<![CDATA[eBibliotek 1800 - Seneste udgivelser]]><![CDATA[Jack London: Fra Sydhav til Ishav]]>30,00 kr. (vejl.)

Fortællingen "Havets barn" var den sidste, Jack London fuldendte før sin død i 1916. Den får du her sammen med 6 andre mindre kendte tekster fra hans hånd; de fleste humoristiske øjebliksbilleder fra hans eget liv samt et skuespil, eller nærmere en sketch, enakteren "Modermærket", som blev opført i San Francisco i 1910.

Indhold:

 • Havets barn
 • Døde mænd går ikke igen
 • Noget der aldrig blev til noget
 • Skippersejlads
 • Firspand og sømand
 • To år foran masten
 • Modermærket
]]>
Sat, 16 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[George Eliot: Møllen ved Floss]]>60,00 kr. (vejl.)

Tom og Maggie Tullivers fader driver en vandmølle ved floden Floss, og fører ustandselig processer mod lodsejere højere oppe af floden, som "tager hans vand". Hans sidste proces driver ham ud i en omfattende gæld, og da han taber den, er han ude af stand til at betale sine lån tilbage. En lokal prokurator Wakem opkøber gældsposterne og overtager møllen, men tilbyder Tulliver ansættelse som bestyrer. Tulliver tager mod tilbuddet, men opfatter i det hele Wakem som hans og hans families værste fjende, et i og for sig ganske urimeligt had, som han på sit dødsleje giver i arv til børnene.

Bogens egentlige hovedperson er Maggie Tulliver, som gennem de 10-15 år, historien dækker, vokser fra en sær, selvstændig og kærlighedssøgende pige til en sær, selvstændig og kærlighedssøgende ung kvinde, som i modsætning til resten af familien lider af en udpræget retfærdighedssans, og som holder af bøger, intelligent samtale og musik, men ved familiens fald tvinger sig selv ind i en slags religiøs afholdenhed fra sine interesser.

Men bogen rummer udover Maggie Tulliver et stort og rigt persongalleri, ikke mindst Maggies og Toms tre selvretfærdige og rethaveriske Dodson-tanter, hvis harme på familiens vegne flere gange rammer deres søster, Elisabeth Tulliver og hendes efter deres mening tåbelige familie, der ikke er Dodson-arven værdig. Eliots beskrivelse af tanterne er af en kaliber, så at også en nutidig læser kan more sig over billederne af disse borgerligt-selvhævdende småstadsfruer, men samtidig er fremstillingen så livagtig, at man godt kan forledes til at ønske at kunne få fat i kraven på dem for at fortælle dem, hvor urimeligt de egentlig fører sig frem.

Denne udgave er baseret på den uforkortede danske førsteudgave fra 1877.

2. opdaterede udgave.

]]>
Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[George Eliot: Mr. Gilfils kærlighedshistorie]]>37,50 kr. (vejl.)

I pastor Maynard Gilfils hus findes et værelse, som kun bliver åbnet én gang om året. Det indeholder minder om en ung pige, som ingen mere kan huske, men som en kort tid var hans hustru. Hendes navn var Caterina Sarti - Tina, som hun blev kaldt - en forældreløs datter af en italiensk musiker, som den adelige familie Cheverell tog til sig og opdrog som sin egen. Sådan da, for når det kommer til stykket, regnes hun i virkeligheden ikke for et ligeværdigt medlem af familien. Caterina forelsker sig arvingen til Cheverells titel og formue, den flotte kaptajn Anthony Wybrow, og han i hende, men den gamle sir Christopher har udset sig en brud af bedre herkomst til sin arving - og den vege Anthony er ikke i stand til at (vil måske heller ikke) sætte sig imod sir Christophers ønsker. Men han er også for fej til uden videre at slippe Tina …

Imens er og forbliver den unge Maynard håbløst forelsket i Tina, men tilbageholdende og ubemærket, som han nødvendigvis må være som huskapellan hos en engelsk lord i 1700-tallet, levnes der ham ikke mange andre muligheder end at søge at samle vragstumperne sammen, da katastrofen indtræffer.

2. opdaterede udgave.

]]>
Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[George Eliot: Janets anger]]>37,50 kr. (vejl.)

Da mr. Tryan ankommer til Milby med sine foruroligende evangeliske og puritanske anskuelser, står den lille by dybt splittet i en bitter kamp over hans metoder – især hans indførelse aftengudstjenester. Den stolte, men ensomme og ulykkelige Janet Dempster, som er den mishandlede hustru til en af mr. Tryans mest hidsige modstandere, den fordrukne prokurator Dempster, ser på de nedværdigelser og forfølgelser, der bliver præsten til del, uden at føle særlig medlidenhed med ham, og støtter ligefrem sin mand i hans fremfærd, men da situationen i hendes hjem tilspidses mere og mere – hun vover at nægte at udføre en af sin mands befalinger –, finder hun ro og frelse fra en ganske uventet kant.

"Janets anger" var den tredje af de romaner, Mary Ann Evans fik udgivet anonymt i Blackwood's Edinburgh Magazine i 1857. Den er aldrig udkommet som trykt bog i Danmark, og man kan måske spørge sig selv, hvad kirkelige stridigheder i 1800-tallets England kan sige en nutidig dansker. Men bogen er ikke kun det – den er også et indlæg mod alkoholisme og hustruvold, og allerede på dette tidlige tidspunkt af Eliots skønlitterære karriere er der spor og anelser af, hvad hun senere skulle blive til; hendes personers følelsesliv og handlinger er eviggyldige, og det, der foregår i Milby kunne lige så godt foregå i et hvilket som helst andet samfund, dengang som nu.

