GDPR og privatlivspolitik - eBibliotek 1800

[Hjem]
Gå til indhold
Privatlivspolitik (Cookies)
Hvorfor og hvordan?
Iflg. et (usandsynlig tåbeligt!) EU-direktiv skal vi oplyse om brug af cookies (som anvendes af henved 99% af alle hjemmesider), og du skal tage stilling til, om du vil tillade, at vi "lægger" et par cookies på din computer, når du besøger eBibliotek 1800.

Såfremt du bevæger dig rundt på siderne her, anses du for at have accepteret vores anvendelse af cookies. (På samme måde som du accepterer reglerne for at benytte en privat parkeringsplads, når du kører ind på den. Alternativet hertil ville være, at du skulle klikke ja eller nej for hver ny side du åbner!)

Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagt på din maskine, når du går ind på en hjemmeside. En cookie er ikke et program, den kan derfor ikke gøre skade eller give virus på din pc. Cookies indeholder ingen data om dig, men er blot et unikt nummer, der bruges til at identificere, hvilken maskine dataoplysninger skal sendes til, og kan "huske", hvad du foretager dig, når du er på siden.

Cookies gør det muligt, at informationer fra den computer, der besøger hjemmesiden, bliver gemt og opbevares til næste gang hjemmesiden besøges af den samme computer.

En anden type cookies er "session cookies". De knytter sig til din computer, når du besøger en bestemt hjemmeside, men forsvinder så snart du lukker hjemmesiden ned. Der lagres altså ingen informationer på din computer.

eBibliotek 1800 bruger kun såkaldte "funktionelle cookies", altså cookies, som er nødvendige for, at siderne virker. Derfor behøver vi ikke have en mulighed for at afslå brugen iflg. det for tiden gældende regulativ.

Hvordan bruges cookies på eBib1800.dk?
Vi – og det statistikmodul, som vores webhost benytter – bruger cookies til at undersøge, hvem der besøger os og hvilke sider, der besøges. Disse oplysninger anvender vi til at optimere og forbedre vores hjemmeside, så den bliver mere brugervenlig og overskuelig, og til at se, hvor vore brugere kommer fra. Ikke sådan at dit navn eller lignende lagres her, men statistiske oplysninger af mere generel art.

Informationerne giver os mulighed for at tilpasse indholdet til dine og de øvrige brugeres interesser og ønsker.

Vi anvender også "session cookies" til at gemme oplysninger under dit besøg. Disse oplysninger slettes, når du lukker ebib1800.dk, eller når du lukker din browser.

Cookies kan også bruges til at registrere din interesse for bestemte typer annoncører – men da vi ikke i flere år har haft reklamer på eBibliotek 1800, så er det uden betydning.

Hvordan undgår du cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din pc eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie, FDIM (Foreningen af Danske Interaktive Medier) har lavet en vejledning til, hvordan dette gøres i din browser. FDIM har samlet en række vejledninger til forskellige browsere.

Vil du læse mere om cookies?
Hvis du gerne vil læse mere om cookies, så har FDIM lavet en hjemmeside om cookies.
GDPR (EUs persondataforordning)
Ud over nogle generelle statistikker, som vor vært, Simply.com, kører på alle de sites, de er værter for, opsamles der ikke data om brugen og brugerne af ebib1800.dk.

Salg og distribution af de bøger, der koster noget, sker via tredjepartsfirmaer, og vi udgiver ikke noget nyhedsbrev eller andet, der kunne give anledning til opsamling af mailadresser.

GDPR er følgelig ret irrelevant for os ejere og dig som bruger af ebib1800.dk – men nu ved du så dét …
Anvendelse af dette website
(Nedenstående er en masse juridisk ævl, som næppe har indflydelse på de, der browser rundt på vores sider – svarende til de licensbetingelser, man aldrig læser, når man installerer et program på sin telefon eller computer).

Retningslinier for brug af dette site og dets indhold:
eBibliotek 1800 tilbyder dig at benytte vort site og de materialer, der stilles til rådighed, på følgende vilkår:
Fortrolighed / Personoplysninger
Se vores note om Privatlivspolitik og cookies, der også dækker dit besøg hos eBibliotek 1800.
Elektronisk kommunikation
Når du besøger eBibliotek 1800 eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du samtykker derved samtidig i at modtage elektronisk kommunikation fra os (vi sælger ikke din mailadresser eller spammer dig med reklamer. Vi ved dog, at vores mailadresse bliver benyttet til afsenderadresser af forskellige luskede typer. Det samme gør Bilkas, Saxos, DBAs og mange andre. Det ligger uden for vor indflydelse, men du kan roligt regne med, at hvis du får en mail fra os med tilbud om del i en afdød afrikansk herres formue, så er det svindel.)
Copyright
Alt indhold på dette website, såsom tekst, grafik, logo, ikoner, billeder, audioclips, digitale downloads, data og software, tilhører eBibliotek 1800 eller vore leverandører. Al software anvendt på dette website tilhører eBibliotek 1800 eller vore leverandører.
Licens og website adgang
eBibliotek 1800 giver dig en begrænset tilladelse til at benytte dette website til personlige formål. Tilladelsen omfatter ikke download (ud over almindelige cache-funktioner) eller ændring af sitet eller dele heraf, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra eBibliotek 1800.

En evt. tilladelse omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af dette website eller dets indhold; herunder indsamling af data, produktlister, beskrivelser eller priser; enhver afledt brug af dette website eller dets indhold; enhver download eller kopiering af informationer til fordel for andre web-sites; eller enhver brug af data-mining, robotter, eller lignende dataindsamlingsværktøjer.

