• Pagebreve

Pagebreve er tænkt og skrevet som en pastiche over en ung mands korrespondence med hjemmet i midten af 1700-tallet. Vi har derfor ikke i dette tilfælde set det som vor opgave at give sprog og retskrivning et mere moderne tilsnit - tværtimod. Det ville ødelægge hele idéen med værket.

Her følger forfatterens egen introduktion til bogen:

"Disse Breve er udtagne af Oberst Erik Høegs Papirer og omfatter et Tidsrum af 10 Aar fra hans femtende Aar at regne. De er skrevne i Slutningen af den underlig bigotte Christian VI og hans dansk-hadende Dronnings Regering, og de afsluttes under den livsglade, elskværdige, udsvævende Frederik V, den Dag, da hans skønne Dronning Louise døer, "den mest elskede af alle Danmarks Dronninger".

Mange Breve er udeladte og for at lette Læsningen er Stavemaaden lempet noget frem i Tiden, dog ikke konsekvent; thi den store Forandring i Erik Høegs Liv fra Christian VI's tyske til Frederik V's mere franske Hof, hans Ophold i Jylland og i Udlandet m. m. sætter stærke Spor i hans Breve."

 

 

Lasse Månsson fra Skåne

Lasse Månsson fra Skåne

50,00 kr. (vejl.)

Jonathan

Jonathan

50,00 kr. (vejl.)

Soldater

Soldater

50,00 kr. (vejl.)

Typer

Typer

30,00 kr. (vejl.)

Spind og Rust

Spind og Rust

25,00 kr. (vejl.)

Rundt om Roskilde Fjord

Rundt om Roskilde Fjord

25,00 kr. (vejl.)

 

P. Fr. Rist:
Pagebreve

  • ISBN 978-87-7979-154-1
  • 25,00 kr. (vejl.)  • - Find den billigst med bogpriser.dk eller bog.nu


    Du kan også købe den direkte fra vor distributør ebog.dk.

Tags: P. Fr. Rist