================================================================
eBibliotek 1800                                 26. oktober 2003
                       Nyhedsbrev 9:2003

http://www.ebib1800.dk             mailto:postmester@ebib1800.dk
================================================================

Indhold
*******
       1: Aktuelle udgivelser
       2: Kommende udgivelser
       3: Baggrund: Colomba
       4: Administratrivialiteter

OBS! Dette er den første "rigtige" udgave af nyhedsbrevet med
anvendelse af mail-list-værktøjet Sprika LiteMail. De
forudgående testmails har set ok ud i hhv. Outlook Express og
Lotus Notes. Men hvis du har problemer med at læse indholdet,
vil jeg selvfølgelig gerne vide det.

_______________________________________________________________

1: Aktuelle udgivelser
======================

Den 12. oktober udkom

* Alexandre Dumas: Pauline (50.-)
  http://www.ebib1800.dk/abadumaspere.htm#pauline

  Alfred de Nerval deltager i ligsynet over en kvinde, der
  angiveligt skulle være hans hemmeligt elskede Pauline de
  Meulien, gift med grev Horace de Beuzeval. Men den døde kvinde
  er ikke Pauline, trods grevens påstand om det modsatte.

  Mere skal ikke røbes af plottet i denne roman. Den har været
  opført som skuespil i London med titlen "Levende begravet" og
  udgivet i Spanien som "Den morderiske Greve" - så ved man nok,
  hvor det bærer hen!

(ISBN 87-7979-051-8)

* Udgaven er baseret på

Alexander Dumas: Pauline de Meulien. F. A. Geisler og Sønners
Bogtrykkeri, København u. å. (1909 iflg. Dansk Bogfortegnelse)

*

Dette er en af de - vist ganske få - af Dumas egenhændige
romaner, der kan henregnes til genren "gotisk" roman. Sprogligt
har jeg ryddet lidt op i de mange Oh'er, der præger dialogen
mellem Alfred og Pauline, men der er stadig tale om fuldblods
romantik og uhygge!

---------------------------------------------------------------

* Carit Etlar: Fanø Folk (Gratis.-)
  http://www.ebib1800.dk/abaetlar.htm#fanofolk

  Denne lille fortælling - ikke kort nok til at være en novelle,
  ikke lang nok til at være en roman - indeholder i fire
  kapitler et liv: Fanøfiskeren Mads Knap, der ikke rigtig duer,
  men alligevel får et liv, som efter hans målestok ikke er så
  ringe endda sammen med sin Kirstine.

(ISBN 87-7979-049-6)

* Udgaven er baseret på

Carit Etlar: Fanø Folk - Sømandsfortælling. 89 sider.
Kunstforlaget Danmark, København 1913. (I samme: Skuespillet
"Salomon Bådsmand og hans Drenge")

*

Fanø Folk ligger meget sent i Etlars produktion - førsteudgaven
kom i 1896 - og indeholder mange af de stiltræk (af og til
direkte citater), der findes i tidligere samtidsfortællinger af
forfatteren. Stilen svinger noget, kapitlet om et besøg på
Fredensborg Slot under et zar-besøg er fx. næsten ovre i farcen.

Har man aldrig læst Etlar før - eller kender man ham kun fra
Gjøngehøvdingen og andre historiske fortællinger - synes jeg det
er en udmærket introduktion til denne side af ham.

--------------------------------------------------------------

* Prosper Merimée: Colomba (50.-)
  http://www.ebib1800.dk/abamerimee.htm#colomba

  Colomba er søster til Orso, der efter faderens død kaldes hjem    
  til Korsika for at indtage sin plads som familiens nye
  overhoved. Hun bekender sig til de gamle korsikanske skikke,
  hvor blodhævn er reglen, når en uret overgår familien.

  Faderen er blevet myrdet, og Colombas mistanke er rettet mod
  sagføreren Barricini. I et mandsdomineret samfund som det
  korsikanske kan Colomba som kvinde ikke selv tage sig af
  sagen, men hun har en stærk og målrettet vilje og viger ikke
  tilbage for noget i sine forsøg på at presse Orso, der efter
  flere års ophold i Frankrig har en mere moderat tilgang til
  sit hjemlands skikke, til at udføre det nødvendige.

(ISBN 87-7979-052-6)

* Udgaven er baseret på

Prosper Mérimé: Korsikansk Blodhævn. Oversætter ubekendt,
antagelig en genudgivelse af en ældre oversættelse. 251 s.
Aarhus Stiftsbogtrykkeri, Aarhus 1902. (Ikke i bogh.)

- alle udgaver i formaterne Adobe eBook Reader, Microsoft Reader
  og MobiBook

________________________________________________________________

2: Kommende udgivelser
======================

16. november kommer:

* George Sand: Hittebarnet
* Jules Verne: Keraban Stivnakke

- mere om dem i næste nyhedsbrev.

________________________________________________________________

3: Baggrund: Colomba
====================

I modsætning til den tidligere Mateo Falcone - en grum historie
om en uforsonlig faders egenhændige dom og straf over sin søn,
der efter hans begreber har begået et utilgiveligt forræderi
overfor familien - bygger Colomba på virkelige begivenheder og
Merimées personlige indtryk efter at han i 1839 rejste rundt på
Korsika i sin egenskab af Inspektør for de Nationale Monumenter
(det kom der også en bog ud af - "Notes d'un Voyage en Corse" -
hvor findes nogle af de første beskrivelser af Korsikas mange
forhistoriske mindesmærker).

