<![CDATA[eBibliotek 1800 - Seneste udgivelser]]><![CDATA[Emile Zola: Jord]]>75,00 kr. (vejl.)

Jean Macquart, søn af Antoine Macquart (Familien Rougon) og Gervaise Macquarts (Faldgruben) broder, er udtrådt af hæren og ernærer sig som omvandrende håndværker, indtil han slår sig ned som daglejer i den lille landsby Rognes på Beaucesletten i det nordlige Frankrig.

I modsætning til de fleste andre bøger i serien er det dog ikke Rougon/Macquart-familien og dens særheder, der er hovedemnet i Jord, men en hel landsbys grådighed og indbyrdes had.

Det hele udløses af den gamle Fouans beslutning om at skifte med sine børn: den ekstremt nærige, men forholdsvis ærlige Fanny, den grådige og liderlige Stivnakke, og den fordrukne og uansvarlige Hyacinthe, kaldet "Jesus Kristus", mod at få ophold hos ét af dem og afgifter af de to andre. Men i et samfund, hvor jord betyder alt, bliver den indbyrdes rivaliseren mellem de tre søskende - den, der har faderen boende, har også størst chance for at få raget hans beskedne formue til sig - snart til et brutalt had, hvis virkninger breder sig til resten af landsbyen.

Jord er en fascinerende skildring af den fornedrelse, uvidenhed og grådighed kan have på mennesker. Den vakte ved sin fremkomst vild forargelse, og det er da næsten også for meget i én lille landsby at høre om mord, sexuel udnyttelse, bedrageri, tyveri og nærmest enhver anden last og forbrydelse, man kan komme i tanker om. Men måske var datidens anmelderes borgerlige forargelse nok så meget grundet i, at man ikke brød sig om at se den samme virkelighed, man kunne læse om i den daglige avis, skildret og analyseret i detaljer i et skønlitterært værk.

Bind 18 i Les Rougon-Macquart-serien.

]]>
Mon, 19 Jun 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[P. Fr. Rist: Rundt om Roskilde Fjord]]>25,00 kr. (vejl.)

- Billeder fra Sjælland.

En bataljon soldater skal på marchtur fra Roskilde til Frederiksværk. Det er rammehistorien i denne fortælling, men den forsvinder ret hurtigt i baggrunden til fordel for forfatterens meget personlige beskrivelse af sagn og seværdigheder fra egnene på begge sider af Roskilde Fjord.

På vejen får vi bl.a. sagnet om søslangen i Roskilde Fjord, historien om de konkurrende købstæder: Erik Ejegods gamle Slangerup og opkomlingen Frederikssund, om arveprins Frederiks "nationalromantiske pantheon" på Jægerspris, og aflægger et lille besøg på det dengang tomme og forladte Selsø med et spøgelsesagtigt maleri, en blodplettet seng og resterne af det gamle herregårdsarkiv flagrende rundt som løsblade i gangene.

]]>
Mon, 12 Jun 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[P. Fr. Rist: Spind og Rust]]>25,00 kr. (vejl.)

- To enaktere.

I skuespillet "Spind" vender departementschefens søn hjem fra en længere udlandsrejse og bekendtgør straks ved sin ankomst, at han vil gifte sig med datteren af ejeren af den udlejningsejendom, hvor departementschefen bor til leje. Faderen er forstående, moderen er ved at gå ud af sit gode skind, for udlejeren er "kun" skomager, og datteren Anna er tjenestepige hos departementschefen - men i økonomisk henseende er standsforskellen den omvendte. Det skal imidlertid vise sig, at Anna har en helt tredje vinkel på problemet.

Hovedpersonen i "Rust" er en pensioneret kaptajn og godsejer, der for mange år siden har brudt med sin datter, fordi denne giftede sig med en tysk officer. Han har aldrig villet læse nogle af de breve, datteren har sendt, og for ham er datteren død og begravet - da hun pludselig melder sin ankomst til faderens gods sammen med sin mand. Vil den gamle mand kunne forsone sig med sin datter så mange år efter?

Disse to enaktere er så vidt vides det eneste dramatik fra forfatterens hånd.

]]>
Mon, 12 Jun 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[P. Fr. Rist: Typer]]>30,00 kr. (vejl.)

Fortællingerne i denne samling spænder langt i tid - fra Christian den Sjettes Frederiksborg til forfatterens samtidige København - de fleste med et militært islæt - forfatteren var ikke oberst og militærhistoriker for ingenting - men ikke alle:

 • Det vilde stod
 • Juleaften i Kjøbenhavn 1771 - en pastiche
 • En lille hornblæser
 • Fedja Jarrowitch
 • Typer
 • Mesusa
]]>
Tue, 06 Jun 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Rudyard Kipling: Soldaterkammerater]]>60,00 kr. (vejl.)

"Mulvaney, Ortheris og Learoyd er alle menige i B-kompagniet af et linjeregiment og hører til mine personlige venner. Taget en bloc tror jeg næppe, at der findes en værre bande i hele regimentet, når det gælder om at få en gavtyvestreg på benene. Tror nogen at vide bedre, vil jeg imidlertid ikke påtvinge dem min mening.