Dette web-site eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde anvendes til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra eBibliotek 1800. Du må ikke anvende frames-teknikker til at skjule vore handelsmærker, logo, eller anden ejendomsinformation (herunder også billeder, tekst, sidelayout, eller sider) fra eBibliotek 1800 og vore leverandører uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.

Du må ikke anvende eBibliotek 1800's navn eller handelsmærker i META-tags eller anden "skjult tekst" uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra eBibliotek 1800. Enhver uautoriseret brug ophæver omgående en eventuel tilladelse eller licens givet af eBibliotek 1800.

Du har en begrænset, opsigelig, og ikke-eksklusiv ret til at oprette links til eBibliotek 1800s website, så længe linket ikke fremstiller eBibliotek 1800, vore partnere, eller produkter / services i et falsk, misvisende, nedsættende, eller på anden vis negativt lys. Du må naturligvis heller ikke udgive sitet eller dets indhold som dit eget værk.
Din konto
Du har ikke en konto …

Der foregår ikke salg eller kunderegistrering på dette site – salg af vore bøger sker gennem vore partnere. Du er selv forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring dine evt. konti og passwords hos disse partnere ved at begrænse adgangen til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forekomme, når du ikke overholder disse retningslinjer. Eller med andre ord: Det er ikke vores bord.

eBibliotek 1800 og vore partnere forbeholder sig retten til, i tilfælde af misbrug, at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold, eller annullere ordrer uden varsel.
Anmeldelser, kommentarer, kommunikation, og andet indhold
Besøgende må – i det omfang der er teknisk mulighed for det – tilføje anmeldelser, kommentarer og andet indhold; og sende forslag, ideer, kommentarer, spørgsmål, og anden information, så længe indholdet ikke er ulovligt, pornografisk, truende, overtræder lovgivningen om privatlivets fred, overtræder andres rettigheder, eller på anden vis kan opfattes som injurierende mod tredjeperson eller gruppe, og ikke består af eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame.

Du må ikke bruge falsk e-mail addresse, udgive dig for at være en anden person, firma eller forening. eBibliotek 1800 forbeholder sig retten (men ikke pligten) til at fjerne eller rette indhold af en sådan art, dog forpligter vi os ikke til at føre regelmæssig kontrol.

Såfremt du indtaster eller sender materiale, og medmindre vi angiver andet, giver du eBibliotek 1800 og vore partnere en ikke-eksklusiv, royalty-fri, vedvarende, uopsigelig, og ubegrænset ret til at bruge, gengive, ændre, tilføje, offentliggøre, oversætte, skabe afledt materiale af, distribuere, og vise dette indhold over hele verden på et vilkårligt medie. Du giver eBibliotek 1800 og dets partnere retten at bruge det anvendte navn/synonym. Du garanterer, at du ejer eller på anden vis har retten til det indhold, du videregiver; at indholdet er præcist; og at en evt. brug af indhold fra dig ikke overtræder dette og ikke vil forvolde skade på nogen person eller gruppe; og at du vil friholde eBibliotek 1800 eller dets partnere for alle krav, der måtte blive rejst som konsekvens af indhold oprettet af dig.

eBibliotek 1800 har ret, men ikke pligt, til at overvåge, rette eller fjerne enhver aktivitet eller indhold, uanset arten.

eBibliotek 1800 kan ikke holdes ansvarlig og påtager sig intet ansvar for materiale indsendt af dig eller tredie-person.
Ophavsret
eBibliotek 1800 og dets partnere respekterer andres rettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde der anfægter din ophavsret, så email din – begrundede – klage til os.
Ejendom
Alle eBibliotek 1800s produkter forbliver eBibliotek 1800s eller vore partneres ejendom. Det er således ikke tilladt at videregive eller massedistribuere vore produkter i trykt eller elektronisk form, med mindre andet er anført i det enkelte produkt, eller efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra forlaget.
Produktbeskrivelser
eBibliotek 1800 og vore partnere bestræber sig på at være så nøjagtige som muligt i vore produktbeskrivelser. Men eBibliotek 1800 kan ikke garantere at produktbeskrivelser eller andet indhold på dette website, er komplet, pålideligt, opdateret eller fejlfrit.
Øvrige parter
(Afsnittet er fjernet, da vi ikke mere har tredjeparts-indhold (reklamer) på eBibliotek 1800s site. )
Frasigelse af ansvar og begrænsning af ansvar
Dette website leveres af ebibliotek 1800 på en "as is" og "as available" basis. ebibliotek 1800 kan ikke holdes ansvarlig – direkte eller underforstået – for så vidt angår brugen af dette site, eller information, indhold, materiale eller produkter indeholdt på dette website. Du accepterer udtrykkeligt, at brugen af dette website er på egen risiko.

i det omfang loven tillader det, frasiger ebibliotek 1800 sig alle garantier, direkte eller underforståede. ebibliotek 1800 kan ikke garantere at dette website, dets servere, eller e-mail sendt fra ebibliotek 1800 er fri for virus eller skadelige komponenter. ebibliotek 1800 kan ejheller holdes ansvarlig for evt. skader af enhver art der stammer fra brugen af dette website, inklusive, men ikke begrænset, til direkte, indirekte, tilfældige og afledte skader.
Site politik og rettelser
Læs også vore andre politikker beskrevet på dette website. Disse politikker er også gældende for dit besøg hos eBibliotek 1800. Vi forbeholder os desuden retten til, til enhver tid at ændre vort site, politikker, og ovenstående retningslinjer.
Tilbage til indhold