================================================================
eBibliotek 1800                                30. november 2003
                       Nyhedsbrev 10:2003

http://www.ebib1800.dk             mailto:postmester@ebib1800.dk
================================================================

Indhold
*******
       1: En slags jubilæum...
       2: Aktuelle udgivelser
       3: Kommende udgivelser
       4: Et par rigtig gamle historier,
          eller hvad Jules Verne også kan bruges til
       5: Administratrivialiteter

_______________________________________________________________

1: En slags jubilæum...
=======================

Med november måneds udgivelser rundede eBibliotek 1800 en form
for "skarpt hjørne", idet en af de tre eBøger var nr. 50!
- Vælg selv hvilken, selv foretrækker jeg at det er Keraban
Stivnakke, da Verne jo, om man så må sige, har været med siden
begyndelsen for halvandet år siden.

På det amerikanske projekt Gutenberg går man meget op i
statistik, og hvor mange tekster, man har produceret i
gennemsnit i den og den periode. Jeg føler ikke trang til at
drive den form for statistikker - det ville fx. ikke tage lang
tid at udgive fx. alle de Sherlock Holmes noveller, Doyle skrev
- talt som enkelttekster, 60 styks - eller i samlinger, svarende
nogenlunde til dem, der blev udgivet i Doyles levetid, måske kun
6-8 stk. Medens Eugene Sues Paris Mysterier vil tage flere
måneder - den komplette danske oversættelse fra midten af 1800-
tallet er på 8 bind trykt med frakturskrift, eller "krøllede
bogstaver", som man skriver det på bibliotek.dk - og kun
"tæller" for een tekst.

Men selv om der jo altså er både korte og lange tekster blandt
eBibliotek-udgivelserne, og nogen har været mere besværlige at
producere end andre, så er forlæggeren - det er osse mig -
egentlig ganske fornøjet med dette lille jubilæum!

1: Aktuelle udgivelser
======================

Den 16. november udkom

* George Sand: Hittebarnet (50.-)
http://www.ebib1800.dk/abasand.htm#hittebarnet

Francois er fra et børneasyl adopteret af den fattige kone
Zabelle. Efter hendes død, tages han i huset hos møllerkonen
Madeleine, der opdrager ham som sin egen. Da han vokser op,
indgives den fordrukne møller imidlertid den ide, at Francois og
hans kone er elskende, og Francois bliver smidt på porten.

Det enfoldige hittebarn er imidlertid ikke dummere, end at han -
med gode venners hjælp - efter møllerens død kan drage tilbage
til Madeleine og vende alt til det bedste for sig selv og sin
tidligere plejemor.

Vær dog forberedt på en slutning, der kan forekomme ganske
forbløffende set i forhold til nutidens moral og normer!

Et hittebarn - d.v.s. en forældreløs af ukendt herkomst - var i
datiden pseudonymt med en kommende svindler og tyv. George Sands
budskab er, at man med kærlighed og omsorg kan afvende skæbnen.

(ISBN 87-7979-054-2)

* Udgaven er baseret på

George Sand: Hittebarnet. 256 sider, Kunstforlaget Danmark u.å.
(1914 iflg. Dansk Bogfortegnelse). Oversætteren er ikke oplyst.

---------------------------------------------------------------

* George Sand: Hvad bækken fortæller (Gratis)
http://www.ebib1800.dk/abasand.htm#hvadbekkenforteller

En lille lyrisk/filosofisk naturskildring fra Sands sene
periode.

(ISBN 87-7979-055-0)

* Udgaven er baseret på

Hvad Bækken fortæller. Efter George Sand ved J. C. Magnus, i
Illustreret Tidende, 6. årgang 1864-65, side 66-67

--------------------------------------------------------------

* Jules Verne: Keraban Stivnakke (75.-)
http://www.ebib1800.dk/abaverne.htm#keraban

Den stædige "gammeltyrk" Keraban nægter at betale den skat, som
den tyrkiske regering har lagt på overfarter over Bosporus-
strædet, og drager derfor ud på en rejse omkring Sortehavet for
at komme fra sin forretning til sit hjem på den anden side -
uden at betale denne skat. Rejsen går igennem de dengang
tyrkiske og russiske dele af det nuværende Bulgarien, Rumænien,
Ukraine, Rusland og Georgien - og selvfølgelig Tyrkiet.

