================================================================
eBibliotek 1800                                26. december 2004
                     Nyhedsbrev 7:2004

http://www.ebib1800.dk             mailto:postmester@ebib1800.dk
================================================================

Indhold
*******

       1: Forskjeligt...
       2: Aktuelle udgivelser
       3: Kommende udgivelser
       4: Administratrivialiteter

_______________________________________________________________

1: Forskjeligt...
=================

* eBibliotek 1800 har indgået en aftale med den svenske eBogs-
distributør eLib om formidling af samtlige forlagets udgivelser
til udlån via bibliotekerne i København og Århus, samt
Randersegnens Biblioteker. Aftalen er kommet i stand på
foranledning af Dansk eBogscenter.

De første titler forventes at være tilgængelige til udlån i
løbet af januar måned

* 1905 er det 200 år siden, H. C. Andersen blev født, og den
begivenhed er der rigeligt med andre, der allerede er begyndt at
markere på mere eller mindre passende vis, hvorfor der ikke her
fra vil blivet bidraget til virakken. Jeg holder meget af
Andersen - Snedronningen er nok det af hans eventyr, der siden
barndommen har været mit yndlingseventyr - men af forskellige
årsager agter jeg ikke at udgive noget af ham. Hans tekster -
både de kendte og de ukendte findes da i øvrigt også i rigt mål
tilgængelige på nettet i forvejen, fx. her:

http://www.andersen.sdu.dk/vaerk/index.html

http://www.kb.dk/elib/mss/hcaeventyr/oversigt.htm

http://www.kalliope.org/fvaerker.pl?fhandle=andersen

* Den 24. marts 1905 er det 100 år siden, Jules Verne døde. Da
eBibliotek 1800 jo i forvejen udgiver mange værker af Verne, vil
det næppe kunne mærkes, hvis jeg i denne anledning udsendes en
ekstra bog. Men dagen skal nok blive markeret på en eller anden
måde.

* Adobe har netop udsendt den engelske udgave af Adobe Reader i
version 7.0. Adobe Acrobat - som bruges til at fremstille filer
i det .pdf-format, som Adobe Reader kan læse - kommer ligeledes
i version 7.0 i nær fremtid, og de danske udgaver kommer i løbet
af februar.

Jeg deltog i et seminar i København for nylig, hvor Adobe
præsenterede den nye udgave af Acrobat, og selv om der ikke på
ebogs-området måske var de store nyskabelser - bortset fra, at
Readeren starter op, uden at man skal vente flere halve timer -
hvilket direktøren for Adobe Danmark da heller ikke undlod at
gøre forsamlingen opmærksom på adskilligt mange gange - så er
der flere ting, der ser ud til at være interessante for mig i
mit daglige arbejde - altså der, hvor jeg henter mit "daglige
udkomme". Det er ikke hver dag, man kan sige, at man glæder sig
til noget så banalt en ny udgave at et stykke software, men det
er faktisk tilfældet her :o)

(Og så var det - sådan i forbipasserende bemærket - velgørende
at se, at deltagerne i Adobe-seminaret lignede "almindelige
mennesker" - jeg har det med at falde igennem hos jakkesættene
ved tilsvarende begivenheder hos Microsoft.)

* Blandt de mere interessante emner i de internationale UseNet-
grupper har været søgemaskinen Googles annoncering af et project
med digitalisering af intet mindre end 15 millioner bøger i
løbet af omkring 6 år fra så notable kilder som Bodleian Library
ved Oxford University, Harvard, Stanford, University of Michigan
samt The New York Public Library. Mindre end et døgn senere
annoncerede The Internet Archive, at man havde indgået aftaler
med The Carnegie Mellon University, Library of Congress,
universitetsbibliotekerne i Toronto, Ottawa og McMaster,
Zhejiang Universitetet i Kina, Bibliotheca Alexandrina i
Ægypten, Institute of Science i Indien og noget, der benævnes
"European Archives" hvis art og udstrækning, jeg ikke helt har
kunnet afdække, om at digitalisere deres samlinger - eller dele
heraf.

