Ofte stillede spørgsmål

 1. Hvad med support ?
 2. Jeg har fundet en fejl!
 3. Jeg foretrækker at læse mine bøger på papir - kan jeg udskrive en e-bog fra eBibliotek 1800 ?
 4. Hvad er "ophavsretsfrie" værker?
 5. Når jeg har fået fat i bogen, kopierer jeg den til alle mine venner - ahhhhhahaha!
 6. Hvorfor betale for at læse bøger, som ingen har rettigheder til ?
 7. Jeg har skrevet en bog - vil eBibliotek 1800 distribuere den for mig ?
 8. Kan man låne eBøger på bibliotekerne?
 9. Nogle af jeres bøger er gratis – gælder der andre regler for dem?

 1. Hvad med support ?

  Vi forsøger gerne at hjælpe, men eBibliotek 1800 er ikke i besiddelse af et eksemplar af alle de maskiner og programmer, bøgerne kan læses med. Problemer med læseprogrammerne skal derfor fortrinsvis rettes til det firma, der har lavet programmet/fabrikeret readeren eller til forhandleren, hvor du har købt bogen, og problemer med din evt. ebogs-læser til det den forhandler, der har fabrikeret maskinen.

  [[Tilbage Til Top]]

   

 2. Jeg har fundet en fejl!

  Fejl i teksten kan skyldes så meget. Oversætterne har hver deres måde at gøre tingene på, en speciel jargon eller tidstypisk grammatik; nogle udelader måske afsnit, de finder uklare; nogle har nogle faste udtryk, som falder dem (måske lidt for ofte) i pennen - og så videre. Det er vel ikke deciderede fejl.

  Hvad angår egentlige stavefejl eller lignende, så - altså, vi er jo kun mennesker, også her på forlaget. Alle eBibliotek 1800-udgaver er enten skrevet fra bunden (vore egne oversættelser), eller scannet og OCR-læst. Alle udgivelser er behandlet i et in-house-program, der retter de mest almindelige OCR-fejl, gennemlæst mindst én gang for manuel tilretning og rettelser af fejl, og endelig har de været en tur gennem stavekontrollen i Microsoft Word mm.

  Men det kan altså smutte, og det vil vi da gerne vide!

  [[Tilbage Til Top]]

   

 3. Jeg foretrækker at læse mine bøger på papir - kan jeg udskrive en e-bog fra eBibliotek 1800 ?

  Ja - og nej. eBibliotek 1800's udgaver er tænkt til læsning på en skærm, og opsætningen i de formater, vi udgiver, er lavet med dette formål for øje.

  Afhængigt af, hvilket program, du benytter til at læse bogen i, kan du muligvis udskrive en eBog (det er de færreste eBogs-læse-apparater, der har denne mulighed). Du skal dog være opmærksom på, at epub-formatet ikke er beregnet til udskrivning, så resultatet kan komme til at se temmelig særpræget ud, og at en del af bøgerne er på ganske mange sider, når de bliver printet - fx. var Greven af Monte-Cristo i den gamle pdf-udgave tilpasset A5-format på henved 2000 sider - så det kan let gå hen og blive en dyr affære.

  [[Tilbage Til Top]]

   

 4. Hvad er "ophavsretsfrie" værker?

  De danske regler for ophavsret har som hovedbetingelser for at ophavsretten er ophørt, at

  • Forfatteren (og/eller oversætteren, hvis det er et oversat værk) er død for mere end 70 år siden.
  • Hvis der ikke er angivet forfatter og/eller oversætter er det forlagets udgivelsesdato, der er afgørende for, hvornår ophavsretten ophører.

  Derudover er der nogle særlige regler for forlagsrettigheder til posthumt udgivne værker og fx. fotos taget før 1970.

  Især hvad oversættere angår, kan det imidlertid være vanskeligt at fastslå, om værket overholder betingelserne - der skrives sjældent store biografier om oversættere, og de står ikke i nogen leksika, medmindre de har gjort sig bemærket på anden vis.

  eBibliotek 1800 har gjort sig mange anstrengelser for at sikre, at vi overholder ophavsretslovgivningen. Fejl forekommer, hver gang der er mennesker og maskiner indblandet, og hvis nogen kan påvise, at en af vores udgivelser ikke overholder betingelserne for ophavsrets-frihed, vil værket eller værkerne naturligvis blive fjernet.

