Om eBibliotek 1800 - eBibliotek 1800

[Hjem]
Gå til indhold
Hvem og hvad er eBibliotek 1800?
Forlaget eBibliotek 1800
er et hobbyforlag, som har eksisteret siden maj 2002. Vi udgiver fortrinsvis tekster fra perioden ca. 1800-1950.

Vi er ikke professionelle "bogfolk", men drives af en kærlighed til bøger og den periode, vi beskæftiger os med, som har (for)fulgt os så længe vi kan huske.

Det skal også bemærkes, at "vi" i de senere kun er én person, og at eBibliotek fungerer som hans "avatar" i boguniverset – så at sige …

Hvad kan man finde hos os?
Som sagt, fortrinsvis bøger fra perioden 1800-1950. Men ældre værker har også sneget sig ind, som fx. Don Quixote.

Nogle af forfatterne, hvis værker kan købes eller læses her på siderne, regnes af mange nu om stunder for børnebogsforfattere – mange danske forlæggere har tilsyneladende gennem tiden haft en tåbelig forestilling om, at eventyr, spænding og fantasi kun er for børn – og op gennem 1900-tallet har man desuden tilsyneladende ment, at børn i stadig mindre grad var i stand til at læse, så bøgerne er forkortet, skåret til, og somme tider ligefrem "gendigtet". Men de fleste af de bøger, som folk som Kaptajn Marryat og Jules Verne skrev, var ikke oprindelig rettet specielt til et børnepublikum. Andre er i stor stil glemte – i hvert fald i Danmark, selv om de måske stadig er populære eller i hvert fald læste i deres hjemland og andre steder i verden. Udvalget er heller ikke bestemt af "salgbarhed" eller om der er tale om "kvalitetslitteratur" – men af, hvad vi på et givet tidspunkt har haft lyst til at læse. Men selv om det måske ikke i alle tilfælde er "glemte perler", der kommer for dagens lys, er de dog nok den tid værd, det tager at læse dem!

Bøgerne er nænsomt bearbejdede – vi har, om man så må sige, fjernet de "typografiske forhindringer" for den nutidige læser - "aa" er lavet om til "å" og store begyndelsesbogstaver i navneord er ændret til små. "Gotisk skrift" (fraktur) i originalerne er naturligvis ikke bibeholdt. I visse tilfælde er der ændret dele af teksten til mere nutidigt dansk, hvis det er skønnet hensigtsmæssigt, og tilføjet nyoversatte, manglende afsnit fra de originale tekster. Det er selvfølgelig en smagssag, om man så synes om det – det gør muligvis vore udgaver mindre egnede til studiebrug, i hvert fald for de danske forfatteres vedkommende, men det er heller ikke det primære formål med dem – vores formål er at gøre de gamle bøger tilgængelige for nutidige læsere uden at man behøver at have en doktorgrad for at tyde dem. En nutidig oversætter af et udenlandsk værk fra 1800-tallet vil jo heller ikke eftergøre datidens danske retskrivning med store bogstaver i starten af navneord, aa i stedet for bolle-å osv.

Mange af datidens udgaver var fælles dansk/norske udgaver. Norske udtryk i bøgerne er naturligvis fordansket – hvilket som regel ikke vil sige alverdens, datidens norske "bokmål" lå meget tæt op ad dansk. eBibliotek 1800 ønsker ikke at fratage forfatteren hans eller hendes egenart eller værket den charme og stemning, der ligger i den gammeldags sprogbrug. De fleste af de gamle forfattere kan nemlig rigtig godt være sig selv bekendt uden at blive bearbejdet og forkortet til ukendelighed!

Enkelte værker, som ikke tidligere er udkommet på dansk, eller hvor den gamle oversættelse har forkortet den originale historie til ukendelighed, er nyoversat, med en sprogbrug, der passer til bøgerne og deres tid, men uden overdreven sproglig arkaisering. Du vil også finde en del titler, som kun er udkommet på dansk som avis- eller bladføljetoner, og som traditionelle forlag ikke vil røre med en ildtang – ikke fordi de er dårlige (der er mange kendte og udmærkede forfattere, der kun er udgivet i den form på dansk), men fordi de er for besværlige at konvertere.

