte
leverandør - hvilket vil kunne betyde, at ebib1800.dk de næste
par uger i perioder nok vil føre en noget "flimrende" tilværelse
på nettet. Men bare rolig - vi skal nok komme op at køre igen -
og forhåbentlig med downloads, der virker!

* Som annonceret i sidste nyhedsbrev, distribueres eBibliotek
1800's udgivelser nu via den svenske eBogs-distributør eLiB til
udlån på visse danske biblioteker - aktuelt Randersegnens
Biblioteker <https://www.randersbib.dk/eboeger.asp>, som også er
hjemsted for Dansk eBogsCenter <http://www.e-bogscenter.dk/> -
Århus Kommunes Biblioteker <http://www.aakb.dk/sw4084.asp> og
Københavns Kommunes Biblioteker (under rubrikken "Danske og
Svenske eBøger)
<http://bibliotek.kk.dk/soeg_bestil_forny/eboeger>

Bor du øst for Øresund, som vel efterhånden en del gør,  kan
bøgerne også lånes på en lang række svenske biblioteker

Foreløbig er størstedelen af eBibliotek 1800's udgaver fra
starten i 2002 indtil og med december 2003 til rådighed.
Udgivelser fra 2004 kommer i løbet af februar måned, og derefter
vil mine eBøger blive tilgængelige i det store og hele
efterhånden som de udkommer.

Det har været en fornøjelse at samarbejde med såvel Dansk
eBogsCenter som de svenske distributører, der er særdeles
professionelle - her er vist et område, hvor svenskerne - der jo
ellers her vest for Øresund regnes for et konservativt folkefærd
- er flere år foran os!

Hvis nogen skulle have lyst til at købe vore bøger, kan man nu
også gøre det hos en række svenske on-line boghandlere.
Produktet man får leveret dér er lidt anderledes end hvis man
køber direkte hos forlaget; de væsentligste forskelle er som jeg
ser det, at man hos de svenske forhandlere får leveret varen
omgående og kan betale med fx. Visa, men til gengæld i stedet
får en vare, der er ophavsretsbeskyttet efter alle kunstens
regler, og kun kan kopieres til et begrænset antal læse-
apparater - på samme måde som når man køber eBøger hos de øvrige
store distributører som fx. MobiBook. Ved køb direkte hos
forlaget er der typisk en-tre dages leveringstid, og man får en
vare, der kan kopieres til alle de maskiner man har lyst til,
men til gengæld er udstyret med ens navn mere eller mindre
skjult i filen.

Du kan finde en liste over eBoghandlere her: <www.elib.se>
- eBibliotek 1800's finde samlet under "Danske".

- og forresten: Jeg har ingen indflydelse på de svenske
boghandleres priser - jeg har fastsat min "andel" sådan, at
udsalgsprisen ved normal prissætning (og omregnet til danske
kroner) ligger på ca. samme niveau som ved køb direkte hos
forlaget - men som sagt, det er dem - altså forhandlerne - der
bestemmer den endelige pris.

* Emile Zola er en af de forfattere, jeg har i baghovedet, når
jeg en dag føler for at begynde at udgive en ny forfatter. Og
det er da også lykkedes mig at lokalisere og en ganske stor del
af forfatterskabet i gamle danske oversættelser - noveller, de
kortere romaner og de fleste af de store romaner. Jeg er
imidlertid faldet over en sær mangel, som nogen måske kunne
hjælpe med - en stor del af Zolas forfatterskab ligger i en 20-
binds romancyklus, som han skrev på i omkring 22 år - familie-
sagaen Les Rougon-Macquart. Bindene kan sagtens læses enkeltvis
- den mest kendte og på dansk vel også oftest udkomne er Nana,
en roman om en kendt og fejret parisisk kurtisane, der ødelægger
de mænd, hun får i sin magt, men til sidst også sig selv - men
fra Zolas side er tænkt ind i en større sammenhæng, nemlig
historien om en familie af opkomlinge, der breder sig i alle
samfundslag under det Frankrigs "andet kejserdømme".

Mit problem er imidlertid, at selv om en stor del af serien er
udkommet på dansk, er der tilsyneladende ingen, der har
ulejliget sig med at udgive det hele - og værst: Nogle af
bindene findes tilsyneladende slet ikke på dansk! Det drejer sig
om

* La Curee (jeg har et enkelt sted set nævnt en dansk titel
"Hundenes del af byttet", men aldrig kunnet finde bevis for dens
eksistens. Den findes på svensk med titlen "Rovet")

* La Conquete de Plassans (kunne hedde Erobringen eller
Belejringen af Plassans)

* La Faute de l'Abbé Mouret (kunne hedde Abbed Mourets fejltrin
?)