  Det skal desuden bemærkes, at ifølge den danske lovgivning er ophavsret til egne værker er noget, man har pr. automatik - det er ikke noget, der skal hævdes ved forskellige mærker. ©-tegnet tjener således i Danmark kun som en tydeliggørelse - det er ikke påkrævet. Ej heller kan ophavsret forlænges eller fornyes, som det fx. er tilfældet i USA.

  [[Tilbage Til Top]]

   

 5. Når jeg har fået fat i bogen, kopierer jeg den til alle mine venner - mwahhhhhahaha!

  Sandt nok - kopibeskyttelsen er ringe. Men det, at disse tekster er gjort tilgængelige på 'nettet, og leveres i et let kopierbart format, betyder ikke, at hvem som helst må gøre hvad som helst med dem. Der er i de fleste tilfælde foretaget en mere eller mindre gennemgribende bearbejdelse af teksten, og selv om det måske ikke i alle tilfælde ligefrem gør det til et kunstværk i sig selv, betyder det, at udgaverne er unikke, og at eBibliotek 1800 og Kim og Vivi N. Jensen har ophavsretten til vore udgaver i vor opsætning.

  Det står enhver frit for selv at scanne tekster ind fra en ophavsretsfri kilde og lave sine egne eBøger.

  De gratis uddrag, der hentes herfra og fra boghandlernes hjemmesider, kan frit kopieres til højre og venstre (fordi vi siger, det er ok, og fordi det er reklame for eBibliotek 1800!). Men eBibliotek 1800-udgaverne er stadig ophavsretsligt beskyttet som alle andre bøger og al anden software - m.a.o. det er ulovligt at kopiere betalingspligtige eBøger til andet end eget brug. Det er ok at lave en kopi til den bærbare og lommecomputeren - men det er ikke lovligt at lave en kopi til naboen eller Knud henne i nr. 8!

  Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis overhovedet er muligt at kopiere de udgaver, der er lånt på bibliotekerne eller købt fra boghandlerne - der anvendes forskellige former for beskyttelse, som vi ikke har eller ønsker at have indflydelse på herfra!

  [[Tilbage Til Top]]

   

 6. Hvorfor betale for at læse bøger, som ingen har rettigheder til - hvad får jeg for pengene?
  Du gør det i forvejen - masser af bøger i papirform er også ophavsretsfrie - du betaler for udgiverens arbejde med at få bøgerne oversat, produceret, trykt og distribueret - for ældre udgavers vedkommende gennemgås og moderniseres teksterne ofte også.

  Det er det samme her - du betaler for den bearbejdning, produktionssoftware, serverplads, og ikke mindst tid - det er en ganske tidkrævende proces at indscanne, bearbejde, korrekturlæse og i nogle tilfælde nyoversætte - eBibliotek 1800 investerer for at gøre det muligt for dig at læse bogen på din skærm - altså modsat fx. Google-books og visse andre forlag, der scanner løs og håber på det bedste. Og mange af de bøger, eBibliotek 1800 udgiver, er ikke lige til at skaffe i papirform hos boghandleren henne om hjørnet!

  [[Tilbage Til Top]]

   

 7. Jeg har skrevet en bog - vil eBibliotek 1800 distribuere den for mig ?

  Nej - eBibliotek 1800 er en hobbyvirksomhed, hvis udgivelser i et eller andet omfang afspejler, hvad indehaveren føler for at udgive. Desuden falder nyere bøger uden for den genre og periode, forlaget har specialiseret sig i. Vi henviser til vor distributør, publizon.dk, eller Saxos selvudgiver-tjeneste, men der findes også andre producenter/distributører af ebøger og books-on-demand.

  [[Tilbage Til Top]]

   

 8. Kan man låne eBøger på bibliotekerne?
  Et mindre udvalg af vore bøger er tilgængelige på eReolen.dk. Tjenesten - som i princippet er en privat forening og ikke bundet af bibliotekslovens alsidighedsprincip – synes dog ikke at være særlig vidende om  eller interesseret i ældre litteratur.

  [[Tilbage Til Top]]

   

 9. Nogle af jeres bøger er gratis - gælder der andre regler for dem?
  Egentlig ikke. De er stadig ophavsretsbeskyttede, men kan frit downloades til privat, ikke-kommerciel brug. Der er indsat en side med nærmere oplysning af brugsbetingelser i disse udgaver, så der skulle ikke være så meget at tage fejl af.

  [[Tilbage Til Top]]