Begge projekter regner med at stille de digitaliserede tekster
gratis til rådighed.

Hvad angår tidshorisonten på seks år, som Google har annonceret,
kan man jo nok have sine tvivl. Selv om de engelsksprogede lande
aldrig har taget det "gotiske" alfabet til sig i samme grad som
visse andre europæiske nationer gjorde det i 17- og 1800-
tallene, giver OCR-teknikken dog stadig ikke 100% korrekte
resultater. Og selv Project Gutenbergs for nogles vedkommende
flere gange korrekturlæste tekster indeholder stadig stavefejl,
og Projekt Runebergs teknik, der går ud på at lægge de scannede
sider ud sammen med OCR-resultatet og håbe på, at nogen gider
læse korrektur, fungerer ikke rigtig. I hvert fald går det meget
langsomt. Det finske nationalbibliotek har lagt store mængder
gamle finske aviser ud til gratis benyttelse på nettet med
mulighed for søgning i den ukorrigerede OCR-genkendte tekst, og
det er da anvendeligt - hvis man ikke er alt for præcis i sin
søgning.

Men under alle omstændigheder vil disse projekter jo næppe have
den store betydning for den danske litteraturs udbredelse på
nettet?!

World's leading libraries agree to put books online
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2-1403621,00.html

Internet Archive to build alternative to Google
http://www.iwr.co.uk/IWR/1160176

Project Gutenberg
http://www.gutenberg.org/

Projekt Runeberg
http://runeberg.org/

Finskt Historiskt Tidningsbibliotek 1771-1890
http://digi.lib.helsinki.fi/index_se.html

_______________________________________________________________

2: Aktuelle udgivelser
======================

Den 16. november udkom:

* Anthony Hope: Prinsesse Osras hjerte (50.-)
  http://www.ebib1800.dk/abahope.htm#osra

En samling på ni kortere fortællinger fra det fra Fangen på
Zenda kendte land Ruritanien, der udspiller sig i første halvdel
af 1700-tallet.

Hovedpersonen i alle ni historier er prinsesse Osra, der er for
stolt og for smuk til at lade sig gifte bort til en tilfældig
prins i et arrangeret ægteskab, selv om både hendes fader Henry
og hendes broder, den senere kong Ludvig III, gør deres bedste
for at finde et passende parti - og forhindre de upassende.
I hver fortælling kommer en mand tæt på prinsessen, men ingen
synes at kunne vinde hende - hun bringer dem kun tabt ære og ind
imellem ligefrem død. Selv i de tilfælde, hvor manden har fat i
den lange ende, bliver der ikke noget ægteskab ud af det - i
hvert fald ikke med Osra.

(ISBN 87-7979-077-1)

Udgaven er baseret på den mig bekendt eneste danske udgave,
nemlig:
"Prinsesse Osras Hjærte" - Roman af Anthony Hope. Politikens
Trykkeri, Kjøbenhavn 1897. Oversætter ikke oplyst.

----------------------------------------------------------------

Den 21. november udkom

*  Mary Shelley: Ferdinando Eboli og andre fortællinger
   http://www.ebib1800.dk/abashelley.htm#eboli

som indeholder fire noveller og et essay af forfatteren til
"Frankenstein", nemlig:

    * Ferdinando Eboli
    * Drømmen
    * Den dødelige udødelige
    * Den usynlige pige
    * Om spøgelser (essay)

Bortset fra "Den dødelige udødelige", som tidligere har været
udgivet som et selvstændigt hæfte på Bibliomanens Forlag (Odense
1994), har ingen af ovenstående tidligere været udgivet på
dansk, og alle er nyoversatte.

(ISBN 87-7979-079-8)

Novellerne er oversat fra Ferdinando Eboli, The Dream, The
Mortal Immortal, The Invisible Girl og On Ghosts.

