===============================================================
eBibliotek 1800                                19. oktober 2002
                       Nyhedsbrev 6:2002

http://www.ebib1800.dk            mailto:postmester@ebib1800.dk
===============================================================

Indhold
*******
     1: Fra hjemmesiden
     2: Aktuelle udgivelser
     3: Kommende udgivelser
     4: Nyt fra Mobipocket: Reader i Standard/Pro-versioner
     5: Baggrund: Guyana i 1772
     6: Administratrivialiteter

_______________________________________________________________

1: Fra hjemmesiden
==================

Der har tilsyneladende været et kortvarigt problem med
tilmeldingen til dette nyhedsbrev - et par stykker af de, der
har tilmeldt sig, har ikke fået bekræftelse fra LavaSoft på
tilmeldingen. Tilsyneladende er de dog alligevel indsat på
listen.

De oplysninger om framelding, der fremgår af bekræftelsen fra
LavaSoft, ses også i de sidste linier af hvert nyhedsbrev.

________________________________________________________________

2: Aktuelle udgivelser
======================

Den 16. oktober udkom

* Carit Etlar: Dronningens vagtmester (50.-)

* Eugène Sue: Hercules Tapper - eller - Guyana i 1772 (50.-)

i formaterne Adobe eBook Reader, Microsoft Reader, MobiBook og
RocketBook.
________________________________________________________________

3: Kommende udgivelser
======================

18. november regner jeg med at udsende:

* Charles Dickens: Nelly og hendes bedstefader (75.-)

Nelly Trent, hvis forældre er døde, bor hos sin bedstefar i
dennes antikvitetsforretning i London. Bedstefaderen er
forfalden til spil, og mister alt, da lånehajen, den uhyggelige
mr. Quilp, forlanger gælden indfriet.

Nelly og den efterhånden totalt åndsformørkede bedstefader
forlader antikvitetsbutikken en nat, og i en panisk flugt fra
mr. Quilp og den forhadte storby drager de ud på landevejene,
hvor de flakker om og møder allehånde sære eksistenser.

---

En af mine absolutte Dickens-favoritter, siden jeg som ca. ti-
årig stiftede bekendtskab med den i form af en fjernsynsserie
engang i 1960'erne. Dengang skræmte mr. Quilp nærmest livet af
mig - ved den seneste genlæsning er han stadig noget til den
uhyggelige side, men hvad der er mere uhyggeligt er Dickens'
beskrivelser af bedstefaderens adfærd, når spillelidenskaben
bringer ham ud af seniliteten.

Det var først i en senere tidsalder, at videnskaben kortlagde
adfærden hos den dybt afhængige - det være sig alkoholiker,
spiller, narkoman - men det er taget på kornet her, fx. i
scenerne på kroen "Den tapre Soldat" i 1. dels kapitel 28-29.

* Alexandre Dumas d. Æ.: Galejslaven Gabriel Lambert (25.-)

Dumas sidder i Toulon og skriver på et skuespil. En dag møder
han en flok "slaver" - livstidsfanger fra "galejerne", fængslet
i Toulon - og til sin overraskelse genkender han en af dem, som
fortæller ham, at hans navn er "Vicomte Henri de Faverne." Dumas
mindes omstændighederne omkring deres møde fire år tidligere: En
duel, hvor Dumas deltog som sekundant. De Faverne havde ved den
lejlighed kæmpet mindre end godt, og i det hele taget ikke
opført sig som en aristokrat burde - efter Dumas' mening.

Tilbage i Paris kontakter Dumas en vis dr. Fabien, der gennem
forskellige andre personer fortæller vicomtens historie - en
historie om en i enhver henseende foragtelig person, om bedrag,
falskneri og fejghed.

---

Dumas skrev sideløbende med sine historiske romaner en serie
historier fra sin samtid, som ikke er særlig kendte, og kun
udgivet i ganske få udgaver på dansk.

Dette er en af dem; og tillige et af de værker, om hvilke
specialisterne er nogenlunde enige om, at det er skrevet af
Dumas selv - ikke en af de talrige "negre" han benyttede i sin
"romanfabrik".
________________________________________________________________

4: Mobipocket Reader Standard/Pro-versioner
===========================================

Så ku' Mobipocket heller ikke nære sig for at opdele sit ebogs-
læse-program i to versioner - en gratis standard og en pro-
version til 19,95 US$ (eller 20,95 €, hvis man køber fra
Mobipockets tyske eller franske hjemmeside). Altså ca. dobbelt
så dyr som den nærmeste konkurrent på markedet for eBøger på
håndholdte computere, PalmReader Pro.

Den gratis version af MobiPocket Reader kan dog - ligesom den
gratis version af PalmReader - stadig bruges til det
essentielle: Nemlig at læse eBøger.

Forskellene i Standard- og Pro-versionen kan ses her:

[Link fjernet. MobiPocket blev opkøbt af Amazon, og sitet er ikke mere tilgængeligt.]

- og Pro-versionen indeholder efter min opfattelse ikke noget,
der er uundværligt.
________________________________________________________________

5: Baggrund: Guyana i 1772
==========================

Som nævnt i sidste udgave af nyhedsbrevet, har jeg samlet lidt
spredte oplysninger sammen om Hollandsk Guyana (i dag hedder
landet det Surinam) og baggrunden for Sue's "Hercules Tapper":

---

Surinam-området blev koloniseret af englænderne og hollænderne i
1600-tallet, i 1667 blev området officielt en hollandsk koloni,
efter hvad der set i historiens klare lys måske kan betegnes som
en af de tåbeligste handler nogensinde: Hollænderne byttede Ny
Amsterdam-kolonien for nogle britiske besiddelser i det nordlige
Sydamerika. Ny Amsterdam hedder i dag New York...