2. opdaterede udgave.

]]>
Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[George Eliot: Amos Bartons sørgelige skæbne]]>30,00 kr. (vejl.)

Titelfiguren Amos Barton er den nye præst ved sognekirken i Shepperton, hvor han med kone og seks børn for en sulteløn forsøger at holde sognets beboere tæt ind til den anglikanske kirkes moderlige bryst. Men han er ny - og slet ikke som den gamle præst - han nærer bl.a. visse upopulære anskuelser såsom at forbyde brugen af snus under gudstjenesten, og da han indlader en vis grevinde Caroline Czerlaski, hvis polske grevenavn af sognets sladdertasker anses for noget tvivlsom, som logerende, går det helt galt - der hviskes om, at hun nok er præstens elskerinde, og tænk, sådan lige for næsen af hans hustru! Det skal ikke beskrives detaljeret her, men grevinden viser sig at blive mere en belastning end en indtægtskilde, præstens kone dør, og selv bliver han offer for en anden præsts intriger og må forlade embedet.

Fortællingen om den velmenende præst med de upopulære ideer og den sørgelige skæbne var Mary Ann Evans' første trykte fiktionsværk - den blev udgivet anonymt i Blackwood's Edinburgh Magazine i januar og februar 1857, og det var først da den sammen med to efterfølgende fortællinger blev trykt i samlingen "Scener fra præstelivet" (Scenes of Clerical Life) året efter, at hun første gang optrådte under pseudonymet George Eliot.

2. opdaterede udgave.

]]>
Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Henry James: Skruen strammes]]>30,00 kr. (vejl.)

En præstedatter får i sin første stilling som guvernante ansvaret for to børn, Flora og Miles, som opholder sig på herregården "Bly" sammen med en ældre husholderske, madam Grose. Flora og Miles er overfladisk set de rene englebørn, men synes at være under indflydelse af genfærdene af to tidligere ansatte på Bly, guvernanten frøken Jessel og den dæmoniske forvalter Quint.

Klassisk psykologisk gyser fra 1898, her i udgave baseret på den første danske oversættelse fra 1899.

2. opdaterede ebogs-udgave.

]]>
Thu, 07 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Montague Rhodes James: Et tyndt genfærd – og andre –]]>45,00 kr. (vejl.)

Indhold:

 • Beboerne i Whitminster: Engang omkring 1730 har Whitminsters dekan, dr. Ashton, taget en afdød søsters søn Frank til sig, og senere får han ansvaret for at opdrage en bekendts søn, lord Saul. Den sidstnævnte hører ikke til Guds bedste børn, og får Frank med på en leg, der bliver skæbnesvanger for dem begge. Godt hundrede år senere finder dr. Ashtons nyindflyttede efterfølger en mærkelig genstand i haven, og der begynder at ske mærkelige ting i huset.
 • Mr. Poynters dagbog: James Denton finder en gammel dagbog, som indeholder interessante oplysninger om den egn, han netop er flyttet hen til. I dagbogen er der blandt meget andet også indlagt en stofprøve med et særpræget mønster, som han beslutter at lade eftergøre til gardiner til sit nye hus. Det skulle han helst have ladet være med.
 • En episode af katedralens historie: Da en historiker indfinder sig i Southminster for at optage et register af katedralens arkiv, får han af den gamle kirketjener mr. Worby historien om dengang kirken blev restaureret, og man afdækkede en gammel, navnløs sarkofag med et mærkværdigt og uhyggeligt indhold.
 • En fortælling om en forsvinden og en genkomst: Gennem fire breve får vi historien om den forsvundne onkel Henry, sognepræst i en lille landsby, og hvordan han atter kommer for en dag.
 • To doktorer: Fortælleren har indkøbt nogle gamle regnskabsbøger for at genbruge de tomme ark, og finder blandt andre ting nogle uddrag af referater fra en gammel retssag. - Dette er formentlig den mest mærkelige og uigennemskuelige af alle M. R. James' historier, og den har trodset alverdens tolkningsforsøg. Så det er helt op til læseren, hvordan han vil stykke brudstykkerne fra retssagen sammen til et forståeligt og temmelig foruroligende hele ...!

2. opdaterede udgave.

]]>
Thu, 07 Jan 2021 00:00:00 +0100
<![CDATA[Gottfried Keller: Det forsvundne smil]]>30,00 kr. (vejl.)

Da Jukundus Meyenthal som fanebærer for Seldwylas kor deltager i en sangerfest, forelsker han sig i den smukke prisuddelerske Justine Glor. På grund af afstand i både stand og indkomst er der dog ikke mange chancer for, at de nogensinde mødes igen, men det bliver sat i stand af Jukundus' snedige moder, og Jukundus og Justine bliver gift.

Efter nogen tid viser dog forskellene på de to sig: Justine er overfladisk religiøs, Jukundus ikke, og han rager uklar med den præst, som Justine ser op til. Samtidig viser det sig, at Jukundus er en godtroende nar - hvilket formentlig skyldes hans Seldwyla-afstamning – som gang på gang lader sig snyde i både sine egne forretninger og dem, han som en slags redningsplanke bliver overladt i Justines families silkehandlerkoncern.

I korthed: De to skilles, og smilet forsvinder fra deres tilværelse. Vil de finde hinanden og smilet igen?

2. opdaterede udgave.

]]>
Thu, 07 Jan 2021 00:00:00 +0100