August Strindberg - eBibliotek 1800

[Hjem]
Gå til indhold
August Strindberg
Johan August Strindberg, født 22. januar 1849 i Stockholm – død 14. maj 1912 sst.

Læs mere om August Strindberg i Wikipedia.
August Strindberg
Romaner og noveller
ISBN 978-87-7979-425-2

Skildringer fra kunstner- og forfatterlivet i Stockholm i 1870'erne.
60,00 kr
ISBN 978-87-7979-785-7

22 nedslag i verdenshistorien startende ved jødernes trældom i det ægyptiske fangenskab til den franske revolutions slutning med oprettelsen af konsulatet i 1799.
0,00 kr
ISBN 978-87-7979-643-0

Selvbiografisk skildring, som af nogle opfattes som et billede af et menneske i forfald, af andre som en livsbekræftende og smuk bog.
22,50 kr
ISBN 978-87-7979-492-4

Det første af tre bind skærgårdsfortællinger, hvoraf Hemsøboerne nok er det mest kendte. Her handler det imidlertid om den romantiske klokke på Rånö, som drømmer om sin tabte storhed og lykke, samt en række andre skikkelser fra skærgården.
45,00 kr
ISBN 978-87-7979-495-5

Värmlændingen Carlsson tager tjeneste som forkarl på en gård på Hemsö i Stockholms skærgård. Livet blandt skærgårdsbønderne er et noget særpræget miljø, men Carlsson er både entreprenant og tilpasningsdygtig, og det lykkes ham snart at erobre sig en stilling, der ligger temmelig tæt på at være gårdens ejer og husbond.
45,00 kr
ISBN 978-87-7979-530-3

En dyster og tragisk fortælling om et aristokratisk åndsmenneskes forfald efter at være forvist til at leve bland bønder og fiskere på en ø i den stockholmske skærgård.
45,00 kr
Skuespil
ISBN 978-87-7979-667-6

En-akts skuespil, hvor Strindberg under indtryk af sin egen skilsmisse fra Siri von Essen sætter forholdet mellem mand og kvinde på spidsen.
30,00 kr
ISBN 978-87-7979-555-6

Et intenst drama mellem ægteparret Edgar (kaptajnen), hans hustru, den tidligere skuespillerinde Alice, og vennen Kurt, der kommer på besøg fra Amerika og bliver indblandet i magtspillet mellem manden og hustruen.
52,50 kr
ISBN 978-87-7979-461-0

Det er St. Hans aften, og herregårdsfrøkenen kommer hjem efter at have deltaget i folkenes dans. Hun går ind i køkkenet og begynder at lægge an på lakajen Jean, der egentlig er forlovet med kokkepigen, men ikke er i stand til at modstå Frøkenens spil.
22,50 kr
Tilbage til indhold