Efterhånden udviklede kolonien sig fra at være 2-3 mindre byer
ved kysten til en egentlig koloni med hvad dertil hører af
plantager osv. Produkterne var overvejende sukker, kaffe og
kakao, og arbejdskraften var her som i andre europæiske
tropekolonier negerslaver - som Sue nævner det, bl.a. fra
coromantyn-stammen og kongeriget Loango i det nuværende
Centralafrika. Negerslaverne var koloniherrerne langt overlegne
i antal (på et tidspunkt ca. 1000 kolonister og 50.000 slaver).

Fra ca. 1750 begynder flygtede slaver at danne selvstændige
samfund i det indre af landet - dette er de såkaldte maroons
eller - i datidens danske oversættelse - maron-negre. Disse
samfund vedligeholdt deres afrikanske kulturarv, og de stammer,
der opstod dengang, findes i landet den dag i dag.

Oprør var der masser af, men de fleste i en beskeden og hurtigt
nedkæmpet målestok. Det mest omfattende oprør fandt sted i 1763,
hvor mere end 2.500 flygtede slaver holdt byen Berbice besat i
henved 10 måneder. Den øverste leder kaldte sig Guvernør af
Berbice og forlangte i et brev til kolonimagten at landet blev
delt i to selvstændige, hvoraf den ene skulle tilhøre
maroon'erne. At oprøret overhovedet blev nedkæmpet, skyldtes
vist nok uenighed blandt oprørslederne og at kolonimagten fik
militær hjælp fra de engelske og franske nabokolonier.

Men skønt lederne af Berbice-opstanden gennem det næste års tid
blev jagtet og henrettet på mange opbyggelige måder, fortsatte
negrene med at flygte og slutte sig til samfundene i landets
uudforskede indre. Og maroon'erne fortsatte i mindre stil med at
gøre udfald mod plantagerne for at skaffe sig våben og
ammunition. Da den permanente trussel fra dem blev for alvorlig,
etablerede man i 1770 et militærkorps af maroon-negre, der lod
sig hverve til at slås for kolonistyret mod at få amnesti,
frihed for sig selv og deres familie, samt en mindre løn. I 1772
oprettedes endnu et korps "De sorte Jægere", bestående af
slaver, der var frikøbt af regeringen til dette formål!

Og det er også i 1772, at den hollandske regering sender 500
soldater til Guyana for at nedkæmpe maroon'erne - baggrunden for
Sue's roman. Men selv om romanen slutter med Hercules'
hjemsendelse, "fordi krigen er forbi", holder dette dog ikke
stik. Den stod på frem til 1793 som en blanding af guerrilla-
krig og spredte slaveoprør.

---

Og hvor finder pariserforfatteren Sue så inspiration til dette
eksotiske eventyr? Han har så vidt vides ikke selv været i
Surinam/Hollandsk Guyana, men der er stor sandsynlighed for, at
han har kendt John Gabriel Stedman: Narrative of a Five Year's
Expedition Against the Revolted Negroes of Surinam. London 1796,
som er oversat til flere andre sprog, bl.a. fransk. Stedman's
bog indeholder eksempler på lokal sprogbrug og mange særdeles
illustrative stik af ingen mindre end William Blake, for en dels
vedkommende efter Stedman's egne tegninger. Der findes også et
uddrag - "The Narrative of Joanna" - som udkom i London 1838,
hvilket tyder på, at Stedmans bog stadig har været i omløb på
det tidspunkt, hvor Sue skrev Hercules Tapper. Jeg har desværre
ikke haft lejlighed til at læse den i sin helhed, men
interesserede kan finde Joanna-uddraget på nettet, og hvis man
stadig skulle være i tvivl, findes en af illustrationerne til
Stedmans bog - "The skinning of the Aboma" her:

Boaslangen flås

Billedet beskriver flåningen af en 22 fod lang boaslange, på
præcis den måde, Sue beskriver dette i Hercules Tapper.

[Disse spredte iagttagelser er naturligvis ikke den fulde og
hele sandhed om hverken Sue's værk eller slaveoprøret i Surinam
- blot den version af virkeligheden, jeg kan finde på denne dag
i året 2002 !]
________________________________________________________________

6: Administratrivialiteter
**************************

Dette nyhedsbrev udgives ca. 11 gange årligt af eBibliotek 1800.

Nyhedsbrevet er tænkt og udført i ren tekst og læses derfor
bedst med en skrifttype af Courier-typen ("skrivemaskineskrift")
på skærmen - hvis man vil se det, som det er tænkt. (Men det
kan sagtens læses med alle mulige andre skrifttyper ;-)

Den eneste oplysning om abonnenterne, der er tilgængelig for
udgiveren, er den email-adresse, du har oplyst. eBibliotek 1800
vil ikke på noget tidspunkt sælge eller udlevere denne
oplysning til tredjeperson.

Hvis du ikke mere ønsker at modtage nyhedsbrevet, skal du blot
følge anvisningerne nedenfor.

________________  HotList Mailinglist _________________
Du modtager denne mail fordi du er tilmeldt mailinglisten: eBibliotek 1800 Nyheder.

Afmelding: (kode udeladt)

Du kan oprette din egen mailingliste ved at klikke hér:
http://www.lavasoft.dk/hotlist