• Sidste fortællinger

Nådsensåret er betegnelsen for det år efter en præsts død, hvor enken før i tiden havde ret til en del af embedets indtægter og til at blive boende i præsteboligen. Da en ny præst tiltræder embedet, falder det sognets beboere naturligt at bede ham gifte sig med den gamle præsts datter, så de efterladte kan blive boende. Han afslår forarget "tilbuddet" - men der kan jo ske så meget på et år.

Den fattige unge præst i et lille landsogn tror, at der i ethvert menneskes liv kommer en eller flere begivenheder, der udgør Et vendepunkt. Da han en dag får brev om en større arv fra en amerikansk onkel, tror han, at dette er en sådan begivenhed. Og det er det da også, for flere end ham selv. Hvem den mystiske vestindiske købmand og hans poetiske datter er, og hvordan det egentlig ender for præsten, nøjes Winther med at antyde - det er op til læseren selv at afslutte historien.

De to fortællinger er skrevet i digterens 78. og 80. år - den sidste få måneder før hans død - og findes ikke den udgave af hans samlede værker, han selv besørgede i 1860.

Hjortens flugt

Hjortens flugt

25,00 kr. (vejl.)

Tre fortællinger (1851)

Tre fortællinger (1851)

50,00 kr. (vejl.)

Fire noveller (1843)

Fire noveller (1843)

25,00 kr. (vejl.)

Episode af et familieliv

Episode af et familieliv

50,00 kr. (vejl.)

Mindre fortællinger

Mindre fortællinger

25,00 kr. (vejl.)

 

Christian Winther:
Sidste fortællinger

  • ISBN 978-87-7979-307-1
  • 25,00 kr. (vejl.)



  • - Find den billigst med bogpriser.dk eller bog.nu


    Du kan også købe den direkte fra vor distributør ebog.dk.

Tags: Christian Winther