<![CDATA[eBibliotek 1800 - Seneste udgivelser]]><![CDATA[Vsevolod Garschin: Den røde blomst - Samlede fortællinger]]>60,00 kr. (vejl.)

Vsevolod Garschin begik selvmord som 33-årig, og hans samlede værker omfatter kun henved tyve kortere og længere fortællinger, der alle er medtaget i denne samling. Hans produktion spænder over bl.a. psykologisk indlevede krigsberetninger, kærlighedsfortællinger og eventyr, hvoraf de betydeligste er "Fire dage", en beretning om en såret russisk soldat, der ligger forladt på slagmarken ved siden af liget af en modstander, "En menig soldats erindringer", der skildrer den uendelige række soldaters march fra Rusland til slagmarkerne i Rumænien i 1877-78, "Den røde blomst" - en vanvittigs feberfantasi i et galehus, i virkeligheden en skjult kritik af det russiske samfundssystem – samt den lille roman "Nadesjda Nikolajevna", som skildrer en malers katastrofale forelskelse i sin model.

Indhold

 • Fire dage
 • Træfningen ved Ajaslar
 • En meget kort roman
 • En oplevelse
 • En kujon
 • Et møde
 • To kunstnere
 • Oppasseren og officeren
 • En nat
 • Bjørnene
 • En menig soldats erindringer
 • Den røde blomst
 • Nadesjda Nikolajevna
 • Et signal
 • Attalea princeps
 • Det, som ikke var til
 • Eventyret om skarnbassen og rosen
 • Fortællingen om den stolte Aggei
 • En frø på rejse
]]>
Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[August Strindberg: Dødsdansen I-II]]>50,00 kr. (vejl.)

Dødsdansen er et intenst drama mellem ægteparret Edgar (kaptajnen), hans hustru, den tidligere skuespillerinde Alice, og vennen Kurt, der kommer på besøg fra Amerika. Ægtefællerne er gennem 25 års samliv blevet hinandens fangevogtere på den skærgårdsø, hvor kaptajnen er kommandant på en lille fæstning. Der går ikke længe, før Kurt bliver draget ind deres psykiske mareridtsspil, og 25 års opsparet bitterhed får frit løb.

Denne udgave omfatter også den mindre spillede anden del, hvor man møder kaptajnens datter Judith og Kurts søn Allan, hvis spirende kærlighed er ved at falde som offer for kaptajnens manipulationer og psykiske terror.

]]>
Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Mark Twain: Prinsen og tiggerdrengen]]>45,00 kr. (vejl.)

En dag i 1537 fødes to drenge i London: Den ene er Tom Canty, søn af en brutal tigger og forbryder, den anden er den længe ventede mandlige arving til den engelske trone, Henrik den 8.s søn Edward.

Tom Canty fører et hårdt liv, tvinges af faderen til at tigge, og får bank, når han ikke har nok med hjem, men takket være en gammel præst får han dog en vis dannelse og lærer bl.a. latin, og at læse og skrive. Præstens fortællinger om livet i de højere kredse får Tom til at drømme sig til et bedre liv.

Da han en dag driver rundt omkring Westminster, møder han en dreng på sin egen alder på den anden side af gitteret. Det er prins Edward, og de to ti-årige drenge ligner hinanden som to dråber vand. For sjov bytter de tøj – men da prinsen i Toms laser går ud for at irettesætte en vagt, bliver han smidt på porten som den tigger, han ligner. De har nu ikke alene byttet tøj, men også liv. Og det bliver en både farlig og lærerig oplevelse for dem begge.

Uforkortet oversættelse efter den danske førsteudgave fra 1882 med moderniseret retskrivning.

]]>
Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Vilhelm Bergsøe: Fra sollyse strande]]>40,00 kr. (vejl.)

"Fra sollyse strande - Naturnoveller og fortællinger" er en blanding af forfatterens egne oplevelser fra hans ungdoms rejser i det elskede Italien, og et par mere novelleagtige fortællinger:

 • På Middelhavet skildrer en storm på Middelhavet og det pavelige toldvæsens virke, da forfatteren ankommer til Civita Vecchia.
 • Gamle Holbech! var en af de dengang talrige danske kunstnere, der mere eller mindre fast opholdt sig i Rom. Han inviterer den nyankomne på et snedigt taverna …
 • Arkæologens juleaften: En arkæolog får sig en tår over tørsten og falder i søvn. I en drøm gennemlever han Roms historie fra byens velmagtsdage under Augustus til Bergsøes nutids forfaldsdage.
 • Pavens kokkedrenge var øgenavnet for en trop canadiske katolikker, der som frivillige var med til at forsvare Vatikanstaten mod Garibaldi i 1870. Novellen beskriver en episode mellem tre af dem og en italiensk snigmorder.
 • I Erindringer fra Ischia giver Bergsøe en rundtur på den lille ø, hvor han opholdt sig flere gange fra 1860'erne og frem.
 • Vesuvs udbrud beskriver vulkanens voldsomme udbrud i 1872, som Bergsøe oplevede under sit ophold på Ischia ud for Neapel.
 • San Asinone - et brev fra en tysk dame fører til genforening af et elskende par og afsløringen af en bandit.
 • Den ubekendte er en tysk kunstmaler, som Bergsøe gør bekendtskab med på Ischia. Han lider af depression efter sin deltagelse i Preussens krig mod Østrig, og er ikke mere i stand til at male.
]]>
Mon, 18 Sep 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[George Eliot: Broder Jacob]]>25,00 kr. (vejl.)

