H. F. Ewald

H. F. Ewald

Egtl. Herman Frederik Ewald

Født 13. december 1821 i København - død 29. april 1908 i Fredensborg.

Læs mere om H. F. Ewald på Wikipedia (åbner i nyt vindue).Caroline Mathilde

Caroline Mathilde

Til dels gennem den ulige kærlighedsaffære mellem huslæreren, senere skriver hos Struensee, Niels Sander og dronning Caroline Mathildes hofdame Charlotte Amalie Trolle fortæller H. F. Ewald sin version af, hvad skete i Danmark i begyndelsen af 177..

50,00 kr. (vejl.)

Bondebruden

Bondebruden

- historisk roman fra det 15. århundrede. Karen Madsdatter er den sidste ætling af en forarmet adelsslægt, der tjener som kammerpige og meget betroet jomfru hos sin tante, den hovmodige fru Johanne på Asdal i Vendsyssel. ..

40,00 kr. (vejl.)

Kristian den Anden

Kristian den Anden

Historisk roman om kong Kristian II med hovedvægten på hans felttog mod Sverige, der kulminerede med det stockholmske blodbad i november 1520 - og om den stormfulde kærlighed mellem kongens hofsinde, Gert Jensen Ulfstand og den svensksindede Gjørrild..

50,00 kr. (vejl.)

Liden Kirsten

Liden Kirsten

Den unge Erik Styggesen Rosenkrantz er i tjeneste hos kong Hans af Danmark, og da han en dag i kongens ærinde besøger øen Mors, falder han for den forældreløse Kirsten Nielsdatter Skram, almindelig kaldet "liden Kirsten", som bor hos sin moster, den ..

50,00 kr. (vejl.)

Lisbeth Torbensdatter, Danmarks blomst

Lisbeth Torbensdatter, Danmarks blomst

- et livsbillede fra det femtende århundrede. Lisbeth Torbensdatter var en ung og smuk adelsjomfru på Kristian den Førstes tid. Hun havde to gode bejlere; den ene, Laurents, er en lidt kedelig, tilbageholdende, men retsindig typ..

60,00 kr. (vejl.)

Viser 1 til 5 af 5 (1 Sider)