===============================================================
eBibliotek 1800                                17. februar 2003
                       Nyhedsbrev 2:2003

http://www.ebib1800.dk            mailto:postmester@ebib1800.dk
===============================================================

Indhold
*******
       1: Fra hjemmesiden
          - Betaling med Visa/Mastercard
          - Statistik
       2: Aktuelle udgivelser
       3: Kommende udgivelser
       4: Om Michel Verne
       5: Administratrivialiteter

_______________________________________________________________

1: Fra hjemmesiden
==================

Betaling med Visa/Mastercard
-------------------------
Det er nu muligt at betale med Visa og MasterCard via den
amerikanske netbank PayPal. Betalingen foregår i Euro, og er
hovedsagelig rettet mod udlandsdanske og andre, der køber fra
udlandet. Efterhånden er det nemlig blevet sådan, at betalinger
fra udlandet til en dansk girokonto er belagt med gebyrer, der
er større end prisen på mine eBøger.

Og jeg har konstateret - via Memoware.com, hvor mine gratis-
udgaver også findes - at der tilsyneladende er en vis - omend
beskeden - vedvarende interesse for disse.

Jeg valgte så at oprette en konto hos Paypal, der efterhånden er
en stor og velrenommeret internet-betalingsformidler - det ejes
af verdens største online-auktionsfirma eBay. Dankort, eWire
mfl. her i landet er for dyre eller for ukendte til at være
aktuelle for et lille foretagende som eBibliotek 1800.

Danske kunder kan naturligvis også benytte betaling via PayPal,
hvis de ønsker det. Det går hurtigt, og jeg får de oplysninger
jeg skal bruge, uden at skulle vente 14 dage eller en måned på
at få en kontoudskrift fra BGBank. Det skal dog understreges, at
hverken jeg eller forlaget eBibliotek 1800 er ansvarlige
for eller har noget at gøre med evnt. efterfølgende forsøg på at
kapre kunder fra PayPals side.

Statistik
---------
Jeg skal nok lade være med at komme med omfattende statistikker
i hvert eneste nyhedsbrev! Men det er dog indtil videre
forholdvis interessant at følge downloadfrekevensen på de gratis
eBøger, så vi tager lige en omgang til:

Dickens' Juleeventyr er stadig den mest populære med 40
downloads fra eBibliotek 1800's hjemmeside siden midten af
januar - fordelt med 23 i Acrobat-format, 15 i MS-Reader-format
og 3 i MobiPocket-format.

Derefter følger
Ruskin: Kongen af Guldfloden med 24 downloads
Dickens: Livets Kamp med 15 downloads
Ingemann: Tre Fortællinger med 11
og
Ingemann: Den stumme Frøken med 8 downloads

Hertillands er der sammenlagt en klar overvægt på bøger i
Acrobat-format, tæt fulgt af Microsofts MS-Reader. eBøger i
Mobipocket-format har kun været hentet 7 gange - på trods af, at
det er det format, der kan bruges på flest platforme, incl. PC.

Men fra den amerikanske Memoware.com er de samme eBøger - og de
er her kun tilgængelige i MobiPocket-format - hentet sammenlagt
58 gange.
________________________________________________________________

2: Aktuelle udgivelser
======================

Den 17. februar udkom

* Wilkie Collins: Det hjemsøgte hotel (50.-)
  http://www.ebib1800.dk/abacollins.htm

Lord Montbarry har brudt sin forlovelse med Agnes Lockwood for i
stedet at gifte sig med grevinde Narona, som han har mødt i et
casino i Tyskland. Parret drager umiddelbart efter brylluppet
til Venedig, hvor de sammen med grevindens broder, baron Rivar,
og et par tjenestefolk, lever tilbagetrukket i et stort,
forfaldent palads. Montbarry, der har tegnet en livsforsikring
på 10.000 pund, dør snart efter af bronkitis.

Paladset, hvor de boede, bliver solgt og ombygget til hotel, og
familien Westwick - Montbarry-familien - arrangerer en
familiekomsammen i Venedig på netop dette hotel. Uden at vide,
at de sover i samme værelse som den afdøde lord beboede og døde
i, oplever medlemmer af familien søvnløshed, mareridt, mystiske
lugte og syner under deres ophold. Snart efter kommer også
grevinde Narona tilbage til Venedig, drevet af sin samvittighed
og en tro på, at et sidste møde med Agnes Lockwood skal blive
hendes skæbne.