Mine tre musketerer deler penge, tobak og drikkevarer med hinanden, de står last og brast sammen i kaserne eller lejr, de fryder sig alle, når den ene har oplevet noget glædeligt – og de har også alle sorger fælles. Når Ortheris' ustyrlige tunge har bragt ham i brummen for en tid, eller når Learoyd har spoleret sin mundering, eller når Mulvaney har drukket sig en tår over tørsten og under alkoholens indflydelse været grov mod sine overordnede, kan man læse ulykken i ansigterne på de to, der ikke direkte har haft med sagen at gøre. Og så ved resten af regimentet, at det ikke er sikkert at komme med bemærkninger eller vittigheder om det skete. I reglen holder de tre sig i skindet og overlader de gale streger til unge mennesker, der endnu ikke har løbet hornene af sig; men der kan jo forekomme tilfælde – –"

Kiplings første historie om de tre menige soldater i Hendes kejserlige Majestæts indiske armé: ireren Terence Mulvaney, londoneren Stanley Ortheris, og yorkshiremanden John Learoyd og deres til tider noget misliebige bedrifter i felten og på kasernen blev udgivet i 1887, og over de næste 5-6 år dukkede de op i 16 fortællinger.

Fortællingerne foreligger her for første gang samlet på dansk; så vidt det har kunnet lade sig afdække i den rækkefølge, der følger af udviklingen i de tre soldaters personlige forhold og de begivenheder, der hentydes til.

Indhold:

 • Greenhow Banke
 • Sorte Jack
 • En Deus ex machina
 • Mulvaneys spøgelseshistorie
 • Hans Højhed elefanten
 • Mulvaneys frieri
 • Regimentets datter
 • De tre musketerer
 • Stormen på Lungtungpen
 • Learoyds fortælling
 • I hovedvagten
 • Pigernes Jens
 • Ortheris' galskab
 • Hvorledes Mulvaney blev til en gud
 • En menigs ære
 • De hjempermitterede
]]>
Wed, 31 May 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[O. Henry: Purpurkjolen]]>40,00 kr. (vejl.)

Noveller.

O. Henry er pseudonym for William Sydney Porter (1862-1910), som under dette navn (og et par andre) skrev mere end 600 noveller - næsten alle med det specielle træk, at den sidste linje eller to som regel vender op og ned på historien. O. Henry er stadig i dag populær i sit hjemland, og har i øvrigt lagt navn til en estimeret litteraturpris. I denne samling er medtaget:

 • Purpurkjolen
 • Kompagni 99's udenrigspolitik
 • Den tabte cocktail
 • Den ideale ægtemand
 • Den skyldige
 • Hver efter sin forstand
 • En skærsommer-ridder
 • Det sidste blad
 • Greven og bryllupsgæsten
 • Landet, der ikke er
 • Ufuldbyrdelsens færge
 • En uren tiers historie
 • Elsie i New York
 • En kommunal beretning
 • Den højeste nydelse
 • Hjerter og kors
 • Da Mack blev løskøbt

 

]]>
Wed, 24 May 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Carl Ewald: Samlede eventyr 4]]>60,00 kr. (vejl.)

Carl Ewald skrev gennem hele sin forfatterkarriere mere end tres eventyr - fra ganske korte til næsten romanlange. De handlede som regel om mennesker, dyr og planter i den danske natur (men somme tider bevæger han sig også ud i rummet eller helt ned på bakterieniveau), som han giver menneskelige træk og taleevner, så de kan vise læseren naturens kræfter og illustrere naturens orden og den darwinistiske udviklingsteori - alt sammen i stærkt underholdende og humoristisk ramme.

Efter forfatterens død i 1908 blev hans eventyr udgivet i en samlet udgave på tyve hæfter. Vi har samlet de tyve hæfter til fire "bind", hvoraf dette indeholder:

 • Ræven
 • Enhver til sin tid
 • De fine og de simple
 • De varme lande
 • Politiet
 • En fornem herre
 • Skjul
 • Den sorte muld
 • Natten
 • Sand
 • Den lille sild
 • Dybet

samt de to romanlange:

 • Begyndelsen og enden
 • Guldet
]]>
Tue, 16 May 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Carl Ewald: Samlede eventyr 3]]>60,00 kr. (vejl.)

Carl Ewald skrev gennem hele sin forfatterkarriere mere end tres eventyr - fra ganske korte til næsten romanlange. De handlede som regel om mennesker, dyr og planter i den danske natur (men somme tider bevæger han sig også ud i rummet eller helt ned på bakterieniveau), som han giver menneskelige træk og taleevner, så de kan vise læseren naturens kræfter og illustrere naturens orden og den darwinistiske udviklingsteori - alt sammen i stærkt underholdende og humoristisk ramme.

Efter forfatterens død i 1908 blev hans eventyr udgivet i en samlet udgave på tyve hæfter. Vi har samlet de tyve hæfter til fire "bind", hvoraf dette indeholder:

 • Den lille dreng og hans mave
 • Fire alen af ét stykke
 • Stjernebarnet
 • Den gode mand
 • Bladlusen
 • Vinden
 • Græshopperne
 • Havet
 • Søstjernen
 • De usynlige
 • I liv og død
 • Fem stormagter
 • Det gamle piletræ
 • En ny historie om Toben
 • Fætrene
 • Bøgen og regnormen
]]>
Tue, 16 May 2017 00:00:00 +0200