• Fortællinger om soldater og civile

"Ingen egn på jorden er så vild og utilgængelig, at menneskene ikke vil gøre den til skueplads for en krig." Citatet stammer fra novellen "En rytter på himlen", og er ret sigende for forfatterens indstilling.

Ambrose Bierce var engang en toneangivende forfatter og journalist i Californien, men hans eftermæle hviler fortrinsvis på værket "The Devil's Dictionary", en stor samling – som regel temmelig kyniske – aforismer og alternative forklaringer på ord og begreber, som kun delvis er omsættelige til dansk, samt på de to novellesamlinger, "Tales of Soldiers and Civilians" og "Can Such Things Be?". Ingen af disse samlinger har tidligere været oversat i deres helhed på dansk – nogle af dem kan findes et par udvalg og enkeltvis i forskellige tematiske novellesamlinger og i diverse avisers søndagstillæg, fortrinsvis omkring midten af det forrige århundrede – men her foreligger for første gang "Tales of Soldiers and Civilians" komplet på dansk.

En stor del af Bierce's produktion handler om krig og krigere, om militære og personlige æresbegreber og hans scene er den amerikanske borgerkrig – fordi det var den, han kendte og og havde deltaget i. Men hans figurer og hændelser kunne lige så vel optræde i enhver anden krig før eller efter denne. En anden stor del af hans noveller - i denne samling afsnittet om 'Civile' er, hvad man kan kalde 'uhyggehistorier' – fortællinger som måske ikke er egentlige gysere eller spøgelseshistorie, men henter deres stof fra den menneskelige hjernes og forestillings overdrev – og derved er de nærmere beslægtet med de militære historier, end man ved en overfladisk betragtning ser.

Samlingen indeholder

Soldater: En rytter på himlen - Det hændte ved Owl Creek Bridge - Chickamauga - En gudernes udvalgte - En af de savnede - Faldet ved Resaca - Kaptajn Coulters kamp - Nådestødet - Filosoffen Parker Adderson - En forpost-affære - Historien om en samvittighed - En officerstype - Én officer, én mand - George Thurston - Spottedroslen

Civile: Manden fra næsen - Et eventyr i Brownville - Gilson-testamentet - Ansøgeren - En vågenat - Manden og slangen - En sand rædsel - De rette omgivelser - Det blændede vindue - En pige fra Redhorse - Panterens øjne.

 

Ambrose Bierce:
Fortællinger om soldater og civile

  • ISBN 978-87-7979-756-7
  • 120,00 kr. (vejl.)  • - Find den billigst med bogpriser.dk eller bog.nu


    Du kan også købe den direkte fra vor distributør ebog.dk.

Tags: Ambrose Bierce