Med sig fører han sin gamle ven, den hollandske tobakshandler
van Mitten, som han har inviteret til at spise hos sig i
Skutari, og dennes tjener Bruno, samt sin egen tjener Nizib -
senere støder Kerabans nevø Ahmet også til.

Selskabet kommer ud for mangt og meget på turen, der yderligere
forvikles af to skurkes bortførelse af Ahmets forlovede, den
skønne Amasia, og nødvendigheden af, at Amasia bliver gift med
Ahmet inden hun fylder 17, for at hun kan få en millionarv efter
en ekcentrisk tante.

I denne mildt humoristiske og basalt spændende roman er det i
øvrigt tyrken Keraban, og ikke europæeren van Mitten (der tilmed
må se sig tvangsgiftet med en kurdisk dame af en vis tyngde - på
flere måder), der er hovedpersonen - til afveksling fra
hovedstrømmen af tidens romaners "kolonialistiske" syn på andre
kulturer.

(ISBN 87-7979-053-4)

* Udgaven er baseret på

Jules Verne: Keraban Stivnakke. 486 sider, Andr. Schous Forlag,
København 1884. Oversætter ikke oplyst.

- alle udgaver i formaterne Adobe eBook Reader, Microsoft Reader
  og MobiBook

________________________________________________________________

2: Kommende udgivelser
======================

14. december kommer:

* Charles Dickens: En Julefantasi (Årets "Julegave" fra
                   forlaget, og dermed selvfølgelig gratis!)

* E. T A. Hoffmann: 3 fortællinger - som indeholder    
    * Bjergværkerne i Falun
    * Mester Martin og hans svende
    * Lykke i spil

- mere om dem i næste nyhedsbrev.

________________________________________________________________

3: Et par rigtig gamle historier
   - eller hvad Jules Verne også kan bruges til
===============================================================

I Keraban Stivnakke refereres der til mange historiske steder og
personer. Man kan få adskillige timer til at gå med at
efterforske Vernes "hints", samtidig med at man får udvidet sin
historiske horisont ganske meget - for bag de til tider ganske
kortfattede referencer gemmer der sig som oftest en eller flere
spændende historier. Her følger et par eksempler:

Xenophon og "de ti tusinde"
===========================

Der refereres adskillige gange i romanen til Xenophon og "de ti
tusinde".

Xenophon er forfatter til nogle af - hvis ikke - verdens ældste
overleverede skrifter, deriblandt "Anabasis", en skildring i 7
dele af en vis Kyros' felttog omkring år 400 f. Kr. mod sin
ældre broder kong Artaxerxes, og hvad deraf følger. Kyros har
medbragt 10.000 græske soldater som en del af sin hær. Disse
befinder sig - efter at hærføreren er dræbt og hæren spredt for
alle vinde - pludselig mutters alene i fjendeland. De vil ret
gerne hjem, og starter derfor hjemrejsen efter at have valgt nye
ledere, bl.a. Xenophon selv. Hæren kommer ud for mangt og meget
undervejs, og historien bliver ikke ringere af, at Xenophon som
en bedre skrønefortæller ikke sætter sit eget lys under en
skæppe. Det er alt i alt en ret spændende historie med ikke
mindre end 2.400 år på bagen.

Der findes en del komplette oversættelser til engelsk på nettet,
og en næsten splinterny dansk oversættelse - eller måske snarere
gendigtning - ved Adam Schwartz og David Bloch kan findes i
Adobe Reader-format på denne adresse:

[Linket er dødt maj 2017. Afsnit 4 kan dog stadig findes på adressen
http://adam.igl.ku.dk/aigis/2001,1/anab4.pdf]

(se nederst på siden under "Oversættelser"). Bog 3-7 er
tilgængelige, og de i Keraban-sammenhæng interessante afsnit
findes fra et stykke ind i bog 4 og fremefter. Rigtig god
fornøjelse!