Den unge David Faux er i lære som konditor, men mener selv at være skabt til et bedre - og især mere behageligt - liv. Han beslutter at emigrere til Vestindien ved hjælp af sin moders sparepenge. Hans indskrænkede broder Jacob viser sig at være en hindring for tilegnelsen af disse midler, men det lykkes dog David at få fat i dem, få rystet broderen af og drage ud i verden.

Seks år senere nedsætter konditor og delikatessehandler Edward Freely, nylig hjemvendt fra Vestindien, sig med sin forretning i den lille by Grimworth, hvor han snart sætter det landlige borgerskabs madvaner på den anden ende, og er på vej til at gifte sig med en datter af en af byens bedsteborgere. Men hans grådighed og den indskrænkede Jacob bliver hans fald.

]]>
Mon, 11 Sep 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Laurence Sterne: En følsom rejse gennem Frankrig og Italien]]>45,00 kr. (vejl.)

Under navnet Yorick skildrer forfatteren gennem pikante, ironisk-følsomme oplevelser, som "lader hjertet tage del i alt, hvad der interesserer ham", en rejse fra Calais via Rouen og Paris til Lyon, hvor bogen virkningsfuldt afbrydes midt i et (antydet) erotisk sceneri. Det er Sternes sidste værk – han døde kort efter udgivelsen – og det er uvist, om han havde planlagt en endnu et bind, eller slutningen er en nøje udtænkt spøg.

Denne udgave er baseret på en uforkortet oversættelse fra 1841 med moderniseret retskrivning og tilføjet enkelte yderligere/opdaterede noter ud over forfatterens og oversætterens.

]]>
Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Eugène Sue: Miss Mary]]>55,00 kr. (vejl.)

- eller: Lærerinden.

Den unge, smukke Mary Lawson har fået plads som huslærerinde for familien de Morvilles datter Alphonsine. Da hun ankommer til slottet Morville, har hun undervejs fra Calais - ganske uforskyldt - lagt sig ud med en vis monsieur de la Botardière, en kolerisk ældre herre, som viser sig at være familien de Morvilles arveonkel, og da hun ankommer til slottet Morville forlanger at man skal bortvise pigen for hendes påståede næsvisheder. Familien insisterer dog på, at man har forpligtet sig overfor miss Mary, og beholder hende – hvilket straks medfører, at onklen gør dem arveløse.

Lærerinden bliver altså på slottet Morville, og i løbet af kort tid får hun pådraget sig Alphonsines forgudelse, madame de Morvilles jalousi, og såvel husfaderens som sønnen Gèrards voldsomme kærlighed. Men da en huslærerinde indtager en stilling, der er lidt over det almindelige tjenerskabs, bliver hun samtidig lagt for had af husholdersken, den overtroiske madame Pivolet, hvis små og større hævnaktioner den blide unge pige dog vælger at ignorere.

Sue's roman er skrevet et par år efter Jane Eyre, og ligger i sit tema tæt op til denne og andre af den tids "guvernanteromaner" – men stilen er umiskendelig fransk, og der er ikke så langt mellem alvor og farce hos Sue som i Brontë-søstrenes romaner.

]]>
Mon, 21 Aug 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Abbé Prévost: Manon Lescaut]]>55,00 kr. (vejl.)

Da den unge chevalier des Grieux første gang møder den smukke og charmerende Manon Lescaut, er det altoverskyggende kærlighed ved første blik. Men des Grieux' lykke bliver snart til bitter fortvivlelse, da han opdager, at Manon har skaffet sig en rig elsker, der kan betale for det liv i ødselhed og luksus, hun ikke kan undvære. Des Grieux og Manon, der har skjult sig i Paris, bliver opdaget af chevalierens familie og parret bliver skilt ad - den unge mand spærres inde i et præsteseminarium, Manon sættes i spindehuset som en usædelig kvinde. Men des Grieux kan ikke undvære Manon for nogen pris; han finder udvej til at befri sig selv og hende og de flygter sammen.

Men lige så lidt som den unge chevalier kan undvære sin Manon, lige så lidt kan hun undvære et liv i overflod, og skønt des Grieux drives til falskspil, bedrag og forbrydelse for at tilfredsstille hendes behov, kan han ikke skaffe penge nok til opfylde Manons behov, og historien gentager sig - en ødelæggende, stadig nedadgående spiral, der kun kan ende i tragedie.

Manon Lescaut er en forelsket skildring af kærligheden selv, og en af verdenslitteraturens helt store klassikere.

]]>
Mon, 14 Aug 2017 00:00:00 +0200