* Son Excellence Eugène Rougon (Hans Excellence Eugéne Rougon ?)

og

* La Joie de vivre (Livsglæden ?)

- altså en hel fjerdedel af serien!

Hvis derfor nogen har kendskab til danske (eller norske) før-
1934-udgaver af disse - evnt. i form af avisfeuilletoner eller
lignende - beder jeg om hjælp til at finde dem. Selv om jeg
måske aldrig når til at udgive dem, vil jeg frygtelig gerne læse
hele serien!

_______________________________________________________________

2: Aktuelle udgivelser
======================

Den 11. februar udkom (langt om længe!):

* Jules Verne: Mistress Branican (100.-)
  http://www.ebib1800.dk/abaverne.htm#branican

Dolly Branicans mand, John, er stået til søs med sejlskibet
"Franklin" på en handelsrejse til Singapore og Indien. Efter
hans afrejse drukner deres barn i San Diego-bugten, og Dolly
mister forstanden. Efter fire års forløb bliver hun helbredt,
men kun for at opdage, at hendes mands skib er forsvundet på
havet.

Imidlertid har hun også arvet en større formue, og hun bruger
denne formue til at sætte en storstilet eftersøgning efter sin
mand igang. En del af besætningen fra skibet findes efter flere
år døde på en ø ud for den australske nordvestkyst, men Dolly
vil ikke tro, at John er blandt de omkomne. Fjorten år efter
"Franklin"s forsvinden dukker der endelig et spor op - måske er
John i live som fange hos en indfødt stamme af nomader langt ude
i Western Australias ørkenområder.

(ISBN 87-7979-082-8)

Oversat af Kim N. Jensen efter Jules Verne: Mistress Branican
I+II, Sampson Low, Marstan & Company, London 1892. Ved
oversættelsen er desuden anvendt Adolf Bonniers svenske
oversættelse fra samme år og den franske originaltekst
(Biblioteque d'Éducation et de Récréation, J. Hetzel et Cie,
Paris 1891).

Til forsiden er anvendt et udsnit af en af L. Benetts originale
illustrationer til Mistress Branican.

- i formaterne Adobe eBook Reader, Microsoft Reader og MobiBook

________________________________________________________________

3: Kommende udgivelser
======================

I februar udkommer

*  B. S. Ingemann: Efterladte fortællinger
   (Pulcinellen, De tvende dråber, Fjendskab efter døden,
   Faster Helene, Det hemmelige vidne, Den fremmede, Kilden
   og dugdråben, Guldfugle, samt de ufuldendte Julerosen og
   Fragment af en ufuldent fortælling)

samt i marts

*  Mark Twain: Jeanne d'Arc
   (eller som den fulde titel er:
   "Personlige erindringer om Jeanne d'Arc, af herr Louis de
   Conte, hendes page og sekretær, frit oversat fra gammelt
   fransk efter upublicerede manuskripter i det franske
   Nationalarkiv af JEAN FRANÇOIS ALDEN")

og også marts

*  Jules Verne: Slottet i Karpaterne

*  George Sand: Djævlesumpen

________________________________________________________________

4: Baggrund: Sir John og lady Franklin
======================================

En af Jules Vernes store inspirationer til "Mistress Branican",
som i denne måned er udkommet på eBibliotek 1800, må have været
lady Franklin og hendes eftersøgning efter sin mand, den
opdagelsesrejsende sir John Franklin. I "Ude og Hjemme - Nordisk
Illustreret Ugeblad" nr. 161 fra 31. oktober 1880 findes en
længere artikel om emnet med titlen "Det nyeste fund af Minder
fra Franklins sidste Expedition", hvorfra bringes et par uddrag:

"I året 1845 forlod den berømte engelske polarfarer sir John
Franklin Englands kyster i spidsen for en med stor omhu udrustet
ekspedition, bestående af skibene "Erebus" og "Terror" for at
finde en nordvest-passage. I slutningen af juli måned samme år
blev "Erebus" og "Terror" set af en hvalfangerkaptajn, men
dermed ophørte også enhver underretning om Franklins
ekspedition. Interessen for ekspeditionens skæbne var
almindelig, og da man i to år ikke havde haft spor af
efterretninger fra Franklin, besluttede man sig til at sende en
ekspedition afsted, der skulle bringe ham hjælp ellersøge at
skaffe nærmere oplysninger om hans skæbne.