I Olmeto syd for Ajaccio mødte han enken Colomba Bartoli. Han
fortæller om hende:

"Jeg mødte Madame Colomba, som laver fremragende geværkugler...
jeg charmerede denne dame ... og da vi tog afsked, kyssede vi
hinanden på korsikansk, hvilket vil sige: På munden."

Colomba var på dette tidspunkt 64 år, og havde været en af
drivkræfterne i en vendetta - blodhævn - i 1833 mellem
familierne Carabelli og Durazzo i den nærliggende landsby
Fozzano, hvor hun stammede fra. To mænd af familien Durazzo, og
enkens egen søn (hun var født Carabelli) var faldet som ofre.
Det var disse begivenheder, der gav Merimée inspirationen til
"Colomba".

Merimées roman er dog ikke en direkte genfortælling af
begivenhederne, snarere har han benyttet dem som kernen i en
skildring af Korsikas natur, folk og sædvaner. Virkelighedens
ældre enke er i romanen blevet til en ung pige (efter nogle
kilder inspireret af enkens smukke datter Catherine, som Merimée
skulle have været stærkt betaget af). Dertil har han føjet de to
engelske turister oberst Nevil og hans datter Lydia, som
tilfører beretningen dens mere lyse sider. Men også Colomba kan
opføre sig som en ung, småpjattet tøs, når hun ikke lige
beskæftiger sig med familiens ære. Modsætningerne kan tydeligst
ses i romanens sidste par kapitler under en udflugt med oberst
Nevil, hvor hun over få sider svinger mellem koket pigebarn og
ondskabsfuld hævnerske.

Man fremviser i Olmeto stadig Colombas hus - det kan ses nederst
på siden her:

http://www.olmeto.net/htfr/0003.htm

- men det er nu blot det hus, hvori hun levede som gammel (hun
døde først i 1861). De to tårnhuse eller "fæstninger", som
Merimée beskriver, findes dog vistnok stadig i Fozzano.

Colomba sætter også i dag sit præg på det korsikanske samfund,
hvilket vel alene skyldes Merimées roman. Gader, haller, selv en
campingplads har antaget hendes navn, og et produkt fra det
lokale ølbryggeri, tilsat krydderiplanter hentet i den lokale
maquis, er opkaldt efter hende.

---

I den mere kuriøse ende kan jeg ikke lade være med at nævne, at
Colomba også er emnet for flere (glemte) operaer, blandt andet
af den ligeledes ret glemte _danske_ komponist Axel Grandjean
(1847-1932) med libretto af H. P. Holst (1813-1893 - mere kendt
for "Slumrer sødt i Slesvigs jord" og "Den lille Hornblæser").
Den havde premiere på Det kgl. Teater 15. oktober 1882.

"Illustreret Tidende"s anmelder A. H. var ikke begejstret. Den
22. oktober 1882 skrev han bl.a.:

"...Vil man imaginere sig et billede af en opera, således som
den skulle være for at falde i publikums smag, uden at sætte
spekulative hoveder i bevægelse, behøvede man ikke at gå videre
end netop til 'Colomba'. Den fornødne ingrediens af kærlighed
med den rette blanding af tro og tvivl, lidt krudtrøg, som man
allerede synes at spore straks i begyndelsen, men som - til
behagelig spænding hele aftenen igennem - først eksploderer i
slutningen, en dermed i forbindelse stående bestandig tale om
blodhævn, klokkeklang og præstesang, helgenprocessioner og
militærmusik, alt under koloritten af det sydlandske, muntre og
bevægede liv, der fører os fra en virkelig balletsituation...
til en attenderet ditto med *smuglerkor'... Men hvorfor det i
grunden findes, er ikke mindre gådefuldt end det
'smuglermæssige' i folkenes fremgangsmåde, som dog kun består i,
at de ganske skikkeligt triller nogle tønder, ikke ud af, men
ned i en båd. Men måske har der været udførselstold på Korsika."

Med musikken står det ikke bedre til: "Originalitet og
oprindelighed i musikken er det ikke, der fængsler... Det kan
dog ikke nægtes, at 'Colomba' antyder betydelige fremskridt fra
komponistens første forsøg 'De to Armringe', og den åbenbarer
som helhed et talent, der har sin egentlige styrke på scenen, og
vel også vil finde sin virksomhed der."

- Så vidt vides er den aldrig blevet opført i nyere tid -
hvilket man muligvis bør være teknemmelig for...

________________________________________________________________

4: Administratrivialiteter
==========================

Dette nyhedsbrev udgives ca. 11 gange årligt af eBibliotek 1800.

Nyhedsbrevet er tænkt og udført i ren tekst og læses derfor
bedst med en skrifttype af Courier-typen ("skrivemaskineskrift")
på skærmen - hvis man vil se det, som det er tænkt. (Men det
kan sagtens læses med alle mulige andre skrifttyper ;-)

Den eneste oplysning om abonnenterne, der er tilgængelig for
udgiveren, er den email-adresse, du har oplyst. eBibliotek 1800
vil ikke på noget tidspunkt sælge eller udlevere denne
oplysning til tredjeperson.

Hvis du ikke mere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du
afbestille det ved at svare på det - fra den mailadresse, du er
tilmeldt på - med teksten UNSUBSCRIBE i emnefeltet.