Selv om det så måske stadig godt kan kræve en vis indlevelsesevne – eller stædighed, om man vil – at læse de værker, eBibliotek 1800 udgiver, tør vi godt love, at historierne i sig selv trods deres alder bestemt ikke fejler noget!

eBibliotek 1800 udgiver kun bøgerne i elektronisk form - alle bøgerne er håndkodede i en teksteditor, og der er anvendt en så tilpas minimalistisk formatering, at de skulle kunne læses med de fleste ebogs-læsere. Forvent ikke efterligninger af trykte bøger med sidetal osv. – ebøger og pbøger er forskellige medier med forskellige muligheder og begrænsninger, og det er efter vores mening en misforståelse – omend ganske underholdende for tilrettelæggeren – at forsøge at få en eBog til at ligne sit trykte forlæg.
Gratis eBøger?
Siden april 2022 er vores  nye titler gratis at downloade, så længe det er til dit eget brug, og ikke til kommerciel udnyttelse.

De gratis ebøger er fortrinsvis genudgivelser af vores gamle titler i det forældede epub 2-format, som udkom mellem 2002 og 2016, i teknisk opdaterede udgaver (og vi har også givet teksten en ny overhaling). Men indimellem kommer der også nye titler til samme lave pris.

Det er en lidt langsommelig procedure, da de ældste bøger er baseret på filer fra 2002, så de får samme overhaling, som om det var helt nye tekster, ligesom forsiderne bliver udskiftet med nye. Så hvis der er en af de betalingsbelagte bøger, du vil læse, så skal du ikke holde vejret og regne med den bliver gratis i næste uge … og ved at købe en eller flere af vores bøger, er du med til at holde stedet her kørende.
Hvorfor nu det?
Hvorfor gratis? Årsagen er den simple, at økonomien i at lave ebøger i Danmark efterhånden er af en sådan beskaffenhed, at vi i de senere år i stigende grad har arbejdet nærmest gratis. Men da vi ikke har tænkt os at holde op med at læse, og i løbet af de tyve år, vi har på bagen som egentligt forlag, har en vis ekspertise i at lave ebøger, så synes vi, at vi lige så godt kan lade andre få glæde af det, vi alligevel ikke tjener noget på.

Vi har dog stadig en opfattelse af, at hvis man vil tjene penge på vores arbejde, så skal man også honorere det – så vores bøger er kun gratis, så længe det er til eget brug.
"Stødende indhold"
Som tiderne er, vil det nok være på sin plads at gøre opmærksom på, at de gamle bøger kan have indhold, som nogen kan blive stødt over.

Vi beklager meget, men fortiden  – og for den sags skyld også nutiden – var og er ikke pakket ind i lyserødt crepepapir og skumfiduser. Synet på vores medmennesker, hvad enten det så har været religion, køn, hudfarve, etnicitet, samfundsstatus osv. ad libitum, har ikke altid levet op til de høje krav, visse grupper stiller i dag (og for resten trives intolerance jo stadig i bedste velgående, både bevidst og ubevidst, rundt omkring!)

Så vi kan se, hvordan vi var engang – og måske glæde os over, at sådan er vi trods alt ikke helt mere. Men hvis vi pakker fortiden af vejen, risikerer vi blot at glemme den, og så er vejen banet for at lave de samme idiotiske fejltagelser igen. Så lad os huske vores historie og være gode ved hinanden fremadrettet!

I hvert fald kan og vil vi ikke her på eBibliotek være ansvarlige for en given forfatter eller oversætter udtrykte sig for 100 eller 200 år siden. Vi vil heller ikke påtage os at være censorer, smagsdommere eller stå for gennemgribende revision af de gamle tekster for at tækkes en eller flere selvbestaltede dommerpaneler eller "woke"-grupperinger.

Vi går ud fra, at læserne godt selv kan finde ud af at skille tingene ad, men … kan du ikke li' det, så læs noget andet …
Tilbage til indhold