<![CDATA[eBibliotek 1800 - Seneste udgivelser]]><![CDATA[Johannes Linnankoski: Kampen om gården Heikkilä]]>45,00 kr. (vejl.)

- og andre fortællinger.

Husmoderen på gården Heikkilä har giftet sig under sin stand, og manden viser sig snart at være både drikfældig og brutal. Det er jo meget almindeligt, og hun finder sig længe i det, men da hans adfærd udarter til, at hendes fædrenegård er ved at gå overstyr, bliver det hende dog for meget, og hun tager magten over både manden og gården - i en grad, så han reduceres til en slags næsten usynlig aftægtsmand, som er henvist til at bo i karlekammeret.

Denne tilstand vedvarer, indtil konen omkring tyve år senere dør - tilsyneladende af et hjerteslag – og manden kommer atter til og fortsætter sit vilde liv. Selv efter døden vil hans kone dog ikke finde sig i, at gården bliver ødelagt.

"Kampen om gården Heikkilä" er langt den største af fortællingerne i denne samling. Den øvrige del rummer kortere og længere værker fra Linnankoskis ret sparsomme produktion, og der findes både humor, alvor, poesi og satire - og en enkelt julehistorie - imellem.

]]>
Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[Heinrich Heine: Rabbien af Bacharach]]>45,00 kr. (vejl.)

samt Bogen om Le Grand og Heines Omvendelse.

Heines oversættelseshistorie i Danmark er en noget mærkværdig affære - han er en forfatter, som man på det litterære parnas har yndet at skrive vidt og bredt om, men en systematisk oversættelse findes ikke; hvad der findes, synes at være brudstykker og enkeltdigte, som en given oversætter, forlægger eller redaktør har syntes om. Men måske er det til dels forfatterens egen skyld: hans tanker farer ofte vidt omkring, og til tider virker det, som om hans pen og hans tanker ikke har kunnet holde trit, så stærkt går det.

Nærværende udvalg omfatter tre stykker, hvis fællesnævner fortrinsvis er, at de er oversat af digteren Sophus Claussen (1865-1931): den ufuldendte(?) roman Rabbien af Bacharach, Bogen om Le Grand, som i sin kerne er en hyldest til Napoleon og endelig, hvad oversætteren har benævnt Heines omvendelse, som egentlig består af to dele, Heine skrev i de sidste år før sin død: Fragmentet Waterloo og Geständnisse (Tilståelser).

]]>
Wed, 07 Nov 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[B. S. Ingemann: Fem romaner]]>60,00 kr. (vejl.)

Mellem alle de mange digte og versfortællinger og de store nationalromantiske romaner fik Ingemann også tid til at skrive fem meget forskellige romaner af mere almindeligt omfang, som her foreligger samlet.

Indhold:

 • De underjordiske - Et bornholmsk eventyr (1817)
  Den kristne stormand Bonahvedes søn Rudolph forelsker sig i den hedenske fribytter Ulfsons smukke datter Elna. Efter at have besøgt hende i smug, flygter Rudolph for Ulfsons vrede sammen med Sigurd og skiftingen Surting og møder snart sine seks brødre, der er på vej i leding under kong Valdemar. Under deres rejse banker de sørøvere og hedenske rylændere, saracenere og selveste troldkvinden Morgana, før de alle atter vender hjem til et Bornholm, der er hærget af pesten og næsten folketomt.
 • Huldregaverne, eller Ole Navnløses levnedseventyr (1831)
  Ole arver to ting efter sin mor: Tre ringe, der bringer held i spil og får ham til at se ud som en rig og adelig herre i omverdenens øjne; og en lille krukke med en øjensalve, der gør ham i stand til at se gennem tingenes ydre skin ind i deres sande væsen. Med denne arv i bagagen drager han ud i verden, hvor han bl.a. møder den dystre dr. Stagefyr Junior (der måske er Djævelens udsending), og den skønne Camilla og hendes fader, grev Stjernskjold.
  I øvrigt findes heri som et eksempel på "smagløs sentimentalitet", forfattet af Ole i hans ungdom, et af Ingemanns mest kendte digte, I sne står urt og busk i skjul.
 • Kunnuk og Naja, eller Grønlænderne (1842)
  Vestgrønland, omkring Claushavn, 1774. Kunnuks fader er blevet myrdet af den grumme Kemek. Tyve år senere er hans søn blevet voksen, og tilskyndes af moderen såvel som almindelig skik og brug på Grønland på den tid til at søge blodhævn. Men Kunnuk er forelsket i Naja, som er en af Kemeks nærmeste slægtninge. Samtidig arbejder kristne missionærer på at nedbryde de gamle traditioner til fordel for tilgivelse og næstekærlighed.
 • De fire rubiner (1849)
  Fire brødre redder en smuk, skibbruden kvinden under en storm. Som tak forærer hun dem fire rubiner, der hver for sig giver ejeren en særlig egenskab: Visdom, rigdom, styrke og dejlighed.
  Den yngste broder, Gudmund, får visdommens sten, der gør ham til lærer for landets fyrstes søn, og dermed lader ham møde den skønne, sovende prinsesse Miranda.
  For at vække hende, drager han ud på en færd, der bringer ham til det lukkede land, den lange sultans slot, over flammehavet og midnatsdybet til selve Paradiset.
 • Den stumme frøken (1850)
  Fortællingen om "den stumme frøken" på Strandgården danner ramme om en til tider ganske satirisk behandling af forskellige ideer og bevægelser i Ingemanns samtid op til og under 1. slesvigske krig, med præsten magister Holm som talerør for hans egne anskuelser.
]]>
Sun, 04 Nov 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[B. S. Ingemann: Samlede eventyr og fortællinger]]>60,00 kr. (vejl.)

Ingemann skrev fra 1816 til sin død en række kortere eventyr og fortællinger, som blev udsendt i forskellige samlinger. Denne samling indeholder samtlige 36 historier, fra Helias og Beatricia fra 1816 til de efterladte fortællinger og fragmenter som udkom i 1864. Samlingen er i epub v. 3-format og optimeret med tagging for tilgængelighed for hjælpemidler til synshandicappede læsere.

Indhold:

 • Helias og Beatricia
  Ingemanns allerførste prosaværk fra 1816, hvor han i en gammeldags stilart genfortæller den tyske legende om Graf Helias von Cleve und Jungfer Beatricia.
 • Det høje spil
  Den unge Holger spiller højt spil om et år af sit liv og sin kone og børn. Men pyt, han har jo hverken kone eller barn! Men det får han i form af den skønne Mirza med den gyldne lok, og så bliver det alvor. For hvad er værdifuldt nok for et af Helvedes' sendebude, til at man kan bytte sig sin elskede, sit liv og sin sjæl tilbage?
 • Moster Marie
  Hr. Hind kurtiserer den smukke Marie, der er arving til en pæn formue. Han har selv penge, så pengene er vel ikke drivkraften; på den anden siden stammer hans formue fra arven efter hans første kone, der døde under mystiske omstændigheder efter et kort ægteskab. Er han en ny Rolf Blåskæg, som Maries søster mener?
 • Sfinxen
  Arnold køber sig en ny spadserestok af en gammel kone på gaden i Hamborg. Stokkens håndtag er udskåret som en sfinx, og Arnold benytter den straks på en spadseretur i en nærliggende skov, hvor han falder og slår sig bevidstløs. Da han vågner, er han på et slot hos en dejlig jomfru, grevinde Cordula.
 • Altertavlen i Sorø
  Grev Otto forelsker sig i jægeren Franz' datter Gjuliana. Franz søger at tale Otto fra at ville ægte Gjuliana med forblommede hentydninger til en grufuld fortid, der også involverer Ottos forældre.
 • Det forbandede hus
  Et ungt ægtepar køber et hus, der har tilhørt mandens gamle læremester. Men huset er forbandet: "Inden et år skal der bæres lig ud derfra …"
 • Gravmælet
  Luise, en ung præste-enke, lader fremstille et smukt gravmæle for sin mand til ophængning i kirken. På gravmælet har hun også ladet indsætte sit eget dødsår.
 • Den gamle rabbin
  Den gamle Philip Moses er måske den sidste rettroende jøde i Hamborg, hvor alle andre jøder har blandet sig op med de kristne og overtaget deres vaner for ikke at udsætte sig for forfølgelser.
 • Kunstberiderfamilien
  Den unge grev Falkenberg beundrede allerede som barn den lille cirkusprinsesse Gjasinda, og indgår derfor en aftale med Gjasindas bedstefader, kunstberideren Ritter, om at lære gøglerfaget på fjorten dage. Det sker dog på betingelse af, at han ikke søger at indgå en forbindelse med Gjasinda: et ægteskab mellem en greve og en cirkusprinsesse vil ikke være til glæde for nogen af parterne - Ritter taler af egen bitter erfaring.
 • Varulven
  En ung mand får efter en nervesygdom den tvangsforestilling, at han er en varulv.
 • Den levende døde
  En løjtnant nærer den vrangforestilling, at han er død: han ligger som lig om dagen og er vågen som "spøgelse" om natten.
 • Korsikaneren
  Præsten i Skovby får besøg af en omrejsende italiensk kræmmer, der viser sig at have set Napoleon i hans sidste tid på St. Helena, og er i besiddelse af en række af den store korsikaners digte.
 • Frøbenet
  En forhekset knogle fra en frø giver prinsessen af Samarkand evne til at frastøde og tiltrække mænd efter forgodtbefindende.
 • Linnedsamlersken
  Madam Winther spinder og væver det smukkeste linned, men sælger aldrig ud af det – alt, hvad hun fremstiller bliver samlet og gemt væk.
 • Glasskabet
  Den rige mr. Seyfert har ladet sin afdøde hustru balsamere og opstille i et glasskab i sit sovekammer. Hans formue stammer nemlig fra hustruen, og skal udbetales til hendes familie, den dag hun begraves.
 • Vægterfamilien
  Den stærke Hans er en vægter af kæmpeskikkelse og med kraft i næven. Men da han en nat bliver overfaldet og slået ned, viser der sig at være en spinkel, mørkhåret kvinde i den alt for store vægteruniform.
 • Bogtrykkersvenden
  Pierre Martin er vildt betaget af Voltaires værker, indtil han under arbejdet med en ny udgave af den store mands samlede værker pludselig hører en stemme: "Brænd mig! – Brænd hvert ord, jeg skrev!"
 • Selv-citationen
  Siger man de magiske ord ved midnat et øde sted, kan man få sit eget virkelige jeg at se. Men det kan være farligt sådan at dele sig op i flere væsener, og ens virkelige jeg er ikke nødvendigvis noget opbyggeligt syn.
 • Det tilmurede værelse
  I et gammelt hus i Kiel findes et aflåst værelse, og en forbandelse tilsiger den, der åbner det, en brat død. Selvfølgelig er der én, der ikke kan nære sig, og det får både fatale og lykkelige følger.
 • Niels Dragon
  Da en fyrbøder ved Frederiks Hospital hænger sig, efter at hans tilkommende lige før brylluppet er fundet i armene på Niels Dragon, overtager denne hans arbejde som fyrbøder i skeletteringssalen. Den afdøde havde før sin død hvisket til sin brud, at han "inden tre dage ville afhente forføreren og slæbe ham for Guds domstol." Og det gør han …
 • De fortryllede fingre
  Den lille Thora synes hun er grim, og det samme gør hendes omgivelser. Thoras gudmoder kan hjælpe, men sommetider skal man passe på, hvad man ønsker.
 • Familiesynet
  Sagnet fortæller, at den mandlige arving i den grevelig Gravenskjoldske familie har et syn, umiddelbart før majoratsherren dør. Hvad synet er, ved ingen uden det nuværende slægtsoverhoved, men en frygtelig oplevelse skulle det være …
 • De sidste herrer af Gervansborg
  På sit dødsleje underskriver den gamle prins Gervan af Gervansborg på foranledning af den mystiske huskapellan og privatsekretær dr. Ignats, en erklæring om arvefølgeretten i landet. Dr. Ignats bliver den unge prins Emils læremester, og leder ham ind på en oprørers livsbane på grund af dette dokument.
 • Araberen i Konstantinopel
  Det er nat i Seraillet - en ung, bevæbnet mand venter i skyggerne på sin elskede …
 • Skolekammeraterne
  en unge kirurgiske kandidat er forelsket i en patient, Amalia Falk, som han har helbredt ved mesmerske strygninger. Da møder han sin gamle skolekammerat Mathis Franzen - nu den omrejsende gøgler Mathias Franzenius, Doctor Physiologiæ & Professor extraordinarius Magiæ naturalis & supranaturalis, som kan gøre sære ting med virkeligheden.
 • Christen Bloks ungdomsstreger
  Murersvenden Christen Blok har et horn i siden på den uærlige borgmester i en lille by. Det forskaffer en hel del eventyr og en smuk brud.
 • Pulcinellen
  En afdanket skuespiller ernærer sig som fjællebodsgøgler. Han giver dagligt rollerne som Faust og Don Juan, men en dag bliver det alvor.
 • De tvende dråber
  En dråbe blod og en dråbe blæk kan blive til Himmel og Helvede, hvis man stirrer længe nok på dem.
 • Fjendskab efter døden
  Der går et sagn om to dødningehoveder på et gravkapel, der ved fuldmåne synger med på vægterens midnatsvers.
 • Faster Helene
  En gammel jomfrus historie.
 • Det hemmelige vidne
  "Der levede i året 1816 i København en aldrende dame, om hvem man vidste, at hun undertiden ufrivilligt så, hvad ingen andre bemærkede."
 • Den fremmede
  I hvert slægtled hos en italiensk patricierfamilie findes en vanskabning, som borger for slægtens fortsatte rigdom og anseelse, men også et betalingen for tidligere slægtsleds uhellige gerninger.
 • Kilden og Dugdråben
  En lille allegori om de små ting i det store.
 • Guldfuglen eller, Den plukkede høne
  To jævne danske guldsmedesvendes eventyr i det trolddomsbefængte Harzen.
 • Fragment af "Julerosen"
 • Fragment af en ubenævnt fortælling
]]>
Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[Leonid Andrejev: Tanken]]>30,00 kr. (vejl.)

Historien om et mord.

Den 11. december 1900 havde dr. med. Anton Ignatievitch Kersjentsev begået et mord, men de omstændigheder, forbrydelsen var begået under, og andre tidligere begivenheder, vakte formodning om, at Kersjentsev måtte være sindssyg. Han blev derfor indlagt til observation, og flere sindssygelæger, havde lejlighed til at iagttage ham meget nøje. Dette er Kersjentsevs redegørelse for mordet, og det store spørgsmål for ham selv såvel som for lægerne er: Har han begået mordet på grund af sindssyge, eller har han simuleret sindssyg for at kunne begå et mord?

]]>
Sat, 13 Oct 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Anatole France: Thaïs]]>45,00 kr. (vejl.)

Den hellige Paphnutius drager til Alexandria for at få skøgen Thaïs til at forsage sit syndige levned og vende sig til Gud. Det lykkes ham også. Efter således at have hjembragt Thaïs til Gud og lukket hende inde i hytte, nedsætter han sig som søjlehelgen og skaber sig en større tilhængerskare - faktisk ligefrem en hel by, for der går forretning i det – men spørgsmålet er (som det også efterhånden går op for ham selv) om det er guddommelige indskydelser, der driver ham, eller det i virkeligheden er en djævelsk trang til at stille sig selv i et hellighedens rampelys?

Med vanlig elegant pen sætter Anatole France spørgsmålstegn ved sine personers motiver og handlinger og udstiller dem med stilfærdig, men ikke af den grund mindre bidsk humor og ironi.

]]>
Sat, 06 Oct 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Albert Emil Brachvogel: Parcival]]>60,00 kr. (vejl.)

Den sidste tempelridder.

Da de sidste korsriddere omkring år 1300 forlader Jerusalem, indgår stormesteren for Tempelridderordenen en aftale med erobreren Idzeddin Pasha om at måtte efterlade en hårdt såret ridder, Henrik af Nordheim - sidenhen kendt under navnet Parcival af Brattisborg - i Jerusalem. Hvis Henrik overlever sine sår, har han en hemmelig opgave: at finde grundstenen til Salomons tempel, hvorpå der efter sigende skulle findes en inskription, der beviser Guds eksistens og løftet om det evige liv.

Henrik overlever, og sammen med en lærd jøde, rabbi Jehu ben Elieser, broder Augustin, ordensmester for det broderskab, der vogter den hellige grav, og araberen Idzeddin finder han grundstenen og tyder de antikke skrifttegn, de finder på den. Han møder også en ung, kristen pige, Ariana, som han på ægte korsriddervis lover at beskytte og bringe til hendes hjemland Frankrig, da han sammen med Augustin tvinges til at forlade Palæstina.

Det lykkes at få bragt såvel grundstenen som Ariana og Augustin frelst til Cypern, hvor de indvikles i de lokale politiske intriger. Men samtidig er Tempelridderordenen i Frankrig ved at blive knust under presset fra den franske kong Philippe den Smukke og pave Clemens V., der anklager ordenen for gudsbespottelse, for at føre et forargeligt levned og for hemmeligt at konspirere med saracenerne om overgivelse af det hellige land. - Kan Parcival hjælpe sine ordensbrødre, og samtidig få bragt Augustin, Ariana og Salomontemplets grundsten i sikkerhed?

Brachvogel havde ikke blot til formål at fortælle en historie om fortiden - romanen er mere roman end egentlig historisk korrekt: forfatteren drejer de virkelige historiske begivenheder, så de kommer til at passe ind i dens helhedsbillede, og skildrer et menneskes søgen efter sandheden under en bestandig kamp mellem tilværelsens gode og onde kræfter.

]]>
Sat, 29 Sep 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Ivan Turgenjev: Den første kærlighed]]>30,00 kr. (vejl.)

Den sekstenårige Vladimir Petrovitch tilbringer en sommer på landet med sin familie. Her møder han den noget ældre, men smukke, kokette og omsværmede Sinaïde Alexandrovna Sassékin, som bor sammen med sin moder, den gamle fyrstinde Sassékin, på en af naboejendommene. Familien Sassékin nyder en vis respekt på grund af sin titel, men er meget fattige. De unge Vladimir forelsker sig hovedkuls i Sinaïde, skønt han må finde sig i at konkurrere om hendes selskab og gunst med adskillige andre og mere passende beundrere. Den kokette unge pige gengælder ikke Vladimirs forelskelse – eller for den sags skyld nogen af de øvrige beundreres – men bruger flokken som lige så mange stykker legetøj for sine luner. Den unge pige forsømmer heller ingen lejlighed til at gøre Vladimir opmærksom på hans forholdsvise ungdom i forhold til hendes egen tyveårige "voksenhed".

Til sidst bliver dog den virkelige genstand for hendes tilbøjeligheder afsløret, og en for alle parter tragisk slutning på historien følger.

"Den første kærlighed" er ifølge Turgenevs eget udsagn det mest selvbiografiske af hans værker, og er en fiktionaliseret genfortælling af hans egen tidlige forelskelse i en vis Catarina Shaikovskoja - en betagelse, der varede, indtil han fandt ud af, at Catarina var hans egen faders elskerinde.

]]>
Sun, 23 Sep 2018 00:00:00 +0200