Om eBibliotek 1800

Forlaget eBibliotek 1800 er et hobbyforlag, som har eksisteret siden maj 2002. Vi udgiver fortrinsvis tekster fra perioden ca. 1800-1950.

Vi er ikke professionelle "bogfolk", men drives af en kærlighed til bøger og den periode, vi beskæftiger os med, som har (for)fulgt os så længe vi kan huske.

Nogle af forfatterne, hvis værker kan købes eller læses her på siderne, regnes af mange nu om stunder for børnebogsforfattere. Men de fleste af deres værker blev ikke oprindelig skrevet specielt med et børnepublikum for øje. Andre er i stor stil glemte - i hvert fald i Danmark, selv om de måske stadig er populære eller i hvert fald læste i deres hjemland og andre steder i verden. Men selv om det måske ikke i alle tilfælde er "glemte perler", der kommer for dagens lys, er de dog nok den tid værd, det tager at læse dem!

Bøgerne er nænsomt bearbejdede - vi har, om man så må sige, fjernet de "typografiske forhindringer" for den nutidige læser - "aa" er lavet om til "å" og store begyndelsesbogstaver i navneord er ændret til små. "Gotisk skrift" (fraktur) i originalerne er naturligvis ikke bibeholdt. I visse tilfælde er der ændret dele af teksten til mere nutidigt dansk, hvis det er skønnet hensigtsmæssigt, og tilføjet nyoversatte, manglende afsnit fra de originale tekster. Det er selvfølgelig en smagssag, om man så synes om det - det gør muligvis vore udgaver mindre egnede til studiebrug, i hvert fald for de danske forfatteres vedkommende, men det er heller ikke det primære formål med dem - vores formål er at gøre de gamle bøger tilgængelige for nutidige læsere uden at man behøver at have en doktorgrad for at tyde dem. En nutidig oversætter af et udenlandsk værk fra 1800-tallet vil jo heller ikke eftergøre datidens danske retskrivning med store bogstaver i starten af navneord, aa i stedet for bolle-å osv.

Mange af datidens udgaver var fælles dansk/norske udgaver. Norske udtryk i bøgerne er naturligvis fordansket - hvilket som regel ikke vil sige alverdens, datidens norsk lå meget tæt op ad dansk. eBibliotek 1800 ønsker ikke at fratage forfatteren hans eller hendes egenart eller værket den charme og stemning, der ligger i den gammeldags sprogbrug. De fleste af de gamle forfattere kan nemlig rigtig godt være sig selv bekendt uden at blive bearbejdet og forkortet til ukendelighed!

Enkelte værker, som ikke tidligere er udkommet på dansk, eller hvor den gamle oversættelse har forkortet den originale historie til ukendelighed, er nyoversat, med en sprogbrug, der passer til bøgerne og deres tid, men uden overdreven sproglig arkaisering.

Selv om det så måske stadig godt kan kræve en vis indlevelsesevne - eller stædighed, om man vil - at læse de værker, eBibliotek 1800 udgiver, tør vi godt love, at historierne i sig selv trods deres alder bestemt ikke fejler noget!

eBibliotek 1800 udgiver kun bøgerne i elektronisk form - alle bøgerne er håndkodede i en teksteditor, og der er anvendt en så tilpas minimalistisk formatering, at de skulle kunne læses med de fleste ebogs-læsere, og konverterer til iBooks og Kindle uden problemer.