Dronning Amastris
=================

En anden spændende reference er, da Verne nærmest i forbifarten
nævner Dronning Amastris, der blev kastet i Sortehavet i en
lædersæk af sine sønner. Den historie - der velsagtens har været
kendt af de fleste af læserne i datiden - voldte det mig noget
mere besvær at få sat kød på end Xenophon. Lettere bliver det
selvfølgelig ikke af, at der tilsyneladende findes flere udgaver
af historien. Men here goes:

Amastris var datter (eller kusine i nogle versioner) til
perserkongen Darius III.

Efter Alexander den Stores sejr over perserne i 324 f. Kr.
indgik Amastris et påtvungent ægteskab med en af Alexanders
venner, en vis Craterus fra Makedonien. Han dør dog snart efter,
og Amastris gifter sig i 320 f. Kr. med kong Dionysos af
Herakleia. Han dør i 305 f. Kr., og Amastris overtager styret i
Heracleia på vegne af sin søn.

Hun grundlægger - eller måske snarere overtager og udvikler en
gammel græsk koloni - i denne periode den by (Amasra), der endnu
i dag bærer hendes navn. Den gang en vigtig by i området, i dag
en halvsøvnig fiskerby, der ifølge turistguiderne kan være
ganske underholdende og smuk at spadsere rundt i et par timer,
men heller ikke mere.

Kort tid efter bliver hendes by angrebet af Lysimachius, konge
af Thrakien, og i stedet for at lade sig overvinde på
slagmarken, gifter hun sig med ham. Det holder dog kun et års
tid, så forsvinder Lysimachius igen, han tager sig nemlig en
anden, politisk set mere fordelagtig ægteviv.

Og i 288 f. Kr. myrder hendes to sønner, Klearchos og Oxathres,
dronning Amastris - det er tilsyneladende ikke ganske klart
hvorfor - men mødre kan jo godt blande sig lidt for meget af og
til. Lysimachius hører om mordet, og han er tilsyneladende ikke
helt færdig med sin tidligere ægtefælle Amastris, for han kommer
farende (så vidt man nu kunne det dengang) med sin hær og
erobrer Herakleia 2 år senere, lader Klearchos og Oxathres
henrette, plyndrer byen og er væk igen, idet han overlader til
borgerne at drive deres by videre på egen hånd.

Der findes flere versioner af historien: At Amastris' sønner
skulle have ladet hende myrde ved at drukne hende skulle fx.
blot være rygter, som følge af at hun døde på en sørejse; disse
rygter tjente så Lysimachius som en bekvem undskyldning for at
rydde sønnerne af vejen og plyndre byen. Nogle kilder vil også  
vide, at det er en helt anden Lysimachius, nemlig kongen af
Troîka, der er på erobringstogt. Uanset hvad, har der været go'
gang i den langs Sortehavets kyst for et par tusind år siden!

I øvrigt har beboerne af Amasra ikke meget held med deres
selvstyre, for i 281 f. Kr. går byen under i et oprør, der ikke
lader sten på sten tilbage. Men det er en helt anden historie.

Dronning Amastris historie skulle - efter hvad jeg har læst -
findes hos flere af oldtidens historikere, bl. a. Strabo - som
selv stammer fra området, men først er født et par hundrede år
efter -  og en vis Memnon fra omkring 100 f. Kr., der skrev byen
- eller bystaten har det vel været - Herakleias historie. Hans
udgave er dog kun overleveret på anden hånd.

----------------------------------------------------------------

 
4: Administratrivialiteter
==========================

Dette nyhedsbrev udgives ca. 11 gange årligt af eBibliotek 1800.

Nyhedsbrevet er tænkt og udført i ren tekst og læses derfor
bedst med en skrifttype af Courier-typen ("skrivemaskineskrift")
på skærmen - hvis man vil se det, som det er tænkt. (Men det
kan sagtens læses med alle mulige andre skrifttyper ;-)

Den eneste oplysning om abonnenterne, der er tilgængelig for
udgiveren, er den email-adresse, du har oplyst. eBibliotek 1800
vil ikke på noget tidspunkt sælge eller udlevere denne
oplysning til tredjeperson.

Hvis du ikke mere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du
afbestille det ved at svare på det - fra den mailadresse, du er
tilmeldt på - med teksten UNSUBSCRIBE i emnefeltet.