Nyhedsbrev
* Email
Navn 
Tilmeld
 

Anvendelse

Retningslinier for brug af dette site og dets indhold

 

eBibliotek 1800 tilbyder dig at benytte vort site og de materialer, der stilles til rådighed, på følgende vilkår:

Fortrolighed / Personoplysninger
Se vores note om Fortrolighed, der også dækker dit besøg hos eBibliotek 1800 og vor praksis.

Elektronisk kommunikation
Når du besøger eBibliotek 1800 eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du samtykker derved samtidig i at modtage elektronisk kommunikation fra os i  form af  emails eller opslag på sitet.

Copyright
Alt indhold på dette website, såsom tekst, grafik, logo, ikoner, billeder, audioclips, digitale downloads, data og software, tilhører eBibliotek 1800 eller vore leverandører. Al software anvendt på dette website tilhører eBibliotek 1800 eller vore leverandører.

Licens og website adgang.
eBibliotek 1800 giver dig begrænset tilladelse til at benytte dette website til personlige formål. Tilladelsen omfatter ikke download (ud over almindelige cache-funktioner) eller ændring af sitet eller dele heraf, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra eBibliotek 1800.

Denne tilladelse omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af dette website eller dets indhold; herunder indsamling af data, produktlister, beskrivelser eller priser; enhver afledt brug af dette website eller dets indhold; enhver download eller kopiering af informationer til fordel for andre web-sites; eller enhver brug af data-mining, robotter, eller lignende dataindsamlings værktøjer.

Dette web-site eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde anvendes til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra eBibliotek 1800. Du må ikke anvende frames-teknikker til at skjule vore handelsmærker, logo, eller anden ejendomsinformation (herunder også billeder, tekst, sidelayout, eller sider) fra eBibliotek 1800 og vore leverandører uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.

Du må ikke anvende eBibliotek 1800's navn eller handelsmærker i META-tags eller anden "skjult tekst" uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra eBibliotek 1800. Enhver uautoriseret brug ophæver omgående en eventuel tilladelse eller licens givet af eBibliotek 1800.

Du har en begrænset, opsigelig, og ikke-eksklusiv ret til at oprette links til eBibliotek 1800s website, så længe linket ikke fremstiller eBibliotek 1800, vore partnere, eller produkter / services i et falsk, misvisende, nedsættende, eller på anden vis negativt lys.

Det er ikke tilladt at bruge eBibliotek 1800s logo eller anden relateret grafik eller handelsmærker som en del af links uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.

Din konto
Som bruger af dette website, er du selv forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring din konto og password gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forekomme under din konto.

eBibliotek 1800 og vore partnere forbeholder sig retten til, i tilfælde af misbrug, at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold, eller annullere ordrer uden varsel.

Anmeldelser, kommentarer, kommunikation, og andet indhold
Besøgende må tilføje anmeldelser, kommentarer og andet indhold; og sende forslag, ideer, kommentarer, spørgsmål, og anden information, så længe indholdet ikke er ulovligt, pornografisk, truende, overtræder lovgivningen om privatlivets fred, overtræder andres rettigheder, eller på anden vis kan opfattes som injurierende mod tredieperson eller gruppe, og ikke består af eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame.

Du må ikke bruge falsk e-mail addresse, udgive dig for at være en anden person, firma eller forening. eBibliotek 1800 forbeholder sig retten (men ikke pligten) til at fjerne eller rette indhold af denne art, dog forpligter vi os ikke til at føre regelmæssig kontrol.

Såfremt du indtaster eller sender materiale, og medmindre vi angiver andet, giver du eBibliotek 1800 og vore partnere en ikke-eksklusiv, royalty-fri, vedvarende, uopsigelig, og ubegrænset ret til at bruge, gengive, ændre, tilføje, offentliggøre, oversætte, skabe afledt materiale af, distribuere, og vise dette indhold over hele verden på et vilkårligt media. Du giver eBibliotek 1800 og dets partnere retten at bruge det anvendte navn/synonym. Du garanterer, at du ejer eller på anden vis har retten til det indhold, du videregiver; at indholdet er præcist; og at en evnt. brug af indhold fra dig ikke overtræder dette og ikke vil forvolde skade på nogen person eller gruppe; og at du vil friholde eBibliotek 1800 eller dets partnere for alle krav, der måtte blive rejst som konsekvens af indhold oprettet af dig.

eBibliotek 1800 har ret, men ikke pligt, til at overvåge, rette eller fjerne enhver aktivitet eller indhold, uanset arten.

eBibliotek 1800 kan ikke holdes ansvarlig og påtager sig intet ansvar for materiale indsendt af dig eller tredie-person.

Ophavsret
eBibliotek 1800 og dets partnere respekterer andres rettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde der anfægter din ophavsret, så email din - begrundede - klage til os.

Ejendom
Alle produkter købt hos eBibliotek 1800 forbliver eBibliotek 1800s eller vore partneres ejendom. Det er således ikke tilladt at videregive eller massedistribuere vore produkter i trykt eller elektronisk form, med mindre andet er anført i det enkelte produkt, eller efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra forlaget.

Produktbeskrivelser
eBibliotek 1800 og vore partnere bestræber sig på at være så nøjagtige som muligt i vore produktbeskrivelser. Men eBibliotek 1800 kan ikke garantere at produktbeskrivelser eller andet indhold på dette website, er komplet, pålideligt, opdateret eller fejlfrit.

Øvrige parter
Tredie-part, som eBibliotek 1800 og vore partnere ikke har indflydelse på, tilfører services eller reklamerer for salg af produkter på dette website, ligesom vi linker til andre firmaers og privatpersoners websites.

Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse og vurdering af materiale fra trediepart, og vi garanterer ikke for de ydelser, der tilbydes af disse firmaer eller individer eller for indholdet af deres websites.

eBibliotek 1800 påtager sig intet ansvar for handlinger, produkter og indhold, som hidrører fra trediepart. Du bør selv læse de pågældende virksomheders og/eller privatpersoners fortrolighedspolitik og andre regler for brug.

 

FRASIGELSE AF ANSVAR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR
DETTE WEBSITE LEVERES AF eBibliotek 1800 PÅ EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS. eBibliotek 1800 KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG - DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅET - FOR SÅ VIDT ANGÅR BRUGEN AF DETTE SITE, ELLER INFORMATION, INDHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSITE. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF DETTE WEBSITE ER PÅ EGEN RISIKO.

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASIGER eBibliotek 1800 SIG ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. eBibliotek 1800 KAN IKKE GARANTERE AT DETTE WEBSITE, DETS SERVERE, ELLER E-MAIL SENDT FRA eBibliotek 1800 ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. eBibliotek 1800 KAN EJHELLER HOLDES ANSVARLIG FOR EVT. SKADER AF ENHVER ART DER STAMMER FRA BRUGEN AF DETTE WEBSITE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET, TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG AFLEDTE SKADER.

Site politik og rettelser
Læs også vore andre politikker beskrevet på dette website. Disse politikker er også gældende for dit besøg hos eBibliotek 1800. Vi forbeholder os desuden retten til, til enhver tid at ændre vort site, politikker, og ovenstående retningslinier.

 

eBibliotek 1800 © 2015
CVR 33442394
Powered by OpenCart