---

Denne udgave er baseret på en oversættelse fra 1879 publiceret
som feuilleton i ugebladet "Nordstjernen". Oversætteren er
ukendt, men der er sandsynligvis tale om Louis Jordan.
Nærværende udgave er revideret efter den engelske original og
flere afsnit (bl.a. de 3 sidste kapitler, som var udeladt i den
gamle oversættelse) er nyoversat og indsat på deres rette
pladser.

Uden at kende *alle* de andre danske udgaver, tillader jeg mig
derfor med en vis stolthed at præsentere, hvad der (måske) er
den første komplette udgave på dansk af Collins' roman.

***************************************************************

* Jules & Michel Verne: Fyrtårnet ved Verdens Ende (50.-)
  http://www.ebib1800.dk/abaverne.htm

Den argentinske stat har netop færdiggjort et fyrtårn på
"Statsøen" - Isla de los Estados - ved Kap Horn, og landsætter
det første hold fyrvogtere - Vasquez, Felipe og Moriz - der skal
passe fyret i 3 måneder.

På "Statsøen" befinder sig imidlertid også en bande vragrøvere
under ledelse af Kongre og hans næstkommanderende Carcante -
folk der ikke viger tilbage for at narre skibe til forlis og
myrde besætningerne for at stjæle skibenes last. Deres eget skib
er imidlertid også forlist, og de kan ikke komme bort fra øen
ved egen hjælp.

Da avisodamperen "Santa Fé" (en aviso er et mindre militærfartøj,
mest brugt til meldetjeneste) forlader Statsøen for først at
vende tilbage tre måneder senere, er scenen sat til et drama på
liv og død mellem fyrvogterne og vragrøverne.

---

Udgaven er baseret på Victor Foss' (d. 1932) oversættelse fra "I
Ledige Timer" nr. 1:1907.

- i formaterne Adobe eBook Reader, Microsoft Reader
  og MobiBook

________________________________________________________________

3: Kommende udgivelser
======================

17. marts regner jeg med at udsende:

* Carit Etlar: Smuglerens Søn (50.-)

* B. S. Ingemann: Fire nye fortællinger (1850) (Gratis)
  - som indeholder:
    * De sidste Herrer af Gervansborg
    * Araberen i Constantinopel
    * Skolekammeraterne
    * Christen Bloks Ungdomsstreger

* Heinrich von Kleist: Noveller (50.-)
  - som indeholder:
    * Markise O...
    * Forlovelsen i St. Domingo
    * Jordskælvet i Chile
    * Tiggerkvinden i Locarno
    * Hittebarnet
    * Den hellige Cæcilie -eller- Musikkens magt
    * Tvekampen

- mere om dem i næste nyhedsbrev.

________________________________________________________________

4: Michel Verne (1861-1925)
=====================================

Som man kan se ovenfor, har jeg valgt at sætte Michel Verne på
som medforfatter til "Fyrtårnet ved Verdens Ende". Ganske vist
var fortællingen mere eller mindre klar til trykning ved Jules'
død i slutningen af marts 1905, men nyere forskning har vist, at
bogen er - skal vi sige - tilrettet af sønnen Michel. Hvor meget
er Michel og hvor meget Jules? Som almindelig læser uden tilgang
til originalmanuskripterne kan man kun gætte - ifølge en TV-
udsendelse vist på DR2 fornylig var Michel en habil forfatter -
og i stand til at skrive, så ingen kunne se, at det ikke var
Jules' værk.

Imidlertid er man inden for de sidste tyve år begyndt at udgive
Jules' originalversioner af de værker, Michel tilrettede og
udvidede, hvor man på den ene eller anden måde har kunnet finde
eller genskabe dem. Den originale "Le Phare du bout du monde"
fra 1901 er først udkommet i 1999 på et canadisk forlag
(Éditions A. Stanké, Montreal 1999).

Det forekommer mig derfor rimeligt, at det i de tilfælde, hvor
en udgave er den "gamle" - det var først omkring 1978 en
italiensk samler og Verne-forsker, Piero Gondolo della Riva,
påviste Michels medforfatterskab - angiver både fader og søn som
forfatter.

------------------------------------

Hvad Michel angår, findes der ikke meget umiddelbart
tilgængeligt. Den israelske Verne-entusiast Zvi Har'El skriver
bl.a. følgende (i en summarisk skyd-fra-hoften-oversættelse):

Michel blev født 3. august 1861. "Han voksede op som et typisk
problembarn med en fader, der var mere opslugt af sine bøger end
af at udfylde sin faderrolle. Michels personlighed havde den
samme oprørske ånd som faderens, der imidlertid havde fået afløb
for den gennem sine skriverier... Michel voksede op og
akkumulerede en større gæld, og fader Jules reagerede efter sin
tids mønster: Som trettenårig kom han på en anstalt for
sindslidende et års tid, og som sekstenårig ligeledes et år til
søs.

Da han var 18, forlod Michel skolen for at flygte med en
skuespillerinde... og i 1883 forførte han en sekstenårig klaver-
elev uden at nævnte, at han allerede var gift - de fik to børn i
hurtig rækkefølge. Jules forsørgede Michels forladte første
kone, der dog snart gik med til skilsmisse. Men faderens og
sønnens veje skiltes for nogen tid på grund af dette.

De blev dog genforenet af deres fælles interesse for at skrive
nogle år senere, og Michel blev faderens rådgiver efter
forlæggeren Pierre-Jules Hetzels død. Michel var tidligt begyndt
at sammenblande sin egen identitet med faderens, og ændrede sit
navn til Michel Jules-Verne - hvilket var medvirkende til at han
fik sine værker udgivet som faderens, idet forlagene antog M.
Jules-Verne for "Monsieur Jules Verne".

I 1890 forsøgte Michel sig - til at begynde med uden større held
- som fabrikant af en selvopfunden ovn og senere cykler. Han var
også indblandet i Verdensudstillingen i Paris 1900, og foretog i
den sammenhæng adskillige rejser til Rusland, Sibirien, Silesien
og Rumænien for et mineforetagende. Efter Verdensudstillingen
drev han en papirmølle (den brændte), derefter forsøgte han sig
som bankmand, men trak sig tilbage frem for at deltage i nogle
ulovlige transaktioner.

Lige før faderens død solgte han sine aktier i tinminer efter
Jules' råd. Da han således ikke havde andet at foretage sig
efter faderens død, begyndte han at stå for udgivelsen af de
mere eller mindre færdige værker, denne havde efterladt sig.
Både han og senere hans søn Jean-Michel påstod indtil Jules'
efterladenskaber blev offentligt tilgængelige, at der kun var
foretaget mindre, rent redaktionelle ændringer. Som det har vist
sig, foretog han i virkeligheden betydelige ændringer og
tilføjelser (i et enkelt tilfælde skrev han hele historien selv
og udgav den under Jules' navn).

I 1913 afleverede han "den sidste eventyrlige rejse" - Mission
Barsac - til forlæggeren. Samme år begyndte han at indspille
"Kaptajn Grants Børn", som dog først blev færdig i andet forsøg,
derpå "Jean Morenas' Skæbne" (1916), "Det sorte Indien" (1917),
"Sydstjernen" (1918), "Begum'ens Millioner" (1919) og "Michel
Strogoff" (1923, ufuldendt, muligvis ikke under Michels
supervision - han havde solgt filmrettighederne i stor stil på
dette tidspunkt - den var planlagt til at vare 3 timer!)
(Filmlisten stammer i store træk fra Andrew Nash's hjemmeside
"Collecting Jules Verne")

Michel Jules-Verne døde i 1925.

________________________________________________________________

5: Administratrivialiteter
**************************

Dette nyhedsbrev udgives ca. 11 gange årligt af eBibliotek 1800.

Nyhedsbrevet er tænkt og udført i ren tekst og læses derfor
bedst med en skrifttype af Courier-typen ("skrivemaskineskrift")
på skærmen - hvis man vil se det, som det er tænkt. (Men det
kan sagtens læses med alle mulige andre skrifttyper ;-)

Den eneste oplysning om abonnenterne, der er tilgængelig for
udgiveren, er den email-adresse, du har oplyst. eBibliotek 1800
vil ikke på noget tidspunkt sælge eller udlevere denne
oplysning til tredjeperson.

Hvis du ikke mere ønsker at modtage nyhedsbrevet, skal du blot
følge anvisningerne nedenfor.


________________  HotList Mailinglist _________________
Du modtager denne mail fordi du er tilmeldt mailinglisten: eBibliotek 1800 Nyheder.

Afmelding: (kode udeladt)

Du kan oprette din egen mailingliste ved at klikke hér: http://www.lavasoft.dk/hotlist