----------------------------------------------------------------

Den 19. december udkom

    * Henrik Scharling: Ved nytårstid i Nøddebo Præstegård
      http://www.ebib1800.dk/abascharling.htm#noddebo

En sand dansk juleklassiker! - i hvert fald på film og teater. I
sin oprindelige form, nemlig Scharlings roman - begynder
historien dog først 2. juledag, hvor de tre brødre Gamle, Corpus
Juris og Nicolai drager afsted til Nøddebo præstegård. Nicolai
sørger den næste uges tid for de underholdende indslag, og man
møder den lune pastor i Nødde og hans kone samt de to kønne
præstedøtre Andrea Margrethe og Emmy. Nicolai forelsker sig
omgående i dem begge, men hvem skal man dog vælge, når man nu
har besluttet at forlove sig inden årets udgang?

(ISBN 87-7979-080-1)

Udgaven er baseret på
Henrik Scharling: Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegård, hhv. 10.
oplag 1893 (Reitzel) og 21. oplag  1948 (Gyldendal).

Udover selve historien indeholder udgaven Scharlings fortale til
25 års jubilæumsudgaven fra 1887. Forsiden, der desværre ikke
gør sig synderlig godt i de små formater, er hentet fra 10.
oplag.

- alle udgaver i formaterne Adobe eBook Reader, Microsoft Reader
  og MobiBook

________________________________________________________________

3: Kommende udgivelser
======================

Ultimo december/primo januar (jeg har en vis evne til at
overvurdere den tid, jeg har til min rådighed) udkommer Jules
Verne: Mistress Branican, og ultimo januar/primo februar regner
jeg med at udsende Mark Twains Jeanne d'Arc-biografi "Jomfruen
fra Orleans". Begge er "hængepartier", som har været længe
undervejs, men nu *skal* de altså ud.

- mere om dem i næste nyhedsbrev.

Hvad der derefter sker, ved ingen. Jeg har nogle hængepartier
vedr. pligtaflevering til Det kgl. Bibliotek og Dansk
Bogfortegnelse, som skal indhentes, og samtlige forlagets
hidtidige udgivelser skulle gerne i løbet af januar klargøres og
sendes af til udlån/distribution via eLib i Sverige, jf.
ovenfor. Men ellers lyder planerne som sædvanlig på Ingemann,
Doyle og Verne som grundbestand; derudover har jeg en samling
noveller (!) af Adam Oehlenschlæger, en beskrivelse af en rejse
gennem USA til mormonernes hovedstad fra ca. 1850, Jack Londons
novellesamling "Sandwichøerne" og William Clark Russells "De to
sørøverkaptajner".

Når jeg er "færdig" med Ingemanns noveller og mindre romaner, er
planen at påbegynde udgivelsen af to mindre kendte danske
forfattere, nemlig et udvalg af P. F. Rists romaner - han er
mest kendt for en af de bedste skildringer af krigen
Danmark/Tyskland i 1864 i "En Rekrut fra fireogtres" - og
Carsten Hauch, der vist ikke mere er særlig kendt, men har
skrevet en række spændende ting, såsom "Guldmageren", "En polsk
Familie", "Robert Fulton" og "Charles de la Bussiere", hvilken
sidste af kendere betegnes som "romanen, Dumas aldrig fik
skrevet".

Og nu løb det vist af med mig igen ;o)

________________________________________________________________

4: Administratrivialiteter
==========================

Dette nyhedsbrev udgives ca. 11 gange årligt af eBibliotek 1800.

Nyhedsbrevet er tænkt og udført i ren tekst og læses derfor
bedst med en skrifttype af Courier-typen ("skrivemaskineskrift")
på skærmen - hvis man vil se det, som det er tænkt. (Men det
kan sagtens læses med alle mulige andre skrifttyper ;-)

Den eneste oplysning om abonnenterne, der er tilgængelig for
udgiveren, er den email-adresse, du har oplyst. eBibliotek 1800
vil ikke på noget tidspunkt sælge eller udlevere denne
oplysning til tredjeperson.

Hvis du ikke mere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du
afbestille det ved at svare på det - fra den mailadresse, du er
tilmeldt på - med teksten UNSUBSCRIBE i emnefeltet.

Dit abonnement er oprettet på mailadressen: