================================================================
eBibliotek 1800                                21. december 2003
                       Nyhedsbrev 11:2003

http://www.ebib1800.dk             mailto:postmester@ebib1800.dk
================================================================

Indhold
*******
       1: Glædelig Jul og godt Nytår!
       2: Aktuelle udgivelser
       3: Kommende udgivelser
       4: Bjergværkerne i Falun - den virkelige historie
       5: Næste år...
       6: Administratrivialiteter

_______________________________________________________________

1: Glædelig Jul og godt Nytår!
==============================

Så er året 2003 ved at rinde ud! Og som alle (eller de fleste)
andre) her til lands har også jeg i de sidste par måneder
fistret rundt for at finde nogle gode julegaver. Men i år er det
mestendels foregået på den flade foran computeren (jeg mangler
dog en enkelt ting, som skal afhentes i en nærliggende købstad
personligt).

Men det er nu en lidt spøjs følelse, når resultatet af sene
nætters virtuelle indkøbsture i ind- og udland én for én dumper
ind ad brevsprækken - heldigvis pakket forsvarligt ind til
beskyttelse mod nysgerrige posthenteres blikke! Man er jo ikke
helt for en vis nervøsitet - indtil man står med det sikkert i
hånden. (Jeg ved jo nok, at jeg selv leverer varen - men gør de
andre nu også det? Der er langt til Frankrig og lignende steder,
hvis man har noget at klage over!)

Men i øvrigt har jeg da også været ude i den rigtige verden - og
da jeg forleden stod i Ballerupcentret med min søn og så på
plasticnisser og kunstig gran, kunne jeg ikke lade være med at
tænke på, _hvad_ det egentlig er, der gør stammefolk på Borneo
og slige steder så meget mere primitive i deres skikke end os -
hvis man forstår, hvad jeg mener...

Men altså

                * Glædelig Jul og godt Nytår! *

Vi snakkes ved til næste år...

________________________________________________________________

2: Aktuelle udgivelser
======================

Den 12. december udkom

* Charles Dickens: En julefantasi (Gratis)
  http://www.ebib1800.dk/abadickens.htm#julefantasi

Kemikeren Redlaw hjemsøges hvert år af et spøgelse - det
spøgelse, der er opstået af hans livs erindringer og erfaringer.
Denne jul indgår han en aftale med spøgelset - han får lov at
glemme alt, og kun leve i nuet.

Men der er en "gave" knyttet til - enhver anden person, han
berører vil også få glemselens velsignelse.

Men Redlaw må snart sande, at et menneske er summen af sine
erindringer, erfaringer og gerninger, og uden dem er man en
skal, blottet for medmenneskelighed og følelser.

(ISBN 87-7979-056-9)

* Udgaven er baseret på
Charles Dickens Samlede Værker bd. 1, oversatte af L. Moltke.
Fjerde gennemsete udgave. F. H. Eibes og J. Erslevs Forlag,
København 1889

Oversætter: Ludvig Moltke (1805-1872)

* Dette er den femte og sidste af Dickens julefortællinger,
hvoraf jeg hidtil har udgivet "Et Juleeventyr", "Livets Kamp" og
altså nu "En Julefantasi". Dickens fortsatte naturligvis med at
skrive fortællinger til julenumrene af de forskellige blade, han
skrev for, men de er ikke egentlig relateret til julens som
sådan.

---------------------------------------------------------------

* E. T. A. Hoffmann: Bjergværkerne i Falun
  og andre fortællinger (50.-)
  http://www.ebib1800.dk/abahoffmann.htm#falun

* Bjergværkerne i Falun *
  handler om sømanden Elis Frøbom, der efter råd fra en gammel
  bjergmand bliver minearbejder i Stora Kopparberg-minen i
  Falun. Her forelsker han sig i mineejerens datter Ulla. Besat
  af den gamle bjergmand går han på deres bryllupsdag ned i
  minen for at søge "den kirsebærrødt funklende almandin, på
  hvilken vor livstavle er indgravet" - og kommer aldrig tilbage
  i levende live.

* Lykke i Spil *
  Den unge baron Siegfried gribes af spillelidenskaben. En ældre
  chevalier dukker op ved spillebordet og iagttager baronen. Han
  har en historie at fortælle.

* Mester Martin og hans svende *
  Bødkermester og vinkyper Thomas Martin i Nürnberg har
  besluttet, at hans datter, den skønne Rosa, kun må gifte sig
  med den dygtigste og bedste af hans eget fag. En dag har han
  tre dygtige, men hver for sig lidt sære, svende, der alle
  kaster kærlige blikke i Rosas retning.

(ISBN 87-7979-057-7)

* Udgaven er baseret på
E. T. A. Hoffmann: Bjærgværkerne i Falun. I serien
"Christiansens Miniaturbibliothek", A. Christiansens Forlag,
Kjøbenhavn/Kristiania 1899.

Mester Martin og hans Svende samt Lykke i Spil er fra "E. T. A.
Hoffmann: Fantastiske Noveller". A. Christiansens Kunstforlag,
Kjøbenhavn/Kristiania 1897.

Alle tre er oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)

- alle udgaver i formaterne Adobe eBook Reader, Microsoft Reader
  og MobiBook

________________________________________________________________

3: Kommende udgivelser
======================

1. februar 2004 udkommer:

* B. S. Ingemann: Eventyr og Fortællinger (1820)
  som indeholder:
                    Det høje spil
                    Sphinxen
                    Moster Marie
                    Altertavlen i Sorø

* Adelaide Piper: Svend, Knud og Valdemar
  - facsimileudgave af den oprindelige udgave fra 1903 med
    billeder - kun som Adobe Reader-fil

* Jules Verne: Blokadebryderne
  - plus novellen Mytteristerne fra Bounty

- mere om dem i næste nyhedsbrev.

________________________________________________________________

4: Bjergværkerne i Falun - den virkelige historie
=================================================

Virkelighedens Elis Frøbom hed Mats Israelsson, til daglig
kaldet Fet-Mats.

Han gik alene ned i minen en dag i marts 1677, og blev ikke set
igen før 42 år senere, da man fandt liget af ham i en
sammenstyrtet sidegang - det var "lidt opsvulmet, men lignede
ham ellers fuldstændig som i levende live". Han blev genkendt af
sin nu aldrende fästmö og flere andre gamle, der havde kendt
ham.

Liget var blevet bevaret af minens vitriolsalte, og var blødt
som om han netop var død. Senere tørrede det ud, og blev hårdt
som sten - det var så holdbart, at man flere år efter fremviste
det i en glasvitrine i minen. Fet-Mats blev dog begravet inde i
Stora Kopparbergs Kyrka i 1749, da det forstenede lig endelig
begyndte at falde fra hinanden. Helt fred fik Mats dog ikke, i
1820'erne blev han gravet op og atter begravet udenfor kirken. I
1933 rejste man så et kors over ham, som kan ses på kirkegården
den dag i dag.

Fet-Mats er ikke det eneste tilfælde af sin slags i Stora
Kopparberg-minens historie. Svensk Familiejournal 1864 beretter
fx. om et andet tilfælde, hvor man i 1634 fandt et velbevaret
lig i en sammenstyrtet gang, man kunne da af mønter i den dødes
lommer slutte, at han var død ikke mindre end 200 år tidligere.

Svensk Familie Journal 1864, 3-siders artikel om "Falu Grufva"s
historie:
http://www.lysator.liu.se/runeberg/famijour/1864/0233.html

Hoffmann's Bjergværkerne i Falun er så absolut den mest kendte
og centrale af mange litterære værker, der bygger på denne
historie. Den var i sin tid kendt over det meste af Europa, og
især romantikken tog den til sig. Forfattere som von Arnim,
Rückert lod sig inspirere, og her hjemme Oehlenschlæger
(kapitlet "Gubben i Hulen" i "Øen i Sydhavet", måske også andet,
jeg har ikke læst alle hans skuespil....) og vist også H. C.
Andersen, selv om jeg ikke lige kan komme i tanker om hvor -
samt en hel del flere, i dag stort set glemte, forfattere, se
http://www.algonet.se/~hk-kyhle/stories/wagner2.html
Selveste Richard Wagner syslede med en opera-libretto om emnet,
og emnet er sat i musik som opera to gange, hvilket man også kan
læse om på forannævnte side.

________________________________________________________________

5: Næste år
===========

Som man kan se ovenfor - og på hjemmesiden - kommer de næste
bøger først den 1. februar. Dette skyldes, at jeg har brug for
lidt ekstra tid til at udvikle de formater, jeg udgiver i - et
par mindre forbedringer kan man allerede se i Dickens'
Julefantasi i Adobe Reader-udgaven, der netop er udkommet og kan
downloades kvit og frit. Og det er da også Acrobat-formatet, jeg
først giver en overhaling - ikke mindst, fordi det klart er de
mest populære hos såvel betalende som ikke-betalende kunder i
min lille bogbiks. Men der kommer også et par forbedringer i
MobiBook-formatet - først og fremmest i den måde,
forsidegrafikken og fodnoterne præsenteres på.

Til glæde for biblioteksfolk har jeg tænkt mig at implementere
Dansk Dublin Core i noterne - hvis du ikke ved, hvad det er, gør
det ikke så meget - ganske kort er Dublin Core et sæt
standardoplysninger om bogen i et fastlagt format.

Hvad angår udgivelserne første halvår, så følger de nogenlunde
det kendte mønster - der kommer dog nogle "oneshots" som fx.
"Svend, Knud og Valdemar" - et værk, man ikke bør læse i toget,
folk rundt om kigger så sært, når man sidder og fniser over
sådan et gammelt hæfte! - samt muligvis Mark Twains "Jomfruen
fra Orleans" - en dramatisk/biografisk roman om Jeanne d'Arc,
lagt i munden på hendes sekretær og barndomsven - som af en
eller anden årsag aldrig er udgivet på dansk - Henry Murgers
"Bohemeliv" i den uforkortede oversættelse fra 1908 - Washington
Irvings "Skitser af Geoffrey Crayon", som ikke er udgivet
komplet på dansk i henved 150 år. (Det er derfra "Sleepy
Hollow" eller "Den hovedløse Rytter", "Spøgelsesbruden" og "Rip
van Winkle" kommer fra). En specialitet bliver det også til - et
af spiritismens hovedværker, Florence Marryats "Der er ingen
død". Den kan i øvrigt udmærket læses som en samling engelske
"ghost-stories", hvis man hellere vil det.

Derudover naturligvis Jules Verne, Ingemann og Conan Doyle, og
et passende udvalg af de andre forfattere, jeg har "i stalden".

At det i 2003 var 70 år siden, Anthony Hope døde, og dermed er
"fri" fra nytår 2004 vil også blive markeret (hvor mange ved, at
han udover en af alle tiders eventyrromaner, "Fangen på Zenda"
og dens efterfølger "Rupert af Hentzau", også skrev en tredje
roman - eller måske snarere en serie sammenhængende noveller -
om det lille selvopfundne kongerige Ruritania, "Prinsesse Osras
Hjerte"?). Ligeså vil også George Sands 200 års fødselsdag midt
på året give anledning til en eBog eller to.

Nå, men inden det løber af med mig, så må jeg hellere sige, at -
kommer de ikke i foråret 2004, så kommer de nok senere!

________________________________________________________________

6: Administratrivialiteter
==========================

Dette nyhedsbrev udgives ca. 11 gange årligt af eBibliotek 1800.

Nyhedsbrevet er tænkt og udført i ren tekst og læses derfor
bedst med en skrifttype af Courier-typen ("skrivemaskineskrift")
på skærmen - hvis man vil se det, som det er tænkt. (Men det
kan sagtens læses med alle mulige andre skrifttyper ;-)

Den eneste oplysning om abonnenterne, der er tilgængelig for
udgiveren, er den email-adresse, du har oplyst. eBibliotek 1800
vil ikke på noget tidspunkt sælge eller udlevere denne
oplysning til tredjeperson.

Hvis du ikke mere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du
afbestille det ved at svare på det - fra den mailadresse, du er
tilmeldt på - med teksten UNSUBSCRIBE i emnefeltet.

Dit abonnement er oprettet på mailadressen: