<![CDATA[eBibliotek 1800 - Seneste udgivelser]]><![CDATA[Matthew G. Lewis: Munken]]>60,00 kr. (vejl.)

"En roman, hvori beskrives de forunderlige eventyr, som blev oplevet af Ambrosio, en munk af kapucinernes orden, der blev afledt fra dydens vej ved en kvindelig dæmons kunster, som kom til hans kloster forklædt som novice, og efter at have forledt ham fra hans løfte om cølibat gav ham en fortryllet myrtegren, som kunne skaffe ham adgang til den smukke Antonia i Madrid; hvorledes han blev opdaget i hendes kammer af hendes moder, som han myrdede for at holde sin forbrydelse hemmelig; medsamt detaljer om de midler, hvorved han besørgede, at Antonia i en dødlignende søvn blev bortført til de uhyggelige kældre under hans eget kloster, hvor han opnåede sine onde og ugudelige hensigter med den uskyldige jomfru, som han derpå myrdede med en kniv, som hans dæmoniske følgesvend gav ham, hvilken derefter forrådte ham til Inkvisitionens dommere, der spærrede ham inde i deres kældre og underkastede ham tortur, og hvorledes han, for at undfly denne, overleverede sig med sjæl og legeme til Djævelen, som bedrog ham og besørgede ham en forsmædelig død."

Sådan er den fulde ordlyd af titelbladet fra en engelsk udgave af Munken fra omkring 1818, og bedre beskrivelse af indholdet af denne pragtfulde gotiske roman kan man ikke ønske sig. Og trods dens alder - det er over to hundrede år siden, den udkom første gang – beskriver den med uhyggelig nøjagtighed de processer, der foregår i hovedet på en morderisk voldtægtsmand, når han fx. under forbrydelsen ikke forstår, hvorfor hans offer dog ikke kan elske ham.

Munken var - og er - en sensationsroman med mord og vold og utugt i lange baner - men den er også en unik klassiker i sin genre, og i modsætning til visse andre klassikere, er den ikke et øjeblik kedelig.

]]>
Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Giovanni Boccaccio: Dekameron]]>75,00 kr. (vejl.)

I det Herrens år 1348 hærgede den sorte død Italien efter året før at være kommet til Messina med nogle overlevende fra en krig mod mongolerne på Krim. Da den rammer Firenze, fortrækker et lille selskab bestående af syv damer og tre herrer sammen med deres tjenestefolk til en forladt villa uden for byen. Her fordriver de tiden med sang og dans, og med at fortælle hinanden historier - én hver i de ti dage, de opholder sig i villaen. Fortællingerne er som oftest humoristiske og handler om de ting, der optog - og stadig i dag i høj grad optager – mennesker: kærlighed og død, ridderlighed, krig, høj- og lavsindethed hos adel, borger og bonde - og sidst, men ikke mindst, om begær - såvel efter penge som efter næstens hustru.

Der har gennem tiderne været lagt meget vægt på Dekamerons "upassende" indhold - allerede i 1570'erne stod Vatikanet bag en tilrettet udgave, som man påstod var "forbedret" og "lå nærmere forfatterens intentioner", og så sent som i Marx Jantsens danske oversættelse fra 1929 har man følt sig foranlediget til at dæmpe "udskejelserne". Sagen er imidlertid nok, at selv om Boccaccio ikke lægger skjul på tingene, så findes det meste af det "uartige" i læserens eget hoved.

Dekameron er ikke et værk, der skal læses i et stræk. Læs en historie eller tre ad gangen, og find dine yndlinge hen ad vejen.

Denne udgave er baseret på Samuel Prahls meget holdbare oversættelse, oprindelig udgivet i 1904 og flere gange siden, der ikke går til yderligheder i hverken den ene eller den anden retning. Det er ikke kendt, hvilken udgave, Prahl har benyttet ved sin oversættelse, men en løs sammenligning af enkelte afsnit med en moderne italiensk udgave synes at godtgøre, at den er rimelig komplet.

]]>
Mon, 03 Sep 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[William Makepeace Thackeray: Rebecca og Rowena]]>37,50 kr. (vejl.)

eller Roman på roman.

Skal den arveløse ridder, hvis blod er blevet ildnet under Palæstinas solstråler, og hvis hjerte er blevet varmet i den ømme og yndige Rebeccas selskab, ganske roligt og tilfreds for hele sit øvrige liv slå sig til ro ved siden af et sådant elendigt stykke møbel, som den kolde, snerpede, affekterede og smægtende Rowena? – Sådan spørger Thackeray, og han giver selv svaret i denne – hm: "fortsættelse" af Walter Scotts Ivanhoe. Hvis man ikke bryder sig om, at der bliver gjort grin med klassikerne, skal man holde sig fra Rebecca og Rowena - men ellers kan man tilbringe nogle ret så underholdende timer med Thackerays anakronistiske uforskammetheder.

Denne udgave er illustreret med Richard Doyles håndkolorede illustrationer fra den engelske førsteudgave.

]]>
Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Henrik Hertz: Den påtrængende og andre fortællinger]]>60,00 kr. (vejl.)

Henrik Hertz var og er mest kendt for sine mange skuespil, men mellem år og dag udsendte han også et par romaner og et - ret beskedent - antal noveller, hvoraf vi tidligere har udgivet den De frifarvede og fire fortællinger fra hans kortlivede ugeskrift "Ugentlige Blade" (1859-60). Endnu en række titler fremgår af forfatterens egne optegnelser og andetsteds. Dem har vi samlet her:

 • Den påtrængende:
  Det er sommer 1809 og Danmark og Sverige ligger til en afveksling i krig. Det forhindrer dog ikke den pæne, borgerlige familie Neermann i at tage på skovtur til Charlottenlund medsamt døtrenes forloveder og anhang. Men pludselig forøges selskabet med en vis Ernest, som man først tror er en bekendt af en af selskabet. Da det viser sig, at han egentlig ikke er bekendt med nogen, og pludselig er forsvundet med den yngste datter, så er fanden løs. Men ingen kan rigtig bekvemme sig til at bede den påtrængende unge mand om at forsvinde. Hvem er han, og hvad vil han egentlig?
 • Købmandsbetjenten:
  En lille historie om, hvordan rigdom opnået ved bedrag fordærver bedrageren.
 • Den gerrige i Balsora:
  En fortælling i arabiske omgivelser om en fattig mand og en nærig mand, og om hvordan den nærige mand beværter den fattige med det bedste han kan skaffe.
 • Frants Mandius:
  Historisk novelle om præstesønnen Frants Mandius fra Ærøskøbing, der drog til København for at studere teologi, men ved skæbnens ugunst blev inddraget i Den Skånske Krig 1675-1679 som svensk soldat.
 • Et blad af en ung digters debut:
  Den unge, nylig debuterede poet Julius Vestmann har store forventninger til sin omverdens reaktioner på hans nye digtsamling. Men hans øjeblikkelige berømmelse lader dog noget tilbage at ønske.
 • De forlorne krøller:
  Da enken fru Holm og hendes børn kommer fra provinsen på et længere besøg i København, lader fruen sig overtale af den veninde, de bor hos, til at lade sig "forynge" ved at anlægge forlorne krøller mm. Hun bliver imidlertid så forynget af krøllerne, at hun bliver rival for både husets datter og husets frue.
 • Grynmøllen:
  Da den lille Antons fader dør og ikke efterlader sig andet end gæld, kommer han ved et tilfælde i pleje hos den venlige og veldædige fru Martini, som senere, da han når skelsår og alder, får ham skaffet ansættelse hos en rig, omend noget excentrisk grynmøller. Mølleren tilbyder en løn af én pose gryn årlig, hvad Anton finder noget i underkanten. Men det er ikke helt almindelige "gryn", der males i møllen.
 • Plejedatteren:
  Godsejer Lindaa har - af grunde, han ikke helt selv kan gøre sig rede for - forskaffet sig en plejedatter, Judithe, det voldsomt charmerende afkom af en fordrukken københavnermadamme. Judithe er egentlig en skarnsunge, løgnagtig og hævngerrig, men bliver alligevel altid tilgivet, og da hun vokser til, får hun uden nogen særlig indsats alle og enhver - fra forpagtersønnen på nabogården til den halvgamle baron Løvenhjelm - til at forelske sig i sig.
 • Den adelige:
  Arthur Armand er søn af en fabriksbestyrer et sted i Bretagne omkring 1770. Faderen virker indesluttet og tilbageholdende, men har tilsyneladende kendt bedre dage, og sørger for, at Arthur kommer på en skole, der også frekventeres af den lokale adels sønner. Skoletiden præges af konflikter med de adelige, og da Arthur tilmed forelsker sig i en adelig pige, der er bestemt for hans ærkefjende Victor, går det helt galt.
 • Margrethes friere:
  Den kønne og intelligente Margrethe har mange bejlere, og afviser dem alle. Da endelig rektoren ved universitetet, en distræt, pedantisk og let pukkelrygget herre, lægger billet ind, mener Margrethes søster dog, at nu må det være nok - sådan en mand afviser man ikke. Margrethes begejstring kan dog være på et ret lille sted - især da hun finder ud af, at den gode rektor end ikke skriver sine kærlighedsbreve selv, men lader sin unge famulus om den side af sagen.
 • Redouten:
  En fortælling om, hvordan den små Clara kommer til teatret - men egentlig nok så meget et polemisk indlæg for skuespilkunstens fortræffeligheder frem for andre af teatrets kunstarter.
 • Tevandsknægten:
  Under et besøg i det jyske træffer fortælleren proprietær Vestervig, som bebor en hyggelig, velholdt og veldrevet gård. Nogle år senere kommer han atter til den samme egn, og opsøger Vestervig, men finder gården og bedriften i forfald og Vestervig ødelagt af druk og kortspil. Han forlader hurtigt stedet i væmmelse. Hvad er historien bag dette hastige forfald?
]]>
Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Henry James: Fremtidens Madonna. Fem fortællinger]]>60,00 kr. (vejl.)

Fem fortællinger

Indhold

 • Fremtidens Madonna:
  En amerikansk turist møder en landsmand, der har bosat sig i Firenze. Han kalder sig maler, men hans ry beror i det store og hele på et billede, som han har malet på i årevis, men som ingen nogensinde har set.
 • Madame de Mauves
  er den lille, naive datter af en rig amerikanerinde, som er opdraget i et fransk kloster. Hun har giftet sig med en flere år ældre fransk leve- og adelsmand alene fordi hans titel passer med de fantasier, hun har skabt sig ved at læse franske romaner, men i virkeligheden er han kun ude efter hendes formue.
 • Eugene Pickering
  En ung amerikaner rejser i Europa; og ved et spillested forelsker han sig hovedkulds og grænseløst i en tysk enke, til dels i protest mod et fremtidigt ægteskab, som hans afdøde fader havde arrangeret for ham.
 • Fire gange mødt
  Den naive lille amerikanske provinslærerinde Caroline Spencer har en drøm om at se "den gamle verdens" kulturcentre, men hun når aldrig længere end til at tilbringe 13 timer i havnebyen Havre. Senere hen i livet får hun dog set mere til det europæiske, end godt er. Fortælleren beretter hendes livsløb gennem skildringer af de fire gange, han traf sammen med hende.
 • To lande
  En ung amerikansk kvinde bliver den selvbestaltede lus mellem de to negle, der udgøres af hendes broders overdrevne tro på amerikanernes kulturelle overlegenhed og den - lige så idiotisk overdrevne - tro på det britiske imperiums kulturelle overlegenhed, som næres af den engelske adelsmand, som hun mod broderens vilje forelsker sig i og gifter sig med. - Konceptet i denne fortælling kan forekomme overdrevent, selv for sin tid, men racehad kan antage så mange skikkelser, og ud fra den betragtning er den ikke så umulig endda.
]]>
Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Georg Büchner: Dantons død]]>37,50 kr. (vejl.)

- et drama.

Dantons død udspiller sig i et par uger op til Dantons henrettelse den 5. april 1794. Rædselsherredømmet i Paris og rivaliseringen mellem to af revolutionens førere, Robespierre og Danton, er på sit højeste.

Stykket stiller det endnu aktuelle spørgsmål: hvor meget frihed skal der ofres i lighedens navn? Robespierre hævder, at alle mennesker er lige, og mener, at det er legitimt at henrette enhver, der står i vejen for dette højere mål, mens Danton er desillusioneret over de barbariske tilstande, som er resultatet af den revolution, der begyndte med så høje og idealistiske mål. Han tror modsat Robespierre, at det er på tide at standse blodsudgydelser og skabe en ny samfundsorden, hvor enhver kan leve i fred og passe sit eget. Men han er et nemt offer for Robespierre og det letfængelige folk: han har penge, lever tilbagetrukkent i luksus og foretrækker at tilbringe tiden med skøger og spil fremfor at deltage i det politiske liv og han og hans tilhængere bliver efter en summarisk og illusorisk rettergang guillotineret sammen med flere af sine tilhængere den 5. april 1794.

Georg Büchner (1813-1837) nåede kun at gøre Dantons død, det første af hans skuespil, færdigt inden sin tidlige død som 23-årig. Alligevel nåede han at sætte sine spor i verdenslitteraturen med dette skuespil og det ufuldendte Woyzeck. Begge opføres stadig over hele verden, for de spørgsmål, de behandler, er stadig aktuelle.

Udgaven er baseret på den formentlig tidligste danske oversættelse, der gik som føljeton i dagbladet Demokraten i 1887. Den af avisens oversætter stærkt reducerede 4. akt er nyoversat til denne udgave.

]]>
Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Carit Etlar: Gjøngehøvdingen og Dronningens vagtmester]]>60,00 kr. (vejl.)

- ny, samlet udgave

Hvem kender ikke Svend Poulsen Gjønge, hans tro følgesvend Ib, Kulsoen, kaptajn Kernbok og alle de andre fra beretningen om den dansk/skånske frihedshelt (han kommer fra Gjöinge i Skåne), der bl. a. opererede på Sydsjælland under Svenskekrigene i 1600-tallet - om ikke andet, så fra de talrige mere eller mindre mishandlede udgaver for børn og unge, eller fra film og tv-serier. Her er han i al sin uforkortede glans, sammen med fortsættelsen Dronningens vagtmester, hvor Svend Gjønge og Ib har påtaget sig at bringe så mange som muligt af fru Elsebeths værdigenstande væk fra herregården Gjorslev - og fra den griske besættelsesmagt, først og fremmest repræsenteret ved kaptajn Esner, der ikke lader sig række en sølvkop uden straks at tilrane sig hele stellet. Det går naturligvis ikke stille af. Ib bliver fængslet på Gjorslev, og vor gamle bekendt Kulsoen har også sin grimme finger med i spillet her og der.

]]>
Mon, 30 Jul 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Ivan Turgenjev: Assja]]>22,50 kr. (vejl.)

Da fortælleren er på en rejse i Europa - en slags flugt efter et forlist forhold til en ung enke – møder han to andre russere: en ung aristokrat, Gagin, og hans søster, som har bosat sig i en lille by et sted ved Rhinen. Søsteren, titlens Assja, er en mærkværdig pige, en slags naturbarn, både egensindig, gådefuld og indtagende, og fortælleren forelsker sig i hende – og hun i ham. Men den sociale forskel mellem dem er milevid – ikke mindst fordi Assja er det uægteskabelige barn af Gagins fader og en tjenestepige – så de to er længe om at erklære sig – for længe.

]]>
Mon, 25 Jun 2018 00:00:00 +0200