<![CDATA[eBibliotek 1800 - Seneste udgivelser]]><![CDATA[Thomas Hardy: Fjernt fra verdens vrimmel]]>60,00 kr. (vejl.)

Da forpagter Gabriel Oak møder den smukke Bathsheba Everdene, bliver han omgående betaget af den unge pige, men da han nogen tid efter frier til hende, afslår hun hans tilbud. Et uheld med hans får medfører, at Gabriel går fallit, og da Bathseba nogenlunde samtidig arver en stor gård i et andet sogn, bliver den sociale kløft mellem de to for stor til, at han tør gøre sig flere forhåbninger.

Bathsheba, der er en stærk og selvbevidst pige, flytter til sin gård i Weatherbury og beslutter sig til selv at drive gården videre – til nogen forbløffelse for de lokale: hun er jo en kvinde …

Nogen tid efter sin ankomst til Weatherbury sender hun i ungdommelig overstadighed et Valentinsbrev med teksten "Gift dig med mig!" til den noget ældre proprietær Boldwood på naboeejendommen. Som den inkarnerede ungkarl uden nogen som helst erfaring med kvinder, Boldwood er, tager han brevet alvorligt, og forelsker sig i Bathsheba – men heller ikke ham vil hun have. Boldwood er imidlertid ikke en mand, der tager et Nej for gode varer, og han vedbliver at kurtisere Batsheba.

Endelig møder hun den flotte, men ludfattige sergent Francis Troy, som hun falder hovedkulds for. Troy står egentlig for at indgå ægteskab med Bathshebas tjenestepige Fanny Robin, som han har gjort med barn, men da Bathsheba er både smukkere og rigere end Fanny, lader han sig friste og gifter sig med hende.

Bathshebas to tidligere elskere er imidlertid aldrig ophørt at elske hende, og sergent Troy er aldrig ophørt at elske Fanny - og er i øvrigt generelt noget af en dagdriver og en skidt karl, som øder Bathshebas penge væk på spil – så de tre mænd vedbliver at komplicere både hendes og hinandens liv på en måde, der kun kan ende i en katastrofe.

Historien om Bathsheba og hendes tre elskere var Thomas Hardys fjerde roman, og hans første store succes. Han reviderede fortællingen flere gange senere, men denne oversættelse af Axel Damkier fra 1878 må nødvendigvis være baseret på den første version.

]]>
Sat, 18 Jan 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[Alexandre Dumas d. Æ.: Catherine Blum]]>45,00 kr. (vejl.)

- En ungdomserindring.

Maj 1829, i skoven ved Villers-Cotterêts, hvor Dumas var vokset op. Her bor Guillaume Watrin, førster i hertugen af Orleans jagtrevir, og gift med Marianne. De to har en søn, Bernard, og en adoptivdatter, Catherine, som er datter af førsterens søster, som under Napoleonskrigene havde ægtet en tysker, Frédéric Blum, men siden var død ligesom hendes mand. Bernard og Catherine elsker hinanden, men endnu et plejebarn, Mathieu, søger at spille Frédéric ud mod en anden af Catherines beundrere, Louis Chollet, kaldet "Pariseren". Samtidig forsøger den lokale borgmester at få Watrin til at ægte sin datter som en slags bestikkelse for at førsteren skal se gennem fingre med, at borgmesteren fælder træer i hertugens skov. Intrigerne og Bernards kærlighed og jalousi fører næsten til mordforsøg og tyveri, men en uventet detektiv dukker op og får sat hoved og hale på tingene.

"Catherine Blum" er ren Dumas – han havde ingen medforfattere, hverken navngivne eller unavngivne til fortællingen; han befandt sig i 1853, da han skrev den, i eksil i Belgien, dels for at undgå folk, han skyldte penge, dels fordi han var upopulær hos Napolen III. Han var meget optaget af historien, der gav ham lejlighed til fortabe sig erindringer om sin barndom og sin fødeegn.

]]>
Tue, 14 Jan 2020 00:00:00 +0100
<![CDATA[Robert Louis Stevenson: Catriona]]>46,75 kr. (vejl.)

Tilbud gennem Books on Demand 39.-

- David Balfours oplevelser bind 2.

"Catriona" er "en efterfølger til 'Kidnapped', hvori David Balfour fortsætter sine erindringer om sine eventyr hjemme og udenlands, de ulykkelige hændelser i forbindelse med Appin-mordet, hans besværligheder med rigsadvokat Grant, hans fangenskab på øen Bass Rock, hans rejse i Holland og Frankrig, samt hans særegne forhold til James More Drummond, også kaldet MacGregor, en søn af den navnkundige Rob Roy, og dennes datter Catriona", som det hedder i bogens oprindelige fulde titel.

David bliver hen mod slutningen af "Kidnapped" vidne til det såkaldte Appin-mord, hvor "den røde ræv", Colin Roy Campbell af Glenure bliver myrdet af en ukendt gerningsmand. De engelske myndigheder har udpeget Alan Breck Stewart som morderen, men da denne ikke er til at få fat på, har man fængslet en af hans slægtninge som påstået medvider. David ser det som sin opgave at vidne i sagen og få de to frikendt, men sagen er politisk og det vigtigste for englænderne er at få nogen - hvem som helst - dømt for mordet for at statuere et eksempel. Der er følgelig flere, der ser deres interesse i at forhindre David i at optræde i vidneskranken …

Ved siden af denne handling finder man desuden Davids forskellige oplevelser med kvindekønnet, ikke mindst den knibske og voldsomt charmerende Catriona Drummond.

]]>
Sun, 08 Dec 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[Robert Louis Stevenson: Kidnapped]]>46,75 kr. (vejl.)

Tilbud gennem Books on Demand 39.-

- David Balfours oplevelser bind 1

Da den forældreløse David Balfour, i tiden efter 1746 og det navnkundige slag ved Culloden, hvor England besejrede den skotske oprørsbevægelse, kommer til skelsår og alder, bliver han sendt til sin onkel Ebenezer på familiegodset Shaws. Onklen viser sig at være en gammel gnier, der vel tager imod ham, men ikke ligefrem med begejstring. Nogle dage efter Davids ankomst tager Ebenezer ham med til en nærliggende større by, hvor han bliver kidnapped og sendt ombord på skibet Covenant. Uden at David ved det, er onkel Ebenezers plan at sende ham til Amerika og få ham solgt som slave, for at slippe for at udlevere Davids retmæssige arv.

Planen går for så vidt som den skal, indtil skibet får den skotske vovehals Alan Breck Stewart ombord. David bliver frelst, og i selskab med Alan drager han gennem det skotske højland på stadig flugt for kongetro skotter og engelske soldater på jagt efter tilhængere af "Bonnie Prince Charlie", i et forsøg på at nå tilbage til lavlandet og skaffe sig sin retmæssige arv. Hans oplevelser er ret indgående beskrevet i bogens oprindelige fulde titel, hvor det hedder: "David Balfours erindringer om hans eventyr i året 1751, hvorledes han blev kidnappet og forliste, hans lidelser på en øde ø, hans vandringer i de vilde Højlande, hans bekendtskab med Alan Breck Stewart og andre notoriske jakobitter i højlandet, tilligemed alt hvad han måtte lide af sin onkel Ebenezer Balfour til Shaws."

]]>
Sun, 08 Dec 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[George Eliot: Janets anger]]>34,75 kr. (vejl.)

Tilbud hos Books on Demand 29.-

Da mr. Tryan ankommer til Milby med sine foruroligende evangeliske og puritanske anskuelser, står den lille by dybt splittet i en bitter kamp over hans metoder – især hans indførelse aftengudstjenester. Den stolte, men ensomme og ulykkelige Janet Dempster, som er den mishandlede hustru til en af mr. Tryans mest hidsige modstandere, den fordrukne prokurator Dempster, ser på de nedværdigelser og forfølgelser, der bliver præsten til del, uden at føle særlig medlidenhed med ham og støtter ligefrem sin mand i hans fremfærd, men da situationen i hendes hjem tilspidses mere og mere - hun vover at nægte at udføre en af prokuratorens befalinger -, finder hun ro og frelse fra en ganske uventet kant.

"Janets anger" var den tredje af de romaner, Mary Ann Evans fik udgivet anonymt i Blackwood's Edinburgh Magazine i 1857. Den er aldrig udkommet i bogform i Danmark, og man kan spørge sig selv, hvad kirkelige stridigheder i 1800-tallets England kan sige en nutidig dansker. Men allerede på dette tidlige tidspunkt af hendes skønlitterære karriere er der spor og anelser af, hvad hun senere skulle blive til; hendes personers følelsesliv og handlinger er eviggyldige, og det, der foregår i Milby kunne godt foregå i et hvilket som helst andet søvnigt landbysamfund, når der kommer nye folk til, som rusker op i gamle, indgroede vaner - hvad enten de så er af religiøs eller af anden art

.

]]>
Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[George Eliot: Mr. Gilfils kærlighedshistorie]]>34,75 kr. (vejl.)

Tilbud hos Books on Demand: 29.-

I pastor Maynard Gilfils hus findes et værelse, som kun bliver åbnet en gang om året. Det indeholder minder om en ung pige, som ingen mere kan huske, men som en kort tid var hans hustru. Hendes navn var Caterina Sarti – Tina, som hun blev kaldt – en forældreløs datter af en italiensk musiker, som den adelige familie Cheverell tog til sig og opdrog som sin egen. Sådan da, for da det kommer til stykket, regnes hun i virkeligheden ikke for et ligeværdigt medlem af familien. Caterina forelsker sig i arvingen til Cheverell-titlen, den flotte kaptajn Anthony Wybrow, og han i hende, men den gamle sir Christopher har udset sig en brud af bedre herkomst til sin arving – og den vage Anthony er ikke i stand til at (vil måske heller ikke) sætte sig imod sir Christophers ønsker. Men han er også for fej til uden videre at slippe Tina ...

Imens er og forbliver den unge Maynard håbløst forelsket i Tina, men tilbageholdende og ubemærket, som han nødvendigvis må være som huskapellan hos en engelsk lord i 1700-tallet, levnes der ham ikke mange andre muligheder end at søge at samle vragstumperne sammen, efter at katastrofen er sket.

]]>
Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[George Eliot: Amos Bartons sørgelige skæbne]]>30,00 kr. (vejl.)

Tilbud hos Books on Demand 25.-

Titelfiguren Amos Barton er den nye præst ved sognekirken i Shepperton, hvor han med kone og seks børn for en sulteløn forsøger at holde sognets beboere tæt ind til den anglikanske kirkes moderlige bryst. Men han er ny - og slet ikke som den gamle præst - han nærer bl.a. visse upopulære anskuelser såsom at forbyde brugen af snus under gudstjenesten, og da han indlader en vis grevinde Caroline Czerlaski, hvis polske grevenavn af sognets sladdertasker anses for noget tvivlsom, som logerende, går det helt galt - der hviskes om, at hun nok er præstens elskerinde, og tænk, sådan lige for næsen af hans hustru! Det skal ikke beskrives detaljeret her, men grevinden viser sig at blive mere en belastning end en indtægtskilde, præstens kone dør, og selv bliver han offer for en anden præsts intriger og må forlade embedet.

Fortællingen om den velmenende præst med de upopulære ideer og den sørgelige skæbne var Mary Ann Evans' første trykte fiktionsværk - den blev udgivet anonymt i Blackwood's Edinburgh Magazine i januar og februar 1857, og det var først da den sammen med to efterfølgende fortællinger blev trykt i samlingen "Scener fra præstelivet" (Scenes of Clerical Life) året efter, at hun første gang optrådte under pseudonymet George Eliot.

]]>
Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac]]>67,50 kr. (vejl.)

- skuespil i 5 akter på vers.

Virkelighedens Hercule Savinien Cyrano de Bergerac var en forfatter, soldat og fantast, der levede i Frankrig 1619-1655. I Edmond Rostands skuespil er han ridderen uden frygt og dadel, ridderen med den store næse og det hæslige ydre, men en ukuelig stolt og skøn sjæl. Han er også manden, der af en kærlighed til den skønne Roxane, som han ikke tør erklære, fordi han selv mener, at han er for grim til at hun kan elske ham, slutter venskab med baron Christian de Neuvillette, som har det, han mangler – nemlig skønheden – og mangler det, som Cyrano har - nemlig poesi og ånd. Han låner baronen sin ånd og sin sjæl, påtager sig lidelsen og lader vennen om lykken, blot for at gøre Roxane lykkelig. Selv da Christian dør, røber han ikke hemmeligheden, men lader hende leve i mindet om den døde uden at lade hende ane, at alt det hun elskede hos ham, i virkeligheden var Cyrano.

Skuespillets replikker er på vers, hvor den enkelte verslinje kan være opdelt over flere replikker, hvilket markeres med stigende indryk, indtil verslinjen er færdig. Det kan se sært ud, når man første gang åbner bogen, men man vænner sig hurtigt til det. Opsætningen virker fint på de fleste ebogslæsere, som overholder epub-standarden, og med de fleste almindelige skrifttyper, men kan give problemer med visse "halvbagte" læseprogrammer som fx. Freda.

]]>
Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0100