[Lady Franklin finansierede adskillige eftersøgnings-
ekspeditioner - det menes at omkring 40 skibe og op imod 2000
mand deltog i jagten på Franklin og hans mænd mellem 1848 og
1857, deriblandt "Fox"-ekspeditionen, som omtales nedenfor:]

Forgæves blev den ene ekspedition efter den anden afsendt fra
England og Nordamerika; håbet om, at de kække polarfarere endnu
var i live, måtte svinde mere og mere, men med utrættelig energi
holdt Franklins hustru fast ved håbet om, at det måtte lykkes at
finde spor efter ekspeditionen, og "Fox", en forhenværende, til
ishavsfart udrustet lystyacht, som blev afsendt i året 1857,
bragte endelig pålidelige efterretninger om, hvorledes det var
gået den ulykkelige ekspedition.

"Fox" blev ført af den bekendte polarfarer M'Clintock, den
nuværende viceadmiral sir Leopold M'Clintock, og vor for ikke
længe siden afdøde landsmand, den fra mangen hård polarfart
bekendte tolk Carl Petersen var også deltager i denne ærefulde
ekspedition, som i sin tid vakte den største opsigt.

Under højst møjsommelige, månedlange slædeekspeditioner, som
blev udsendt i foråret 1859, og som blev ledet med en
beundringsværdigt ihærdighed, fandt den næstkommanderende ombord
i "Fox", løjtnant Hobson, den 27. maj en varde, opført i
polaregnenes isørk på vestkysten af Kong Williams Land, i et
blikhylster den eneste, skriftlige meddelelse om den forulykkede
ekspeditions skæbne.
...
Af optegnelserne på blanketten fremgik det, at Franklins
ekspedition havde gjort vigtige opdagelser i den nord for det
nordamerikanske fastland liggende øgruppe. Der stod således
bl.a. at læse:

- Den 28. maj 1847. - "Hendes Majestæts skibe "Erebus" og
"Terror" overvintrede i isen under 70 grader 5 minutter nordlig
bredde, 98 grader 23 minutter vestlig længde efter at have
overvintret  ved Beechy Island under 74 grader 43 minutter
nordlig bredde, 91 grader 39 minutter vestlig længde efter at
have besejlet Wellington-kanalen til 77 grader nordlig bredde og
vendt tilbage vest om Cornwallis Land. Sir John Franklin
kommanderer ekspeditionen."

Og videre:

- Den 25. april 1848. - "Hds. M. skibe "Erebus" og "Terror" blev
forladt den 22. april ... Officerer og mandskab, bestående af
105 sjæle, landede her, under 69 grader 38 minutter nordlig
bredde, 98 grader 41 minutter vestlig længde ... Sir John
Franklin døde den 7. juni 1847. Ekspeditionen har mistet 15
mand. F. M. M. Crozier, kaptajn og højestbefalende."

Franklin var således død, men han døde som Nordvestpassagens
opdager. Tre år efter at "Erebus" og "terror" havde forladt
Englands kyster var det blevet forladt af de ulykkelige
besætninger, da ethvert håb om, at ismasserne ville løsne sig
fra skibene, måtte opgives. De fra "Fox" udsendte
slædeekspeditioner fandt undervejs både skeletter og mange
forskellige sager, der havde tilhørt deltagerne i Franklins
ekspedition, og i det hele taget skaffede M'Clintocks
ekspedition gennem eskimoerne og de på blanketten fundne
optegnelser vished for, at de to skibes besætninger var draget
sydpå for at nå Fiskefloden, der løber ud i Ishavet.

Det er under denne rejse, om hvilken man savner pålidelige
beretninger, og om hvilken man vel aldrig vil få nogen pålidelig
beretning, at de af skørbug og sult svækkede engelske søfolk,
der i tre samfulde år havde opholdt sig i polaregnene, må være
faldet om og døde efterhånden, således som eskimoerne havde
fortalt Carl Petersen.

Med "Fox"-ekspeditionen ophørte den lange række af bekostelige
forsøg på at indhente nærmere oplysning om Franklins skæbne, men
senere er der fra tid til anden dukket forskellige rygter op,
som trods deres præg af upålidelighed ikke har undladt at vække
en vis sensation. Omflakkende eskimoer, der om sommeren har
samkvem med hvalfangerskibene, skulle således have fortalt
historier om, at der endnu længe efter at "Erebus" og "Terror"
blev forladt i isen, endnu skulle have vandret folk fra
Franklins ekspedition rundt iblandt dem, og det har heller ikke
manglet på fortællinger om, at de sidstlevende af den
forulykkede ekspedition skulle have spist hinanden.

[- her følger så nogle bemærkninger om artiklens egentlige
årsag, nemlig en i 1878 udsendt nordamerikansk ekspedition under
en vis løjtnant Schwatka, der skulle prøve at finde yderligere
spor efter Franklin og hans mænd. Men:]

- ekspedition har berejst de egnen, ad hvilke Franklins
ledsagere drog sydpå, og har såvel ved Kong Williams Land som på
fastlandet ved Fiskelode fundet lig, som man begravede.
Undersøgelserne har godtgjort, at det må anses for at være
aldeles frugtesløs at anstille yderligere efterforskninger
angående skriftlige efterladenskaber, der kunne kaste lys over
de lidelser, som besætningen på "Erebus" og "Terror" må have
gennemgået, inden enhver mand af dem er omkommet. Løjtnant
Schwatka har nemlig talt med nogle eskimoer, som på fastlandet i
nærheden af Fiskefloden, hvortil de længstlevende af Franklins
folk efter al sandsynlighed er nået, i sin tid havde fundet en
forseglet metalkasse, hvori der var bøger og papirer. Eskimoerne
kastede papirer og bøger bort, som måske i hytterne er blevet
brugt til legetøj af børnene, og skønt løjtnant Schwatka
udlovede en høj belønning for enhver stump papir, der kunne
skaffes til veje, lykkedes det ham ikke at opdrive nogen sådan.

Det er blevet oplyst, at det ene af Franklins skibe, efter at
være blevet forladt, er drevet ned ad Victoria Strædet, hvor
nogle indfødte, imod deres vilje - borede det i sænk i året
1849. Fra grave og skeletter, ligesom også gennem tuskhandel med
eskimoerne, har løjtnant Schwatka medbragt forskellige minder,
ligesomhan også har set stumper af de slædebåde, som kaptajn
Crozier og hans folk slæbte sydpå. En del af de jordiske
levninger af løjtnant Irwing, som var trediekommanderende på
"Terror", førte Schwatka med sig, for at de kunne blive jordede
i England.

Eskimoerne fortalte amerikanerne, at de antog, at de hvide mænd
havde spist hinanden, og anførte forskellige beviser herpå.
Nogle lig blev således i sin tid fundet med noget ikke forrådnet
kød på benene, ligesom de indfødte berettede, at de havde set
menneskeben, som var savet over og bearbejdet med knive.

...

I Englad har efterretningen om løjtnant Schwatkas raske bedrift
vark stor opsigt, og pressen har i de mest rosende udtryk udtalt
sin anerkendels af det mod og den dygtighed, hvormed den
vanskelige slædeeskpedition er blevet ledet ... og overalt
udtales en vis tilfredshed over, at det nu må anses for umuligt
at bringe mere lys i de begivenheder, der knytter sig til en af
de sørgeligste, om ikk den sørgeligste tildragelse i
polarfarternes historie. Med rette har selvfølgelig beretningen
om den kannibalisme, som de sidstlevende af Franklins ledsagere
skulle have øvet, gjort et pinligt indtryk, og gamle engelske
polarfarere har også straks nedlagt en protest mod at tillægge
eskimoernes udsagn, der efter deres mening kun støtter sig til
uholdbare gisninger, for stor betydning.

---

Hvad skribenten i Ude og Hjemme ikke kunne vide, var at man
endnu den dag i dag søger efter Franklin - eller rettere hans
skibe - og at man stadig finder skeletter og andre
efterladenskaber, som måske/antagelig stammer fra ekspeditionen.

Læs fx. her

http://www.ric.edu/rpotter/SJFranklin.html

og

http://www.collectionscanada.ca/explorers/kids/h3-1815-e.html

og et par korte biografier af Sir og Lady Franklin finder man
her:

http://www.anbg.gov.au/biography/franklin.biography.html

________________________________________________________________

5: Administratrivialiteter
==========================

Dette nyhedsbrev udgives ca. 11 gange årligt af eBibliotek 1800.

Nyhedsbrevet er tænkt og udført i ren tekst og læses derfor
bedst med en skrifttype af Courier-typen ("skrivemaskineskrift")
på skærmen - hvis man vil se det, som det er tænkt. (Men det
kan sagtens læses med alle mulige andre skrifttyper ;-)

Den eneste oplysning om abonnenterne, der er tilgængelig for
udgiveren, er den email-adresse, du har oplyst. eBibliotek 1800
vil ikke på noget tidspunkt sælge eller udlevere denne
oplysning til tredjeperson.

Hvis du ikke mere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du
afbestille det ved at svare på det - fra den mailadresse, du er
tilmeldt på - med teksten UNSUBSCRIBE i emnefeltet.

Dit abonnement er oprettet på mailadressen: